DSF Generalforsamlingen 2020


Date
Feb 9, 2020
City
Odense, Denmark
Venue

Rosenbækhuset

Address
Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense, Danmark
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Henrik Buus Aagaard, and Thor Muto Asmund
WCA Delegates
Daniel Vædele Egdal and Henrik Buus Aagaard
Contact

DSF

Download all the competition's details as PDF here.
Information

Dette vil være en officiel WCA konkurrence. Efter konkurrencen vil der blive afholdt den årlige generalforsamling for DSF. Mødet er forventet at starte klokken 17:45.


In addition to this being an official WCA Competition, the anual meeting of the DSF will be held after the official events of the competition. The expected start of the meeting is 17:45.

Events
Number of times bookmarked
15
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr. (Danish Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded a 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Combined Final Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:10.00
3x3x3 One-Handed Combined Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 40.00
Pyraminx Final Ao5 1:00.00
Skewb Final Ao5 1:00.00
Square-1 Combined Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 40.00

You are viewing the schedule for the venue Rosenbækhuset.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (February 09, 2020)

From 09:00 AM
To 09:25 AM
Setup (Doors open)
Main room
From 09:25 AM
To 09:55 AM
Check-in [All Day]
Main room
From 09:55 AM
To 10:10 AM
Tutorial for new competitors
Main room
From 10:10 AM
To 11:05 AM
4x4x4 Cube Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
From 11:05 AM
To 12:00 PM
3x3x3 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:00 PM
To 12:45 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 12:45 PM
To 01:30 PM
Lunch
Main room
From 01:30 PM
To 02:20 PM
2x2x2 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:20 PM
To 03:05 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:05 PM
To 03:55 PM
3x3x3 One-Handed Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 03:55 PM
To 04:35 PM
Square-1 Combined Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 04:35 PM
To 04:55 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:55 PM
To 05:20 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:30 PM
To 05:45 PM
Awards
Main room
From 05:45 PM
To 06:30 PM
DSF Meeting
Main room

Image description
Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores Facebook side her, og vores facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, bliver automatisk medlem DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), automatically becomes a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt exempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig. Så hvis du kun kan være der en af dagene, så er det fint, så kan du bare kun deltage i de discipliner der er på givne dag. Du må meget gerne skrive hvilken dag du vil være til stede, i noten, når du tilmelder dig konkurrencen.

Du vil modtage en email et dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down before the first event, and explain how to compete and judge. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Mastercubestore.dk er sponsor af konkurrencen. De vil have en bod under konkurrencen hvor du kan købe terninger af dem.


Mastercubestore.dk is the sponsor of the competition. They will have a shop at the competition where you can buy cubes.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a combined round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.