Dragon Cubing 2021


Date
Nov 6 - 7, 2021
City
Kraków, Poland
Venue

MDK Dom Harcerza

Address
Reymonta 18, 30-059 Kraków
Details

Sport hall

Website
Dragon Cubing 2021 website
Contact

Zespół 4event

Organizers
Piotr Tokarski and Sylwester Jaroszewski
WCA Delegates
Przemysław Rogalski and Radosław Drozdowicz
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Prosimy o zapoznanie się z zakładką COVID-19.


Please check out COVID-19 tab.

Events
Main event
Competitors
93
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 zł (Polish Złoty).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 10 zł (Polish Złoty).

Registration fee must be payed via DotPay system available on competition website


Wpisowe musi zostać opłacone za pomocą modułu DotPay na stronie zawodów

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 5.62 seconds in the 3x3x3 Cube event. Olaf Kuźmiński finished second (7.25) and Łukasz Burliga finished third (7.75).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Tymon Kolasiński 4.63 5.62 Poland 6.254.745.869.794.63
2x2x2 Cube Alexey Tsvetkov 1.29 1.83 Russia 2.601.562.671.331.29
4x4x4 Cube Tymon Kolasiński 22.17 24.17 Poland 24.8124.7222.9822.1727.46
3x3x3 One-Handed Tymon Kolasiński 9.64 12.19 Poland 21.909.6411.9011.2913.39
Megaminx Jan Zych 35.09 36.76 Poland 38.9137.6335.0935.6437.01
Pyraminx Dominik Górny 1.72 2.37 Poland 2.782.351.992.961.72
Skewb Łukasz Burliga 1.45 2.65 Poland 3.711.452.543.042.36
Square-1 Michał Krasowski 5.52 7.00 Poland 7.245.527.727.186.58

Drodzy zawodnicy i uczestnicy!

W trosce o Wasze zdrowie oraz bezpieczeństwo poniżej wypisujemy zasady, które będziemy chcieli zastosować podczas imprezy (zasady mogą być aktualizowane, gdy zmienią się obecne obostrzenia):

 1. Przebywając na hali sportowej należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos. Maseczka będzie nieobowiązkowa dla zawodnika jedynie podczas oficjalnych ułożeń.

 2. Podczas przebiegu zawodów nie będzie stosowana poczekalnia - każdy zawodnik musi oddać kostkę i zająć miejsce przy stanowisku startowym.

 3. Po zarejestrowaniu się na zawody, każdy kto planuje przyjechać (również osoby towarzyszące) jest proszony o wypełnienie poniższego formularza odnośnie szczepienia. Dzięki temu będziemy mogli oszacować liczbę osób przyjezdnych oraz ewentualnie zwiększyć limit zawodników.

 4. Wpisowe na zawody pozostaje niezmienne, lecz od każdego gościa (osoby, która nie posiada identyfikatora) będzie pobrana opłata w wysokości 10 PLN, która zostanie przeznaczona na środki czystości zapewnione przy wejściu itp.

 5. Stosujemy się do aktualnych wymogów rządu, zatem to wszystko co obowiązuje aktualnie na codzień, obowiązuje również na miejscu zawodów.

 6. Jeśli obostrzenia się zmienią, a co z tym idzie również zasady naszej imprezy, nastąpi w tym miejscu zmiana, a informacja o zmianie zostanie wysłana na email zawodnika.


Dear competitors and participants!

For the sake of your health and safety, below are the rules that we will want to apply during the event (the rules may be updated when the current restrictions change):

 1. It will be mandatory to cover your mouth and nose while in the sports hall. A competitor may only remove the mask during official attempts.

 2. There will be no competitor waiting area during the competition - each competitor must submit the puzzle to scramblers and take a place at the starting station.

 3. After registering for the competition, everyone who plans to come (including accompanying persons) is asked to fill in the vaccination form below. Thanks to this, we will be able to estimate the number of visitors and possibly increase the limit of competitors.

 4. The entry fee for the competition remains unchanged, but each guest (person who does not have an ID) will be charged a fee of 10 PLN, which will be spent on cleaning products provided at the entrance etc.

 5. We comply with the current government requirements, so everything that is currently in force on a daily basis also applies to the venue of the competition.

 6. If the restrictions change, and thus also the rules of our event, there will be a change in this place, and information about the change will be sent to the competitor's email.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.