Ha Noi Championship 2019


Date
Aug 3 - 4, 2019
City
Ha Noi, Vietnam
Venue

Ha Noi Community College (Trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội)

Address
102 Trung Kinh Street - Cau Giay District - Ha Noi
Organizer
Rubik Ocean
WCA Delegates
Toan Do Cong and Trịnh Nguyên Anh
Contact

Rubik Ocean

Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 250 competitors.
The base registration fee for this competition is 50,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 100,000 ₫ (Vietnamese Đồng) if the competitor limit has not been reached by .
Spectators can attend for free.

Registration fee will be paid at the check-in table, on the morning of the competition
* For competing in one event*: 50,000 VND (approx. 2.5 USD)
* For each additional event: 15,000 VND (approx. 0.5 USD)
* Combo 5+ events: 100k VND (approx. 5 USD)
* If you do not register online before the close of the registration period, you can still register in the morning of the competition. However, an extra registration fee of 50,000 VND (2.5 USD) will be charged.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube Combined First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 50 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 20 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube Combined First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 30 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube Combined First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:30.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
5x5x5 Cube Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:00.00
6x6x6 Cube Combined Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 5:00.00
7x7x7 Cube Combined Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:30.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 10:00.00
3x3x3 One-Handed Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 50.00
Clock Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 40.00
Megaminx Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:30.00
Pyraminx Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 30.00
Skewb Combined Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 30.00

You are viewing the schedule for the venue Ha Noi Community College.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Ho_Chi_Minh.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (August 03, 2019)

From 07:30 AM
To 10:30 AM
Registration
Main room
From 08:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Cube Combined First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 50 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:00 PM
2x2x2 Cube Combined First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 30 advance to next round
From 12:00 PM
To 01:00 PM
Lunch
Main room
From 01:00 PM
To 02:30 PM
4x4x4 Cube Combined First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:30.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 02:30 PM
To 03:30 PM
5x5x5 Cube Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
From 03:30 PM
To 04:15 PM
6x6x6 Cube Combined Final
Main room
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 5:00.00
From 04:15 PM
To 05:00 PM
7x7x7 Cube Combined Final
Main room
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:30.00

Schedule for Sunday (August 04, 2019)

From 08:00 AM
To 08:30 AM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 08:30 AM
To 09:30 AM
3x3x3 Cube Second round
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 20 advance to next round
From 09:30 AM
To 10:30 AM
Megaminx Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
From 10:30 AM
To 11:00 AM
Clock Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 11:00 AM
To 12:00 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
10:00.00
From 12:00 PM
To 01:00 PM
Lunch
Main room
From 01:00 PM
To 01:45 PM
Pyraminx Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
From 01:45 PM
To 02:30 PM
Skewb Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
From 02:30 PM
To 04:00 PM
3x3x3 One-Handed Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 50.00
From 04:00 PM
To 04:30 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 04:30 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:00 PM
To 06:00 PM
Awards
Main room

Thời gian đăng ký online: Từ 0h00 ngày 03/07/2019 đến 0h00 ngày 30/07/2019
Địa điểm nộp lệ phí thi đấu: Tại bàn check-in vào ngày thi đấu
* Đăng kí thi 1 nội dung: 50,000 VND
* Từ 2 nội dung trở lên: thêm 15,000 VND/nội dung
* Đăng ký 5 môn trở lên: 100k VND
* Nếu không đăng ký trước trên website, tổng lệ phí sẽ tăng thêm 50,000 VND.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.


Online registration period starts at 0h00 on July 03rd, 2019 and closes at 0h00 on July 30th, 2019
Registration fee will be paid at the check-in table, on the morning of the competition
* For competing in one event*: 50,000 VND (approx. 2.5 USD)
* For each additional event: 15,000 VND (approx. 0.5 USD)
* Combo 5+ events: 100k VND (approx. 5 USD)
* If you do not register online before the close of the registration period, you can still register in the morning of the competition. However, a late registration fee of 50,000 VND (2.5 USD) will be charged.

Hội trường nằm ở trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội, địa chỉ số 102 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Image description
Image description

Update soon...

Delegate:
Đỗ Công Toàn
Tel: 0908482536
Mail: atg.toan@gmail.com

Organizer:
Rubik Ocean
Tel: 0836561578
Mail: info@rubikstore.vn

Chuyên Sư Phạm cubing club
Dương Thị Vân Nga
Tel: 0816023793
Mail: ngamun2819@gmail.com

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a combined round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.