Estonian Open 2021


Date
Aug 8, 2021
City
Tallinn, Estonia
Venue

Tallinn University of Applied Sciences

Address
Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn, Estonia
Details

On the third floor in main hall.

Contact

Organization team

Organizers
Alfred Saidlo, Andrei Solntsev, and Remo Pihel
WCA Delegates
Andrei Solntsev and Ivo Kruusamägi
Download all the competition's details as PDF here.
Information

This is the 13th Estonian Open.
Please have a look at the Registration requirements field and other tabs.
Eesti kuubik

Events
Main event
Number of times bookmarked
12
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is €5 (Euro).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

ENG:

To participate you must:
1. Register on the WCA website before August 3, 23.59 UTC +3. After that, no new registrations will be accepted. On the spot registrations are not permitted.
2. Pay your registration fee (and your debts if you have any), otherwise your registration will not be accepted.

Registration fee

 • If the competitor fulfills the requirements described above until July 23, the registration fee is 5€.
 • Starting from July 24 the registration fee is 10€.
 • The registration fee must be transferred to the Swedbank bank account:
 • Beneficiary’s name: MTÜ EESTI KUUBIK
 • Account number: EE812200221052918592
 • SWIFT/BIC code: HABAEE2X
 • Explanation: "Estonian Open 2021 registration fee (competitor’s full name)"
 • Refunds are not possible, but if you notify the organizers before August 6, 23.59 UTC +3, then that deposit goes towards the registration fee of next competition that you attend in Estonia.
 • If there are any previous competitions in Estonia, which you didn't attend, but confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.
 • If you are unable to pay, then please contact the organization team.

A deadline for competitors on the waiting list to be accepted is August 6, 23.59 UTC +3.

A deadline for competitors to make changes to their registered events is August 6, 23.59 UTC +3.

For more information, have a look at this tab.


EST:

Võistlusel osalemiseks peate:
1. Registreerima end WCA lehel enne 3. augustit, 23.59. Peale seda ei ole võistlusele registreerumine enam võimalik. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
2. Tasuma osavõtutasu (ja võlad, kui teil neid on), muidu ei kinnitata teie registreeringut.

Osavõtutasu

 • Kui võistleja täidab kõik eeltoodud tingimused enne 23. juulit, on osavõtutasu 5 €.
 • Alates 24. juulist on osavõtutasu kõigile 10 €.
 • Osavõtutasu tuleb üle kanda Swedbanki pangakontole:
 • Saaja: MTÜ EESTI KUUBIK
 • Konto number: EE812200221052918592
 • Selgitus: "Estonian Open 2021 osavõtutasu (võistleja täisnimi)"
 • Tagasimakseid ei tehta, aga kui teavitate korraldajaid oma mittetulemisest enne 6. augustit kell 23.59, siis läheb see summa teie järgmise Eesti võistluse osavõtutasu katteks.
 • Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel teisel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Ootenimekirjast lubame inimesi edasi kuni 6. augustini kell 23.59.

Registreeritud alasid saab muuta kuni 6. augustini kell 23.59.

Lisainfoks vaadake seda vahelehte.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 4:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:10.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Ao5 2:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Pyraminx First round Ao5 2:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
Skewb First round Ao5 2:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue Tallinn University of Applied Sciences.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Tallinn.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (August 08, 2021)

From 08:30 AM
To 09:30 AM
Venue opened
Main hall
From 09:30 AM
To 10:00 AM
Opening of the Competition, Safety Policy review and Competing tutorial
Main hall
From 10:00 AM
To 10:55 AM
2x2x2 Cube First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 10:55 AM
To 12:05 PM
3x3x3 Cube First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 12:05 PM
To 01:05 PM
3x3x3 One-Handed First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 01:05 PM
To 02:05 PM
Lunch
Main hall
From 02:05 PM
To 03:05 PM
Pyraminx First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 03:05 PM
To 04:00 PM
Skewb First round
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 04:00 PM
To 05:10 PM
4x4x4 Cube Final
Main hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
From 05:10 PM
To 05:40 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main hall
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 05:40 PM
To 05:55 PM
2x2x2 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:55 PM
To 06:10 PM
Pyraminx Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:10 PM
To 06:25 PM
Skewb Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 06:25 PM
To 06:40 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 06:40 PM
To 06:55 PM
3x3x3 Cube Final
Main hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 06:55 PM
To 07:40 PM
Clean-up and awards
Main hall

Eesti kuubik

Üldinfo

Võistlusel osalemiseks peate:
1. Registreerima end WCA lehel enne 3. augustit, 23.59. Pärast seda ei ole võistlusele registreerumine enam võimalik. Kohapeal registreerumine pole lubatud.
2. Tasuma osavõtutasu (ja võlad, kui teil neid on), muidu ei kinnitata teie registreeringut.

Osavõtutasu
* Kui võistleja täidab kõik eeltoodud tingimused enne 23. juulit on osavõtutasu 5 €.
* Alates 24. juulist on osavõtutasu kõigile 10 €.
* Osavõtutasu tuleb üle kanda Swedbanki pangakontole:
* Saaja: MTÜ EESTI KUUBIK
* Konto number: EE812200221052918592
* Selgitus: "Estonian Open 2021 osavõtutasu (võistleja täisnimi)"
* Tagasimakseid ei tehta, aga kui teavitate korraldajaid oma mittetulekust enne 6. augustit kell 23.59, siis saab sama osavõtutasuga võistelda järgmisel Eesti võistlusel.
* Kui olete varem kinnitanud oma osavõtu mõnel Eesti võistlusel, aga jätnud kohale tulemata, siis olete kohustatud tasuma osavõtutasud ka nende võistluste eest.

Ootenimekirjast lubame inimesi edasi kuni 6. augustini kell 23.59.

Registreeritud alasid saab muuta kuni 6. augustini kell 23.59.

Võlasüsteem

Alates Tallinn Open 2018 võistlusest kasutame Eesti võistlustel võlasüsteemi. Kui te kinnitate oma registreeringu, kuid ei ilmu võistlusele kohale, siis selle võistluse osavõtutasu lisandub teie koguvõlale.
Järgmine kord kui te Eestis võistelda tahate, peate maksma lisaks osavõtutasule ka oma koguvõla. Me arvestame võlgu alates Tartu Open 2017 võistluselt.
Kui te avastate, et te ei saa võistelda, teavitage viivitamatult korraldajaid.

Kokkuvõte

 1. Registreeruge WCA veebilehel, sest kohapeal registreerumine pole lubatud.
 2. Makske osavõtutasu (ja võlad, kui teil neid on) pangaülekandega.
 3. Kui te avastate, et ei saa võistelda, teavitage kohe korraldajaid.

General information

To participate you must:
1. Register on the WCA website before August 3, 23.59 UTC +3. After that, no new registrations will be accepted. On the spot registrations are not permitted.
2. Pay your registration fee (and your debts if you have any), otherwise your registration will not be accepted.

Registration fee
* If the competitor fulfills the requirements described above until July 23th, the registration fee is 5€.
* Starting from August 24th the registration fee is 10€.
* Registration fee must be transferred to the Swedbank bank account:
* Beneficiary’s name: MTÜ EESTI KUUBIK
* Account number: EE812200221052918592
* SWIFT/BIC code: HABAEE2X
* Explanation: "Estonian Open 2021 registration fee (competitor’s full name)"
* Refunds are not possible, but if you notify the organisers before August 6, 23.59 UTC +3, then that deposit goes to the next competition that you attend in Estonia.
* If there are previous competitions in Estonia where you failed to attend but had confirmed your registration, then you are also expected to pay the registration fees for those competitions.
* If you are unable to pay, then contact the organizers.

A deadline for competitors on the waiting list to be accepted is August 6, 23.59 UTC +3.

A deadline for competitors to make changes to their registered events is August 6, 23.59 UTC +3.

Debt system

Starting from Tallinn Open 2018 competition, we are using a debt system. What this means is that if you confirm your registration but fail to show up, your registration fee is added to your total debt.
The next time you want to compete in Estonia, you will have to pay your total debt in addition to the registration fee. This policy is also retroactively applied to competitions since Tartu Open 2017.
Therefore, if you find out that you cannot compete, inform the organisers as soon as possible.

TL; DR

 1. Register on the WCA website, because on-site registrations are not allowed.
 2. Pay your registration fee (and your debts if you have any).
 3. If you find out that you can't compete, then notify the organizers ASAP.

Главная информация:

Для участия в соревнованиях нужно:
1. Зрегистрироваться на странице WCA до 3 августа, 23.59 UTC +3. Заявки, поданные позже, не принимаются. Регистрация на месте невозможна.
2. Оплатить участие (и долги, если есть), иначе заявка не принимается.

Взнос за участие
* Если участник выполняет вышеизложенные требования до 23 июля, взнос за участие составляет 5 €.
* Начиная с 24 июля взнос за участие составляет 10 €.
* Взнос за участие нужно перевести на аккаунт банка Swedbank:
* Получатель: MTÜ EESTI KUUBIK
* Номер счета: EE812200221052918592
* SWIFT/BIC code: HABAEE2X
* Описание: "Estonian Open 2021 registration fee (имя и фамилия участника)"
* Если по каким-либо причинам транзакция невозможна, свяжитесь с организаторами.
* При любых обстоятельствах взнос за участие не возвращается, но если вы предупредите организаторов о том, что не придете на соревнования до 6 августа, 23.59 UTC +3, то эта сумма "переходит" на следующие соревнования в Эстонии, в которых вы участвуете.
* Если ранее вы регистрировались на какое-либо соревнование в Эстонии, но не пришли на него, своевременно не предупредив организаторов, то вместе со взносом за участие вы должны оплатить и взнос за то соревнование, на которое вы регистрировались, но не пришли.

Если участник находится в списке ожидания, и его регистрация не была подтверждена до 6 августа, 23.59 UTC +3, то позже она подтверждена не будет.

Если участник хочет изменить дисциплины, в которых он участвует, то он может попросить об этом организаторов не позднее 6 августа, 23.59 UTC +3.

Долговая система

Начиная с соревнования Tallinn Open 2018, на соревнованиях в Эстонии используется долговая система. Если вы регистрируетесь на соревнование, но в дальнейшем, подтверждая регистрацию (например, через подтверждающее письмо), не приходите на него, то у вас копится "долг", равный взносу за участие.
Когда вы в следующий раз будете участвовать в соревнованиях в Эстонии, то помимо взноса за участие вы должны будете "отдать долг". Эта система распространяется на все Эстонские соревнования, начиная с Tartu Open 2017.
Если вы после регистрации понимаете, что не придёте на соревнования, не медля предупредите организаторов.

Подведём итоги

 1. Зарегистрируйтесь на странице WCA, т.к. регистрация на месте запрещена.
 2. Заплатите взнос за участие (и долги, если есть) банковским переводом.
 3. Если выяснится, что вы не приедете на соревнования, предупредите организаторов.

Regulations

 • Each competitor must be familiar with and understand the WCA Regulations before the competition.
 • Regulations are available on the WCA website.
 • You can have a look at this video to get a basic overview of the regulations.
 • Each first time competitor must have a valid form of ID with them for identification.

Regulatsioonid

 • Iga võistleja peab tundma ja aru saama WCA regulatsioonidest enne võistlust.
 • Regulatsioonid on kättesaadavad WCA veebilehel.
 • Vaadake seda videot, et saada põhiline ülevaade regulatsioonidest.
 • Eestikeelne võistlemisjuhend on saadaval siin.
 • Igal uuel võistlejal peab olema kaasas isikut tõendav dokument.

Правила

 • Все участники должны ознакомиться с правилами WCA до начала соревнований.
 • Вы можете посмотреть это видео, чтобы поверхностно ознакомиться с правилами.
 • Каждый участник, впервые участвующий в WCA соревнованиях, должен иметь при себе удостоверяющий личность документ: паспорт, ИД-карта или свидетельство о рождении.

Please take a look at WCA Competition Safety Policy.

Do not attend the competition if you have symptoms of COVID-19! If you show the symptoms during the competition, we will ask you to leave.

If you show symptoms within 14 days after the competition, then contact the organizers ASAP!

Please be aware of the traveling restrictions. More information: https://www.kriis.ee/en/travelling-estonia-foreigners

NB!! There are also significant temporary changes made to WCA regulations! Please read them BEFORE THE COMPETITION, because they change the way how people have to judge, compete, and behave at the competition!

To reduce the chances for the virus to spread, we are taking the following actions:

 • The limit is set to 50 competitors. We advise you to not bring guests and keep their number as low as possible.
 • There will be several hand sanitation points. Equipment disinfection will be done periodically.
 • Competitors must wear at least blue medicine or reusable masks. That is excluding competitors with contraindications for wearing masks or younger than 12 years old.
 • The windows will be opened to provide better ventilation.
 • The waiting area is removed and fixed-place format will be applied: each competitor will have his/her own place for the duration of the group.
 • Keep safe distance (≥1m)!
 • Bring your own pen.

Palun tutvu WCA võistluste ohutuspoliitikaga.

Ära osale võistlusel kui sul on COVID-19 sümptomid! Haigussümptomitega võistlejatel palutakse koheselt lahkuda.

Kui sul peaks ilmnema vähem kui 14 päeva jooksul pärast võistlust haigussümptomid, siis anna sellest esimesel võimalusel korraldajatele teada.

Väljaspoolt Eestit tulijatele võivad kehtida reisipiirangud.

NB!! WCA regulatsioonidele on ajutiselt lisatud väga olulised reeglid! Palun lugege need ENNE VÕISTLUST läbi, sest nende tõttu muutub võistlemisprotsess, kohtunik olemine ja võistlusel käitumine.

Viiruse levikuvõimaluste piiramiseks rakendame järgnevaid meetmeid:

 • Osavõtjate piirarv on 50. Ühtlasi soovitame pealtvaatajaid mitte kaasa võtta või siis hoida nende arv võimalikult madal.
 • Mitmes kohas on võimalused käte desinfitseerimiseks. Pindade puhastust viiakse läbi perioodiliselt. Sealhulgas puhastatakse tehnikat.
 • Kõigil on kohustus kandma vähemalt kas sinise või korduvkasutatavat maski. Seda välja arvatud vastunäidutustega inimestele ja alla 12-aastastele võistlejatele.
 • Avatakse aknaid, et tagada parem ventilatsioon.
 • Ooteala ei ole ja kõik võistlejad istuvad otse laudade taha. Igal võistlejal on sama vooru piires sama laud.
 • Hoidke ohutut vahemaad (≥1m)!
 • Võta oma enda kirjutusvahendid kaasa.

Sponsors

Tallinna Tehnikakõrgkool

TKTK

Estonian Openi toimumispaigaks on jätkuvalt Tallinna Tehnikakõrgkool.
Estonian Open's venue is still Tallinn University of Applied Scienes.

Information about groups will be made available later after the registration has closed.

Info gruppide kohta avaldatakse pärast registreerumise lõppu.

Live results can be seen here.

Reaalajas tulemusi saab näha siit.

General information

The competition will be held at Tallinn University of Applied Sciences. The address is Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn, Estonia. Have a look at it on a map:

Transportation

Bus

Arriving and leaving by bus:

All buses arrive at Tallinn bus station. From there you can go to tram number 4 (direction: "Tondi") and ride to the "Vineeri" tram stop. Have a look at Tallinn bus station on a map:

Train

You can arrive by train:

Train station is here (Balti jaam):

Car

Information about parking is available here. Look at "Kesklinn" section. There is a designated parking lot in Suur-Ameerika street. Look it up here.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.