DSF Generalforsamlingen 2020


Date
Feb 9, 2020
City
Odense, Denmark
Venue

Rosenbækhuset

Address
Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense, Danmark
Contact

DSF

Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Henrik Buus Aagaard, and Thor Muto Asmund
WCA Delegates
Daniel Vædele Egdal and Henrik Buus Aagaard
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Dette vil være en officiel WCA konkurrence. Efter konkurrencen vil der blive afholdt den årlige generalforsamling for DSF. Mødet er forventet at starte klokken 17:45.


In addition to this being an official WCA Competition, the anual meeting of the DSF will be held after the official events of the competition. The expected start of the meeting is 17:45.

Events
Main event
Competitors
53
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Martin Vædele Egdal won with an average of 8.03 seconds in the 3x3x3 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (9.43) and Daniel Vædele Egdal finished third (9.66).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Martin Vædele Egdal 6.45 8.03 Denmark 10.877.766.457.748.59
2x2x2 Cube Daniel Vædele Egdal 1.48 1.88 Denmark 1.722.191.483.391.72
4x4x4 Cube Martin Vædele Egdal 29.15 32.29 Denmark 32.7533.4730.9233.2029.15
3x3x3 One-Handed Martin Vædele Egdal 10.48 12.15 Denmark 11.9413.7710.7314.2410.48
Pyraminx Martin Vædele Egdal 2.16 3.00 Denmark 3.982.732.162.763.52
Skewb Martin Vædele Egdal 2.56 3.12 Denmark 2.873.772.723.792.56
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 6.16 7.27 Denmark 6.167.287.418.797.12
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:10.00
3x3x3 One-Handed Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 40.00
Pyraminx Final Ao5 1:00.00
Skewb Final Ao5 1:00.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 40.00

You are viewing the schedule for the venue Rosenbækhuset.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (February 09, 2020)

From 09:00 AM
To 09:25 AM
Setup (Doors open)
Main room
From 09:25 AM
To 09:55 AM
Check-in [All Day]
Main room
From 09:55 AM
To 10:10 AM
Tutorial for new competitors
Main room
From 10:10 AM
To 11:05 AM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
From 11:05 AM
To 12:00 PM
3x3x3 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:00 PM
To 12:45 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 12:45 PM
To 01:30 PM
Lunch
Main room
From 01:30 PM
To 02:20 PM
2x2x2 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:20 PM
To 03:05 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:05 PM
To 03:55 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 03:55 PM
To 04:35 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 04:35 PM
To 04:55 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:55 PM
To 05:20 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:30 PM
To 05:45 PM
Awards
Main room
From 05:45 PM
To 06:30 PM
DSF Meeting
Main room

Image description
Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores Facebook side her, og vores facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, bliver automatisk medlem DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), automatically becomes a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden den første disciplin, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager. Der vil blive givet en demonstration af nogle af vores mest erfarne deltagere. Der vil stå i skemaet hvornår den vil finde sted.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig. Så hvis du kun kan være der en af dagene, så er det fint, så kan du bare kun deltage i de discipliner der er på givne dag. Du må meget gerne skrive hvilken dag du vil være til stede, i noten, når du tilmelder dig konkurrencen.

Du vil modtage en email et dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down before the first event, and explain how to compete and judge. There will be a demonstration by some of our most experienced cubers. You can find out when this will happen in the schedule tab.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

Mastercubestore.dk er sponsor af konkurrencen. De vil have en bod under konkurrencen hvor du kan købe puzzles af dem. Der er også åbent for forudbestilling via hjemmesiden (vælg "Udlevering til DSF Generalforsamlingen 2020" i bestillingen på shoppen).


Mastercubestore.dk is the sponsor of the competition. They will have a shop at the competition where you can buy puzzles. It is also possible to preorder via their website (choose "Udlevering til DSF Generalforsamlingen 2020" when you order in the webshop)

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Hvis du ønsker noget drøftet til forsamlingen, så kontakt DSF.

Vedtægterne kan findes her: link

DSF har forslået følgende dagsorden for forsamlingen:
1.Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent

3.Formandens beretning

4.Regnskabsaflæggelse

5.Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer:
Opdatering af 7.1 fra:
“Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 5 medlemmer. “
Til: "Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformanden 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 8 personer."


Tilføjelse til paragraf 3:
“En ikke-deltagende person kan også indmeldes i foreningen ved at betale kontingent. Kontingentet er det samme som til enhver anden aktivitet og kan betales online til foreningen eller gøres i person til en aktivitet til et medlem af bestyrelsen.”
Lave det(ovenover foreslået) til stk. 5 og gøre det nuværende stk. 5 til stk. 6 og nuværende stk. 6 til stk. 7


Tilføjelse paragraf 5.7:
“[...] Undtagelse, se §10. Vedtægter stk.1.”


Omdøb revisor til bilagskontrollant:
8.4 og 5.4.12 i vedtægterne.


Ny paragraf kaldet “Aktiviteter” (eller lignende):
“Stk. 1. Foreningen afholder og/eller støtter diverse aktiviteter. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til; WCA konkurrencer, uofficielle konkurrencer, møder og forsamlinger.
Stk. 2. DSF afhænger af, udover bestyrelsen, lokale medlemmer af foreningen til at afvikle WCA konkurrencer. DSF er villige til at yde hjælp til arrangementer, men har brug for et lokal medlem til at tage initiativ.
Stk. 3. Officielt personale til WCA konkurrencen behøver ikke at betale kontingent efter aftale.
Stk. 4. Foreningen er villig til at delvist støtte WCA konkurrencer der ikke indsamler kontingent.
Stk. 5. Alt økonomisk aktivitet bør gå igennem foreningen eller en forening der deler værdigrundlag med Dansk Speedcubing Forening.”
Stk. 6. Sponsering af aktiviteter er op til arrangøren. Bestyrelsen bør underrettes hvad der indgår i aftalen.

Eller i stedet tilføje det foreslåede stk. 1 til paragraf 1, tilføje det foreslåede stk. 2 til paragraf 7, tilføje foreslåede stk. 3 og 4 til paragraf 3 og tilføje st. 5 og 6 til paragraf 8.

Alternativ mere specifik formulering af stk. 5:
Aktiviteter der er støttet, delvist støttet eller anerkendt af Dansk Speedcubing Forening skal informere om økonomisk aktivitet til foreningens bestyrelse eller bestyrelsen af en forening, der deler værdigrundlag med Dansk Speedcubing Forening.

6.Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at beholde kontingentet på 20 kroner.

7.Godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslår budgettet for individuelle konkurrencer sættes så der ikke kommer finansielle tab. Det er også foreslået at sætte deltagergebyret lidt højere end hvad der er minimum for at dække alle omkostninger som forebyggelse for ansøgningen til EM2022 i København.
Konkurrencer som DM vil kunne dækkes delvist af DSF for et lavere gebyr for generelle deltagere.

8.Valg af formand (Henrik Buus Aagaard er villig til genvalg)

9.Valg af kasserer (Lars Vennike Nielsson er villig til genvalg)

10.Valg af næstformand (Camilla Nielsson er villig til genvalg)

11.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
(Mikela E. Jørgensen, Daniel V. Egdal, Thor Muto Asmund er villige til genvalg til bestyrelsen, Christian Smedegaard er villig til genvalg som suppleant, Fredrik Trondhjem ønsker ikke genvalg)

12.Valg af 1 revisor (Oscar Roth Andersen er villig til genvalg)

13.Eventuelt
Snak om DM2020
Snak om EM2022
Opdatering på hjemmesiden
Andet?

Listen over grupper for første runder kan findes her. For yderligere runder vil grupper blive fortalt på dagen. Der er brug for ekstra dommere i finalerne!

Grupperne er generet af AGE fremfor Groupifier for denne konkurrence. Når du har fundet dit navn, kan du se nogle discipliner. Der hvor der står et enkelt tal er den gruppe hvor du er deltager. J og et tal betyder at du skal være dommer i den gruppe. R betyder 'runner', altså personen der deler de blandede terninger ud. S betyder blander.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.

DSF Generalforsamlingen 2020 live resultater


You will be able to find the live results on WCA Live when the comptition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

DSF Generalforsamlingen 2020 live results

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.