Cubers Eve Lubartów 2021


Date
Dec 18 - 19, 2021
City
Lubartów, Poland
Venue

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie im. ks. Jana Twardowskiego

Address
Legionów 3, 21-100 Lubartów
Details

Sport hall

Website
Cubers Eve Lubartów 2021 website
Contact

4Event Team

Organizer
Piotr Tokarski
WCA Delegates
Hubert Hanusiak, Jakub Hamkało, and Piotr Trząski
Download all the competition's details as PDF here.
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 140 competitors.
The base registration fee for this competition is 75 zł (Polish Złoty).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 10 zł (Polish Złoty).

 1. Fill in the registration form providing the necessary data and competitions.
 2. If you are determined - confirm your participation in the competition by clicking "Confirm" or the link in the email.
 3. Contrary to the message from the e-mail or pop-up window, payment for the competition will be made before the competition - by bank transfer.
 4. After the end of registration, an invoice will be sent to the email provided in the competition application within 24 hours to pay for participation in the competition.
 5. The transfer title should contain only the invoice number.
 6. Each person who did not resign from participation in the competition by the end of the registration period is required to pay the invoice issued, even if it turns out that he will not be able to take part in the competition.
 7. To resign from participation in the competition within the registration period, please send an e-mail to kontakt@zawody4event.pl "I resign from participation in the competition [name of the competition] - [name and surname of the participant]". You can also send an email using the contact tab on the home page. This is the only accepted form of canceling participation in the competition - the organizer will not take into account text messages or messages via other social messengers.
 8. The invoice payment deadline will be 5 days, so if someone makes the transfer later or on the last day - please prepare a confirmation of the transfer, which may be requested by the person issuing the ID when registering at the competition venue.
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 5.98 seconds in the 3x3x3 Cube event. Łukasz Burliga finished second (7.35) and Jan Zych finished third (8.10).

World records: Tymon Kolasiński‎ 3x3x3 Cube 5.09 (average).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Tymon Kolasiński 5.11 5.98 Poland 6.186.925.116.575.20
2x2x2 Cube Magdalena Pabisz 1.44 1.61 Poland 1.451.831.541.442.21
4x4x4 Cube Tymon Kolasiński 21.53 23.82 Poland 23.9221.5324.7926.2222.76
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 17.92 NR DNF Poland DNF20.6717.92
Clock Hubert Hanusiak 4.13 5.03 Poland 5.384.664.135.055.46
Megaminx Magdalena Pabisz 36.04 37.11 Poland 36.7636.0436.3639.4438.20
Pyraminx Jakub Hibszer 1.94 2.46 Poland 2.083.121.942.173.41
Skewb Michał Krasowski 2.19 2.62 Poland 4.552.192.722.482.65
Square-1 Michał Krasowski 6.83 7.41 Poland 6.839.028.116.837.29
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 50 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 55.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 10:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Second round Bo3 10:00.00 cumulative * Top 8 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
Clock First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 15.00 Top 12 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:25.00 Top 12 advance to next round
Second round Ao5 3:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 25.00 Top 16 advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie im. ks. Jana Twardowskiego.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (December 18, 2021)

From 09:00 AM
To 09:45 AM
Registration
Sport hall
From 09:15 AM
To 09:45 AM
Tutorial for new competitors
Sport hall
From 09:45 AM
To 10:00 AM
Opening
Sport hall
From 10:00 AM
To 11:05 AM
2x2x2 Cube First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 11:05 AM
To 12:05 PM
Pyraminx First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:05 PM
To 12:55 PM
Square-1 First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 25.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 12:55 PM
To 01:50 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Sport hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:50 PM
To 02:20 PM
Break
Sport hall
From 02:20 PM
To 03:20 PM
4x4x4 Cube First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 55.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 03:20 PM
To 04:35 PM
Megaminx First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:25.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 04:35 PM
To 05:35 PM
Skewb First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 05:35 PM
To 06:40 PM
Clock First round
Sport hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 15.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 06:40 PM
To 07:00 PM
3x3x3 Blindfolded Second round
Sport hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 8 advance to next round
From 07:05 PM
To 07:15 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Sport hall
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 07:15 PM
To 07:30 PM
Pyraminx Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round

Schedule for Sunday (December 19, 2021)

From 09:30 AM
To 11:10 AM
3x3x3 Cube First round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 50 advance to next round
From 11:10 AM
To 11:25 AM
2x2x2 Cube Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 11:25 AM
To 11:40 AM
Square-1 Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 11:40 AM
To 12:00 PM
Clock Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 12:00 PM
To 12:25 PM
Megaminx Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 12:25 PM
To 12:35 PM
2x2x2 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 12:35 PM
To 12:50 PM
Pyraminx Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 12:50 PM
To 01:10 PM
Clock Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 01:10 PM
To 01:25 PM
Square-1 Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 01:25 PM
To 01:55 PM
Break
Sport hall
From 01:55 PM
To 02:35 PM
3x3x3 Cube Second round
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 10 advance to next round
From 02:35 PM
To 02:50 PM
Skewb Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:50 PM
To 03:10 PM
Megaminx Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 03:10 PM
To 03:30 PM
4x4x4 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 03:35 PM
To 03:50 PM
3x3x3 Cube Final
Sport hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 04:00 PM
To 04:20 PM
Awards
Sport hall

Drogi zawodniku - poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat poprawnej rejestracji na zawody.

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny podając potrzebne dane oraz konkurencje.

 2. Jeśli jesteś zdecydowany - potwierdź udział w zawodach klikając "Potwierdź" lub link w emailu.

 3. Wbrew wiadomości z maila lub wyskakującego okienka, płatność za zawody będzie się odbywała przed zawodami - przelewem.

 4. Po czasie końca rejestracji na adres email podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z danymi do przelewu i jego numerem identyfikującym.

 5. Tytuł przelewu powinien zawierać wyłącznie numer przelewu, który zostanie wysłany na maila, o czym mowa w punkcie 4.

 6. Każda osoba, która nie zrezygnowała z udziału w zawodach do końca trwania rejestracji jest zobowiązana do opłacenia kwoty wpisowego, nawet jeśli się okaże, że nie będzie mogła wziąć udziału w zawodach.

 7. Aby zrezygnować z udziału w zawodach w terminie rejestracji, należy na email kontakt@zawody4event.pl wysłać wiadomość "Rezygnuję z udziału w zawodach [nazwa zawodów] - [imię i nazwisko uczestnika]". Email można wysłać również korzystając z zakładki kontakt na stronie głównej. Jest to jedyna akceptowana forma anulowania uczestnictwa w zawodach - organizator nie będzie brał pod uwagę SMSów lub wiadomości poprzez inne komunikatory społecznościowe.

 8. Termin płatności będzie wynosił 5 dni (do środy włącznie), więc jeśli ktoś wykona przelew później lub w ostatni dzień - prosimy o przygotowanie potwierdzenia przelewu, o które może poprosić osoba wydająca identyfikator podczas rejestracji na miejscu zawodów.

Dear competitor - below you will find all the information about the correct registration for the competition.

 1. Fill in the registration form providing the necessary data and competitions.

 2. If you are determined - confirm your participation in the competition by clicking "Confirm" or the link in the email.

 3. Contrary to the message from the e-mail or pop-up window, payment for the competition will be made before the competition - by bank transfer.

 4. After the end of registration, a message with the transfer data and its identification number will be sent to the e-mail address provided during registration.

 5. The transfer title should contain only the transfer number, which will be sent to the e-mail referred to in point 4.

 6. Each person who did not resign from participation in the competition by the end of the registration period is obliged to pay the entry fee, even if it turns out that they will not be able to take part in the competition.

 7. To resign from participation in the competition within the registration period, please send an e-mail to kontakt@zawody4event.pl "I resign from participation in the competition [name of the competition] - [name and surname of the participant]". You can also send an email using the contact tab on the home page. This is the only accepted form of canceling participation in the competition - the organizer will not take into account text messages or messages via other social messengers.

 8. The payment deadline will be 5 days (up to and including Wednesday), so if someone makes the transfer later or on the last day - please prepare a confirmation of the transfer, which may be requested by the person issuing the ID when registering at the competition venue.

Wpisowe zawiera:

 • uczestnictwo w zawodach

 • możliwość noclegu za darmo od piątku (od 17:00) do niedzieli w Szkole, w której będą się odbywały zawody

 • koszulkę pamiątkową z logiem zawodów

Entry fee includes:

 • participation in the competition

 • accommodation for free from Friday (from 17:00) to Sunday at the School where the competition will take place

 • a souvenir T-shirt with the competition logo

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.