Find Minimum in Warsaw 2023


Date
Apr 2, 2023
City
Warsaw, Poland
Venue

Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics; University of Warsaw

Address
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Details

Room 2100

Contact
Organization team
Organizers
Cyprian Kalbarczyk and Radosław Opoka
WCA Delegate
Grzegorz Łuczyna
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Zawody FMC w Warszawie!

Zwróć uwagę, że na tych zawodach nie będą organizowane standardowe konkurencje takie jak 3x3.

Wszystkie informacje na poszczególne tematy odnoszące się zawodów można znaleźć w odpowiednich zakładkach. W razie pytań należy kontaktować się z organizatorami.


FMC competition in Warsaw!

Please note that standard events such as 3x3 will not be held at this competition.

All information on individual topics related to the competition can be found in the appropriate tabs. If you have any questions, please contact the organizers.

Events
Main event
Competitor limit
30
Number of times bookmarked
8
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 20 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


O kolejności rejestracji decyduje kolejność wysyłania formularzy rejestracyjnych.
Wpłacać wpisowe można od początku rejestracji do momentu upłynięcia 72 godzin od wysłania formularza rejestracyjnego. Jeżeli przed upłynięciem tego czasu wpisowe nie wpłynie na dedykowane konto lub nie zostanie dostarczone potwierdzenie przelewu, rejestracja zostanie anulowana.
Wpisowe wynosi 20 PLN.

Nr rachunku bankowego: 73 1160 2202 0000 0003 3303 2985
Adresat: Radosław Opoka
Tytuł przelewu: "FM in Warsaw 2023 - Imię i Nazwisko"


The list of competitors is determined by the order of submitting the registration forms.
Entry fees must be paid no earlier than the beginning of the registration but no later than 72 hours from the moment of submitting the registration form. If within this time the money is not credited to the dedicated account or confirmation of the transfer is not provided, the registration will be cancelled.
Entry fee is 20 PLN.

Bank account number: 73 1160 2202 0000 0003 3303 2985
Recipient: Radosław Opoka
Transfer title: "FM in Warsaw 2023 - Name and Surname"

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Fewest Moves First round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Final Mo3 1 hour

You are viewing the schedule for the venue Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (April 02, 2023)

From 08:00 AM
To 08:25 AM
Registration
Room 2100
From 08:15 AM
To 08:25 AM
Tutorial for new competitors
Room 2100
From 08:30 AM
To 09:30 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 1)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 2)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:30 AM
To 12:30 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 3)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:30 PM
To 01:45 PM
Lunch
Room 2100
From 01:45 PM
To 02:45 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 03:05 PM
To 04:05 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:25 PM
To 05:25 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Room 2100
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:40 PM
To 05:55 PM
Awards
Room 2100

If you're a foreign competitor, you can pay the entry fee via PayPal to Cyprian Kalbarczyk.
E-mail address: cypkal03@gmail.com

Jeśli jesteś cudzoziemcem, możesz zapłacić wpisowe poprzez PayPal do Cypriana Kalbarczyka.
Adres e-mail: cypkal03@gmail.com

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.