Elektryk Cube Race 2022


Date
Nov 12 - 13, 2022
City
Opole, Poland
Venue

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

Address
ul. Tadeusza Kościuszki 39–41, 45–062 Opole
Details

Sport hall

Contact

Zespół organizatorski

Organizers
Artur Rapiński, Bartłomiej Owczarek, Karol Zakrzewski, and Marek Mendel
WCA Delegates
Emma Beranová, Jakub Hamkało, and Karol Zakrzewski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Zapraszamy na czwarte oficjalne zawody w Opolu!

Events
Main event
Competitors
86
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 90 competitors.
The base registration fee for this competition is 55 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 95% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

Zawodnik może wziąć ze sobą maksymalnie jednego gościa.
Only one guest allowed per competitor.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Łukasz Burliga won with an average of 7.63 seconds in the 3x3x3 Cube event. Karol Zakrzewski finished second (8.22) and Valerii Omelchuk (Валерій Омельчук) finished third (8.37).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Łukasz Burliga 6.32 7.63 Poland 7.299.027.066.328.54
2x2x2 Cube Tomasz Pietruszka 1.65 1.98 Poland 1.951.692.301.65DNF
4x4x4 Cube Łukasz Burliga 25.43 29.52 Poland 25.4326.9231.5535.2430.09
5x5x5 Cube Michał Halczuk 49.97 55.80 Poland 49.9751.071:00.3159.4456.90
6x6x6 Cube Michał Halczuk 1:30.90 1:32.17 Poland 1:31.271:30.901:34.35
7x7x7 Cube Michał Halczuk 2:03.24 2:19.99 Poland 2:28.362:03.242:28.36
3x3x3 One-Handed Bartosz Karpiński 10.67 11.64 Poland 10.9712.0610.6713.3411.89
Skewb Oskar Hanuszkiewicz 1.67 2.73 Poland 3.183.344.101.671.67
Square-1 Jakub Hamkało 8.24 9.59 Poland 10.2310.458.2410.068.48

Zawodnicy którzy dokonali kompletnej rejestracji po osiągnięciu limitu zawodników będą umieszczani na liście rezerwowej. Jeżeli któryś z zawodników z głównej listy zrezygnuje przed 6 listopada 2022, 18:00 CEST pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaakceptowana na listę zawodników. Aktualna lista rezerwowa znajduje się w tabeli poniżej:

Competitors who completed their registration after competitors limit was reached will be put onto the waiting list. If any competitor from main list resigns before 6th of November 2022, 18:00 CEST first person from the waiting list will be accepted into competitors list. Current waiting list can be seen in table below:

Ostatnia aktualizacja / Last update: 7.11, 21:34 CEST
Minął termin na akceptację osób z listy rezerwowej. Osoby, które na niej były, dostały zwrot 95% wpisowego i NIE wezmą udziału w tych zawodach.

[PL]
Sztafeta 3x3x3 to drużynowa konkurencja, która odbędzie się w niedzielę (13.11.2022) od 16:15 do 16:50. Do udziału w tej konkurencji będą upoważnione osoby, które w drugiej rundzie 3x3x3 zajmą miejsca od 1 do 16 (jeśli jakaś osoba z tego przedziału zrezygnuje z udziału, do rywalizacji zostanie poproszona osoba n+1 itd.). Każda drużyna będzie składać się z 4 osób. Skład drużyn zostanie wyznaczony poprzez losowanie.
- losowanie będzie się odbywać publicznie bezpośrednio przed startem konkurencji. - osoby z miejsc 1 – 4, będą kapitanami drużyn,
- do każdego z kapitanów zostaną przydzielone osoby z 3 koszyków – koszyk nr 1 będzie zawierał osoby z miejsc 5 – 8, koszyk nr 2: osoby z miejsc 9 – 12, koszyk nr 3: miejsca 13-16.
- Uczestnicy po wylosowaniu będą proszeni o podejście do swojej drużyny z kostką 3x3x3.

Po poznaniu składów 4 drużyn, zawodnicy ustalają między sobą kolejność, w jakiej będą układać kostki, a następnie oddają swoje kostki do mieszania i przygotowują się, stając w wyznaczonym miejscu. Po wymieszaniu kostek, zostaną one dostarczone na stanowiska i zawodnicy będą mieli około 15 sekund preinspekcji. Po tym czasie wszyscy zawodnicy poza osobą, która startuje timer, będą musieli udać się za linię startu, która będzie oddalona od stanowisk do układania o 3-4 metry. Osoby, które startują timer muszą położyć ręce na timer i na ustalony sygnał wystartować próbę. Po skończeniu ułożenia, odkładają kostkę na stół, ale nie zatrzymują timera, tylko biegną na linię startu i „przekazują pałeczkę”, żeby pozwolić kolejnej osobie z drużyny wystartować jej ułożenie. Procedura powtarza się 3 razy. Timer może zostać zatrzymany dopiero przez ostatnią osobę w drużynie po ułożeniu ostatniej kostki.
W każdym pojedynku fazy wstępnej eliminowana zostaje drużyna z najgorszym czasem. Po wyeliminowaniu 2 drużyn rozpoczyna się faza finałowa. W finale rywalizują 2 drużyny w formule do 2 zwycięstw. Najlepsza drużyna zostanie nagrodzona podczas ceremonii nagród na koniec zawodów.

[ENG]
The 3x3x3 relay race is a team event that will take place on Sunday (13.11.2022) from 16:15 CEST to 16:50 CEST. Competitors who will take places from 1 to 16 in the second round of 3x3x3 will be eligible to participate in this event (if any eligible person resigns, then n + 1 person will be asked to compete, etc.). Each team will consist of 4 people. Members of each team will be drawn:
- the draw will be held in public just before the event starts,
- people from places 1-4 will be team captains,
- persons from 3 pots will be assigned to each of the captains – pot one will contain persons from places 5 - 8, pot two: persons from places 9 - 12, pot three: places 13-16,
- after the draw, competitors will be asked to approach their team with a 3x3x3 cube.

Each team determines the order of who solves first, second etc. on their own. Competitors have to submit their cubes for scrambling and get ready by standing in the designated place. After the cubes are scrambled, they will be delivered to the solving stations and competitors will have approximately 15 seconds of inspection. After this time, all competitors except the person who starts the timer will have to go to the starting line that will be located 3-4 meters from the solving station. People who start the timer must put their hands on the timer and start it on the set signal. After finishing the solve, they put the cube back on the table, but don’t stop the timer. They have to run to the starting line and "pass the baton" to let the next person from their team to start their solve. The procedure is repeated 3 times. The timer may only be stopped by the last person in the team, after the last cube has been solved.
The team with the worst time is eliminated during first 2 matches. After eliminating 2 teams, the final phase begins. 2 teams compete in the final and the winner is determined by 2 wins. The best team will be awarded during the ceremony at the end of the competition.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.