Flen - Lilla Manschetten 2021


Date
Sep 5, 2021
City
Flen, Sweden
Venue

Aktivitetshuset Skjortan

Address
Drottninggatan 24, 642 37 Flen
Details

On the second floor, right directly after the stairs.

Contact

Daniel Wallin

Organizers
Daniel Wallin and SveKub
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till de första tävlingarna att arrangeras i tvillingformat i Sverige! Denna tävling hör ihop med Flen - Stora Manschetten 2021, och det är endast tillåtet att anmäla sig och tävla i en av dessa två tävlingar. Mer information om detta finns under fliken Tvillingtävling.

Läs igenom alla flikar på denna sida noga, då de innehåller mycket värdefull information om tävlingen. Detta gäller särskilt fliken COVID-19, med de smittoskyddsåtgärder som kommer gälla under tävlingen. Notera även att medlemmar i SveKub har 25% rabatt på anmälningsavgiften. Att bli medlem är gratis, mer information finns på Svekubs hemsida.

Slutligen vill vi påminna om att COVID-19 situationen är mycket osäker, och att sena förändringar inklusive att tävlingen ställs in med kort varsel tyvärr inte går att utesluta. Håll därför nära koll på denna hemsida samt er email för att få den senaste informationen och kom ihåg att arrangörerna endast kan återbetala anmälningsavgiften, inte personliga reseutgifter.


Welcome to the first ever twin competitions in Sweden! This competition is twinned with Flen - Stora Manschetten 2021, and competitors may only register for and compete in one out of these two competitions. More on this can be found under the Twin competitions tab.

Please read through all the tabs on this site carefully, as they contain very useful about the competition. This includes especially the COVID-19 tab, with the measures in place to limit the spread of the virus at the competition. Note that members of SveKub have a 25% discount on the registration fee. The membership is free, although a Swedish personal number is needed, more information can be found on the SveKub website.

Lastly, we would like to remind you that the COVID-19 situation is very uncertain, and that late changes including a cancellation of the competition on short notice can't be ruled out. Therefore, please keep an eye on this website and your email to receive the latest information, and keep in mind that the organizers will only be able to refund the registration fee, not personal travel expenses.

Events
Main event
Competitors
24
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 190 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar söndag den 1:a augusti, klockan 19:00 svensk tid.
På grund gränsen på bara 25 tävlande kan platserna gå åt mycket fort, tävlingar i liknande situationer i andra länder har fyllts upp på bara sekunder.
Förhoppningsvis blir det inte så extremt här, men var redo och anmäl dig så fort anmälan öppnar för att få en plats.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 142,50 kr för SveKub-medlemmar, 190 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar sedan medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 27:e augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Sunday August 1st, at 19:00 Swedish time.
Due to the limit of only 25 competitors, the spots may be filled very quickly, competitions in similar situations in other countries have been filled in just seconds. Hopefully it will not be that extreme here, but be prepared and register as soon as the registration opens to get a spot.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 142,50 SEK for members of SveKub, and 190 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We will then verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 27th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Alexander Tosting won with an average of 8.24 seconds in the 3x3x3 Cube event. Joel Ulin finished second (9.37) and Dante Wallin Arvidsson finished third (9.54).

Abdullah Eddaifi Hussain - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 18 24.71 33.63 Sweden 32.4845.8335.5932.8224.71
First round 17 21.93 30.84 Sweden 28.4233.3021.9330.7934.54
2x2x2 Cube First round 17 9.94 13.21 Sweden 20.3213.579.9414.3011.77
Pyraminx First round 18 13.32 17.21 Sweden 18.2117.1219.4216.3113.32
Skewb First round 12 9.90 13.30 Sweden 35.119.9012.5214.4712.91

Alexander Tosting - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 1 7.13 8.24 Sweden 7.597.139.607.959.18
Second round 1 6.79 8.23 Sweden 8.876.819.01DNF6.79
First round 1 7.45 8.91 Sweden 7.459.379.798.289.07
2x2x2 Cube Final 1 1.83 2.60 Sweden 2.632.462.721.833.81
Second round 1 1.61 2.15 Sweden 1.672.621.612.162.85
First round 1 2.19 3.12 Sweden 3.043.743.422.192.90
4x4x4 Cube Final 3 36.77 39.98 Sweden 37.4445.3449.3637.1736.77
3x3x3 One-Handed Final 3 13.68 15.00 Sweden 15.8917.5913.6814.2914.83
Pyraminx Final 4 3.32 6.03 Sweden 7.9511.123.324.475.66
First round 4 3.87 5.34 Sweden 4.694.053.877.297.82
Skewb Final 1 4.94 5.78 Sweden 8.675.165.047.134.94
First round 1 3.55 4.53 Sweden 4.914.753.555.113.93
Square-1 Final 1 9.92 15.04 Sweden 22.6617.6715.189.9212.26

Alvar Nylén - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 5 8.43 9.61 Sweden 11.538.439.829.839.19
Second round 3 8.48 9.11 Sweden 9.628.709.659.018.48
First round 6 10.36 10.94 Sweden 10.6811.9310.3610.4711.66
2x2x2 Cube Final 7 2.41 5.63 Sweden 5.725.452.4118.755.71
Second round 2 2.28 2.65 Sweden 2.792.282.352.826.33
First round 4 2.42 3.58 Sweden 3.083.382.424.724.29
4x4x4 Cube Final 1 33.02 35.12 Sweden 36.4033.0236.6134.1934.77
3x3x3 One-Handed Final 7 16.05 22.83 Sweden 22.2720.8825.3325.3916.05
Pyraminx Final 3 4.61 5.94 Sweden 5.835.264.616.916.73
First round 3 1.83 5.25 Sweden 1.836.145.015.515.22
Skewb First round 13 4.17 16.31 Sweden 10.198.9329.804.17DNF
Square-1 Final 4 15.27 19.85 Sweden 15.2718.4517.9023.2141.94

Alve Carlqvist - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 17 27.11 33.09 Sweden 31.9340.2127.8439.5127.11
First round 16 25.86 29.09 Sweden 32.1325.8629.9527.9429.38
2x2x2 Cube Second round 15 6.68 7.85 Sweden 6.68DNF7.788.257.53
First round 14 5.32 8.13 Sweden 8.319.135.329.666.96
Pyraminx First round 17 13.50 17.11 Sweden 20.9620.3617.4713.5113.50

Anders Berggren - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 6 8.74 10.03 Sweden 10.348.7410.6313.519.12
Second round 5 9.64 10.26 Sweden 9.6411.769.709.8111.28
First round 5 8.40 10.80 Sweden 8.409.4912.6810.6512.26
2x2x2 Cube Final 8 3.44 5.72 Sweden 7.1116.575.543.444.50
Second round 5 3.22 4.10 Sweden 3.933.224.734.403.98
First round 2 2.38 3.38 Sweden 2.995.202.383.613.55
4x4x4 Cube Final 4 37.32 42.56 Sweden 42.4137.3243.7641.5049.46
3x3x3 One-Handed Final 4 15.17 16.11 Sweden 16.1715.1716.2019.8115.97
Pyraminx First round 10 5.91 9.10 Sweden 10.319.0115.215.917.99
Skewb Final 3 4.84 7.09 Sweden 5.964.847.178.728.15
First round 4 4.65 6.18 Sweden 4.656.549.806.135.86
Square-1 Final 7 24.17 DNF Sweden DNF24.1740.92DNF1:19.10

Dante Wallin Arvidsson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 3 9.08 9.54 Sweden 9.089.379.3710.659.88
Second round 2 8.17 8.94 Sweden 8.948.8210.879.058.17
First round 3 8.69 10.09 Sweden 11.598.6911.669.119.56
2x2x2 Cube Final 2 3.50 3.82 Sweden 3.703.704.073.504.14
Second round 3 2.62 3.58 Sweden 3.473.934.272.623.33
First round 3 2.94 3.48 Sweden 4.063.882.943.243.31
4x4x4 Cube Final 9 56.07 58.42 Sweden 1:05.4957.2856.0759.3958.59
3x3x3 One-Handed Final 1 12.76 14.02 Sweden 14.9712.7614.2314.2213.62
Pyraminx Final 7 5.98 7.44 Sweden 8.167.225.987.597.50
First round 7 4.74 6.82 Sweden 9.434.747.457.045.98
Skewb Final 2 4.59 5.84 Sweden 4.594.957.446.615.96
First round 2 4.74 5.58 Sweden 6.764.966.234.745.56
Square-1 Final 8 53.64 Sweden 53.641:03.23

Ekim Çakan - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 15 22.17 29.18 Sweden 32.9925.1329.4233.9222.17
First round 18 24.86 30.84 Sweden DNF24.8628.5036.8027.23

Emil Elghorn - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 11 16.12 17.32 Sweden 24.2216.4517.4518.0516.12
First round 12 14.27 17.97 Sweden 22.4417.6116.4419.8514.27
2x2x2 Cube Second round 11 5.96 6.31 Sweden 6.167.686.095.966.67
First round 12 5.73 6.69 Sweden 7.128.215.965.737.00
4x4x4 Cube Final 10 1:03.08 1:10.62 Sweden 1:03.081:19.861:07.791:04.551:19.53
3x3x3 One-Handed Final 10 29.08 36.13 Sweden 36.8134.0641.9729.0837.51
Pyraminx First round 11 7.40 9.79 Sweden 7.4010.9212.7410.148.32
Skewb First round 9 8.68 10.72 Sweden 13.008.689.7016.739.46
Square-1 Final 6 34.55 45.79 Sweden 39.111:40.1352.0134.5546.24

Erik Sundkvist - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 16 30.53 32.93 Sweden 33.0030.5334.0535.3431.74
First round 15 24.67 27.44 Sweden 26.4828.6027.2440.5124.67
2x2x2 Cube Second round 13 5.31 7.16 Sweden 6.168.837.765.317.57
First round 15 6.33 8.92 Sweden 10.086.3314.348.757.93
3x3x3 One-Handed Final 12 48.34 Sweden 1:09.6948.34
Pyraminx First round 16 12.27 15.64 Sweden 12.2712.7720.02DNF14.12

Ilias El Amine - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 14 24.00 26.78 Sweden 24.0024.8726.6032.3928.88
First round 14 24.15 25.92 Sweden 25.9329.1727.1624.1524.67
2x2x2 Cube Second round 14 5.45 7.55 Sweden 5.458.077.549.037.03
First round 13 7.41 8.08 Sweden 8.4411.168.197.617.41
Pyraminx First round 14 9.78 14.12 Sweden 9.7817.10DNF13.0612.20

Joakim Hammarsten - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 21 25.82 41.26 Sweden 48.091:07.9045.8325.8229.85

Joel Ulin - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 2 8.14 9.37 Sweden 8.148.6110.3911.819.10
Second round 4 8.47 9.66 Sweden 8.749.4110.848.4712.12
First round 4 9.26 10.79 Sweden 11.119.2610.9510.31DNF
2x2x2 Cube Final 5 3.47 4.42 Sweden 5.375.024.643.473.60
Second round 8 2.62 4.84 Sweden 11.684.922.625.234.38
First round 10 4.00 4.97 Sweden 4.596.534.965.364.00
4x4x4 Cube Final 2 36.58 38.88 Sweden 44.5842.4236.5837.0537.16
3x3x3 One-Handed Final 2 11.34 14.17 Sweden 16.0411.3412.8514.8314.83

Kacper Paweł Dworak - Poland WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 9 12.98 13.43 Poland 13.8213.0716.7012.9813.41
First round 10 13.51 17.05 Poland 17.0916.3821.2613.5117.67
2x2x2 Cube Final 3 3.65 4.29 Poland 3.654.344.674.923.85
Second round 7 3.31 4.51 Poland 3.315.144.884.853.80
First round 7 3.73 4.19 Poland 4.043.733.955.734.59
4x4x4 Cube Final 8 49.58 55.11 Poland 1:30.9652.9352.8649.5859.54
3x3x3 One-Handed Final 9 23.70 27.78 Poland 25.6623.701:02.8532.8324.85
Pyraminx Final 6 4.89 6.37 Poland 9.947.334.896.345.43
First round 6 3.91 6.35 Poland 3.918.0512.244.716.28
Skewb Final 4 6.88 7.49 Poland 7.976.917.596.888.89
First round 5 4.83 6.38 Poland 6.144.838.595.817.20
Square-1 Final 3 14.78 17.85 Poland 14.7827.7617.4318.5517.58

Marcus Laurantzon - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 12 17.78 18.49 Sweden 18.8927.3117.7818.0518.53
First round 9 14.49 16.95 Sweden 15.6117.8620.0914.4917.37
2x2x2 Cube Second round 9 3.85 5.13 Sweden 3.854.745.619.565.04
First round 8 3.47 4.70 Sweden 8.835.133.474.474.50
4x4x4 Cube Final 12 2:17.81 Sweden 2:17.812:17.84
3x3x3 One-Handed Final 11 30.39 41.23 Sweden 30.3944.3241.921:01.0837.44
Pyraminx First round 12 11.31 12.53 Sweden 12.9511.6419.4213.0111.31
Skewb Final 6 7.60 9.61 Sweden 10.617.608.419.8211.89
First round 7 6.04 10.10 Sweden 13.8512.388.636.049.30

Max Abramoff - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 24 46.08 54.44 Sweden 58.781:15.1354.1346.0850.41
2x2x2 Cube First round 19 10.95 20.58 Sweden 16.7532.3412.65DNF10.95
Pyraminx First round 13 7.44 14.02 Sweden 7.4419.3015.0615.9011.11
Skewb First round 14 16.06 24.09 Sweden 27.0520.2116.0625.0250.40

Muhammad Saleh Imtiaz - Pakistan WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 4 7.30 9.57 Pakistan 11.807.509.4016.047.30
Second round 7 7.75 10.43 Pakistan 7.759.6111.4711.4010.27
First round 2 8.53 9.50 Pakistan 10.988.7611.078.538.76
2x2x2 Cube Final 4 2.84 4.37 Pakistan 5.393.624.112.849.20
Second round 4 3.18 3.82 Pakistan 4.723.549.703.193.18
First round 5 2.90 3.81 Pakistan 6.284.772.903.633.03
4x4x4 Cube Final 5 40.58 42.88 Pakistan 40.5846.5641.3557.6240.73
3x3x3 One-Handed Final 5 17.28 18.96 Pakistan 17.5220.8717.2818.50DNF
Pyraminx Final 5 3.89 6.30 Pakistan 7.014.313.897.5711.02
First round 5 2.39 NR 6.23 Pakistan 2.397.905.197.306.19
Skewb Final 8 6.43 12.62 Pakistan 6.4313.7711.4127.5512.67
First round 6 6.69 8.55 Pakistan 7.618.756.6910.989.30
Square-1 Final 2 14.36 16.87 Pakistan 20.4717.6014.4218.5814.36

Nikita Slavinski - Estonia WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 8 8.80 10.96 Estonia 8.8012.2510.2611.0811.53
Second round 8 9.42 11.12 Estonia 11.5410.7511.6411.079.42
First round 7 9.66 11.02 Estonia 10.959.959.6613.1312.16
2x2x2 Cube Second round 10 3.28 5.51 Estonia 5.376.483.285.086.09
First round 9 3.23 4.75 Estonia 5.055.335.144.073.23
4x4x4 Cube Final 7 41.67 48.07 Estonia 50.0953.4445.3648.7741.67
3x3x3 One-Handed Final 6 17.80 21.22 Estonia 18.6224.4123.5017.8021.55
Pyraminx Final 1 3.33 3.86 Estonia 3.673.903.334.144.00
First round 1 3.34 3.71 Estonia 3.81DNF3.523.343.79
Skewb Final 7 8.98 11.45 Estonia 8.9815.5811.7611.9510.65
First round 8 8.63 10.58 Estonia 13.868.9615.408.638.93

Peter Hugosson-Miller - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 22 40.42 44.30 Sweden 46.0940.4243.8542.9651.68
2x2x2 Cube First round 18 8.78 16.16 Sweden 14.2314.4335.2519.838.78
4x4x4 Cube Final 13 3:32.82 Sweden 3:32.823:34.25
3x3x3 One-Handed Final 13 1:09.72 Sweden 1:12.881:09.72
Pyraminx First round 20 18.45 23.79 Sweden 18.4519.4225.3426.6233.42
Skewb First round 15 26.30 41.00 Sweden 37.7826.3029.63DNF55.58

Ronnie Jinxuan Zhu (朱缙轩) - China WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 10 14.89 16.00 China 16.3415.5120.8516.1614.89
First round 11 15.34 17.65 China 16.2015.3418.0721.6118.67
2x2x2 Cube Second round 12 5.52 6.70 China 6.827.046.616.665.52
First round 11 5.05 5.97 China 6.425.055.066.616.42
Pyraminx First round 9 7.68 8.88 China 9.408.1513.519.107.68
Skewb First round 11 5.78 12.42 China 10.2115.3417.5711.725.78

Simon Nilsson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 7 9.74 10.41 Sweden 10.539.7411.0910.3810.32
Second round 6 9.28 10.40 Sweden 9.529.2811.8015.279.88
First round 8 10.41 11.33 Sweden 11.3511.6011.0310.4113.39
2x2x2 Cube Final 6 3.53 4.43 Sweden 3.914.965.544.433.53
Second round 6 2.58 4.32 Sweden 5.004.893.952.584.12
First round 6 3.38 4.12 Sweden DNF3.634.833.383.91
4x4x4 Cube Final 6 46.34 47.81 Sweden 49.3646.5750.4646.3447.50
3x3x3 One-Handed Final 8 22.74 24.97 Sweden 22.7427.6226.4124.3424.17
Pyraminx Final 2 2.30 3.98 Sweden 4.444.112.305.603.40
First round 2 2.29 4.38 Sweden 2.295.85DNF3.323.97
Skewb Final 5 6.59 9.58 Sweden 9.166.5911.1410.798.78
First round 3 4.36 6.03 Sweden 6.727.414.364.916.46
Square-1 Final 5 22.85 39.55 Sweden 37.5340.4922.8545.3640.62

Sixten Engström Jadvi - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 20 28.54 35.25 Sweden 1:01.4932.2640.9028.5432.58
2x2x2 Cube First round 20 13.97 22.16 Sweden DNF26.0215.8613.9724.60
Pyraminx First round 15 4.67 14.15 Sweden 4.6713.0813.2516.1117.74

Tristan Grabski - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 23 37.36 45.42 Sweden 42.5250.6743.0837.3652.62
Pyraminx First round 21 16.35 DNF Sweden DNF20.1042.09DNF16.35

Viggo Fröcklin - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 13 16.68 19.41 Sweden 19.6916.6821.7217.9120.62
First round 13 16.63 19.43 Sweden 20.9820.7820.5516.9616.63
2x2x2 Cube First round 21 2.80 DNF Sweden 10.35DNF2.804.74DNF
4x4x4 Cube Final 11 1:35.08 Sweden 1:53.671:35.08
Pyraminx Final 8 7.08 8.23 Sweden 8.857.087.638.778.28
First round 8 3.33 7.18 Sweden 3.338.405.748.247.55
Skewb First round 10 9.73 12.14 Sweden 12.259.7311.0716.1513.09

Zakhar Minkov - Russia WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 19 23.02 34.87 Russia 39.9835.23DNF29.3923.02
2x2x2 Cube First round 16 8.64 10.39 Russia 10.6513.769.5011.028.64
Pyraminx First round 19 11.29 17.81 Russia 22.8915.8719.3918.1711.29
Skewb First round 16 20.34 DNF Russia DNF20.3450.1537.17DNF
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.