Hanoi Summer 2023


Date
Jul 22 - 23, 2023
City
Hanoi, Vietnam
Venue

Newton Grammar School

Address
136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm District, Hà Nội.
Details

https://goo.gl/maps/Kr1hFX3XpReBSbNG9

Contact

vncubeassociation@gmail.com

Organizers
Hiệp hội Rubik Việt Nam, Toan Do Cong, Trịnh Nguyên Anh, and Zyorubik
WCA Delegates
Ivan Lew Yi Wen (刘义文), Leow Yi Jun (廖艺畯), and Lê Trần Đăng Quỳnh
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Giải đấu mùa hè với rất nhiều các bộ môn, được tổ chức trong hai ngày. Các bạn có thể truy cập vào tab "Schedule" để xem thêm thông tin.


The Hanoi Summer 2023 is a multi-event competition spanning 2 days. Please check "Schedule" tab for more information.

Events
Main event
Competitors
251
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 350 competitors.
The base registration fee for this competition is 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (xem tab 'nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)
* Phí cơ bản cho 1 đến 3 nội dung đầu tiên: 150.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Phí cho 4 và 5 nội dung: 200.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Phí cho 6 đến 8 nội dung: 300.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Phí cho từ 9 nội dung trở lên: 400.000₫ (Vietnamese Đồng).
* Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong 24h.

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Thông tin chuyển khoản đăng ký:
- Tên: NGUYEN DUC VINH
- Số tài khoản: 0336 9696 555
- Ngân hàng: TP Bank
- Nội dung chuyển khoản: Tên, số điện thoại, email (không có ký tự @);
- Ví dụ: Nguyen Van A, 0123456789, nguyenvanaemail.com
- Ví dụ: Nguyen Van B, 0987654321, nguyenvanbemail.com

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh giao dịch thành công cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới email: vncubeassociation@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Thí sinh có thể liên hệ ban tổ chức để thay đổi bộ môn thi, hạn cuối là ngày 16-07-2023.

Tất cả thí sinh trong danh sách chờ sẽ bị loại bỏ và hoàn tiền (nếu đã đóng) sau ngày 16-07-2023.


You must submit your registration fee before the competition date in order to be accepted. (see the 'submit fee' tab for more details).
- For 1 to 3 events: 150,000₫/event ~7.5 $ (United States dollar).
- Fee for 4-5 events: 200,000₫ (Vietnamese Dong) ~10 $ (United States dollar).
- Fee for 6-8 events: 300,000₫ (Vietnamese Dong) ~ 15 $ (United States dollar).
- Fee for 9 or more events: 400,000₫ (Vietnamese Dong) ~ 20 $ (United States dollar).
- After paying the competition fee, your registration will be accepted within 24 hours.

You can pay the competition fee by transferring to the following account:
Transfer information
- Account name: NGUYEN DUC VINH
- Account number: 0336 9696 555
- Bank: TP Bank
- Note: Please kindly input your name and your email (without the letter @)
- Example: "John Doe, exampleemail.com"
PAYPAL: Vinhpro9593@gmail.com

After transferring the payment, please send a copy of the transaction confirmation along with your name or WCA ID to the email address: vncubeassociation@gmail.com
After registering and submitting the competition fee, your registration will be confirmed within 24 hours. If your registration is not confirmed within 24 hours, please contact us.
If you are unable to pay the fee through the above method, please contact us.
Note: For Vietnamese competitors, the registration name must be written in Vietnamese with accent marks, in the correct order of last name - middle name - first name, otherwise it will not be accepted.
Competitors may contact the organizing team to change their events, the deadline is July 16, 2023.
All competitors on the waiting list will be removed and refunded (if applicable) after July 16, 2023.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Yiheng Wang (王艺衡) won with an average of 4.98 seconds in the 3x3x3 Cube event. Lingkun Jiang (姜凌坤) finished second (6.96) and Ping-Yueh Huang (黃品越) finished third (7.44).

Asian records: Lingkun Jiang (姜凌坤)‎ Pyraminx 1.70 (average).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Yiheng Wang (王艺衡) 4.08 4.98 China 4.755.075.135.284.08
2x2x2 Cube Yiheng Wang (王艺衡) 1.18 1.34 China DNF1.371.201.451.18
4x4x4 Cube Đỗ Quang Hưng 22.08 24.64 Vietnam 27.9422.7227.3122.0823.90
5x5x5 Cube Đỗ Quang Hưng 42.01 47.46 Vietnam 48.9145.2048.2842.0151.34
6x6x6 Cube Đỗ Quang Hưng 1:29.16 1:31.22 Vietnam 1:29.161:31.911:32.60
7x7x7 Cube Đỗ Quang Hưng 2:13.45 2:20.15 Vietnam 2:14.932:32.082:13.45
3x3x3 Blindfolded Hoàng Quang Khải 25.63 NR DNF Vietnam 28.24DNF25.63
3x3x3 Fewest Moves Nông Quốc Duy 24 NR Vietnam 24
3x3x3 One-Handed Ping-Yueh Huang (黃品越) 10.62 11.93 Chinese Taipei 11.5512.8712.0812.1710.62
Clock Mai Đức Hòa 4.96 5.50 NR Vietnam DNF5.585.365.574.96
Megaminx Ping-Yueh Huang (黃品越) 39.18 42.03 Chinese Taipei 41.1342.2142.7446.0139.18
Pyraminx Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.37 1.70 AsR China 1.371.502.121.911.69
Skewb Nông Quốc Khánh 2.56 2.84 Vietnam 2.893.322.562.902.72
Square-1 Phạm Anh Quân 8.32 10.44 NR Vietnam 11.788.8510.688.3212.24
3x3x3 Multi-Blind Đỗ Anh Tuấn 17/20 58:11 NR Vietnam 17/20 58:11
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 60 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:20.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:00.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 4:00.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 5:00.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 10:00.00
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Clock Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 40.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:00.00
Pyraminx Final Ao5 10:00.00
Skewb Final Ao5 10:00.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Newton Grammar School.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Ho_Chi_Minh.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (July 22, 2023)

From 07:00 AM
To 08:00 AM
On-site registration
Multifunctional venue in the school
From 08:00 AM
To 09:00 AM
6x6x6 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:00.00
From 08:30 AM
To 09:20 AM
3x3x3 Multi-Blind Cube Submission
FMC room
From 09:00 AM
To 10:00 AM
Skewb Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 09:30 AM
To 10:30 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
FMC room
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 10:00 AM
To 11:00 AM
2x2x2 Cube First round
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:00 PM
Pyraminx Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 12:00 PM
To 01:00 PM
Lunch
Multifunctional venue in the school
From 01:00 PM
To 01:30 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo3
Time limit
10:00.00
From 01:30 PM
To 02:00 PM
2x2x2 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 02:00 PM
To 03:00 PM
7x7x7 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 5:00.00
From 03:00 PM
To 03:30 PM
Square-1 Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
From 03:30 PM
To 04:30 PM
Megaminx Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
From 04:30 PM
To 05:30 PM
Clock Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00

Schedule for Sunday (July 23, 2023)

From 07:00 AM
To 08:00 AM
On-site registration
Multifunctional venue in the school
From 08:00 AM
To 09:00 AM
3x3x3 One-Handed First round
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 09:00 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Cube First round
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 60 advance to next round
From 10:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
FMC room
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 11:30 AM
To 12:30 PM
4x4x4 Cube First round
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:20.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 12:30 PM
To 01:00 PM
Lunch
Multifunctional venue in the school
From 01:00 PM
To 01:30 PM
3x3x3 One-Handed Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 01:30 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Cube Second round
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 02:15 PM
To 03:00 PM
4x4x4 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:00 PM
To 04:15 PM
5x5x5 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
From 04:15 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Cube Final
Multifunctional venue in the school
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:00 PM
To 06:00 PM
Awards
Multifunctional venue in the school

Đối với những thí sinh lần đầu tham gia, vui lòng mang theo chứng minh thư, bằng lái xe hoặc hộ chiếu để đăng ký vào đầu giờ thi.

Chúng tôi sẽ có buổi giới thiệu trước khi cuộc thi bắt đầu.

Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi thi đấu bằng cách đọc WCA Competition Tutorial
hoặc xem WCA Competitor Tutorial trên Youtube

For first-timer, Please bring any document that can identify your identity (e.g. ID card, driver license or Passport) for register in the first day

We will have an introduction before the competition start.

However, it is good for you to prepare yourself before competition by read WCA Competition Tutorial
or watch WCA Competitor Tutorial on Youtube

Trường Liên Cấp Newton - Khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
google map: https://goo.gl/maps/mW3SaganECU4KdUA9

Một vài hình ảnh của trường:

Giải thi đấu được tài trợ bởi GAN CUBE
WEB SITE: https://www.gancube.com/
faceoobk: https://www.facebook.com/GANCUBE
instagram: https://www.instagram.com/gan.info/

Mọi thông thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0877.269.683
Fanpage : https://www.facebook.com/Zyorubik
Youtube: Zyo Rubik
Email : zyorubik@gmail.com
website: https://zyorubik.com/
Shopee: https://shopee.vn/zyorubik
Lazada :https://www.lazada.vn/shop/zyo-rubik
Tiktok: @Zyorubikoffcial

Hiệp hội Rubik Việt Nam:
https://vncubeassociation.com/
Email: vncubeassociation@gmail.com

Organizer:
Zyorubik
Nguyễn Đức Vinh
Tel: 0987896610
Mail: zyorubik@gmail.com

Trịnh Nguyên Anh
Tel: 0984540908
Mail: nguyenanh86@gmail.com

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.