Buon Me Thuot Cube Day 2018


Date
Aug 12, 2018
City
Buon Me Thuot, Vietnam
Venue

Trường Đại Học Buôn Ma Thuột

Address
Số 298 Hà Huy Tập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, Vietnam
Details

The event will be held in the Library (Block D, Second floor) | Cuộc thi được tổ chức tại Thư Viện (Dãy D, lầu 2)

Website
Buon Me Thuot Cube Day 2018 website
Organizers
Lê Văn Tuấn and Toan Do Cong
WCA Delegate
Toan Do Cong
Contact

[Send mail to Toan](mailto:atg.toan@gmail.com(

Competitor Limit
200
Entry Fee
35,000 ₫ (Vietnamese Đồng)
Information

This is the first competition for Buon Me Thuot. We welcome all competitors to join our event!

Cuộc thi đầu tiên của Buôn Mê Thuột, được tổ chức bởi team BMT và Delegate Toàn Đỗ. Thân mời các bạn cubers cùng tham gia cuộc thi!

Events
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
  • Registration fee is 35.000 VND and will be collected on the competition day.
  • Fee is non-refundable.
  • For students or officers working at Buon Me Thuot Univeristy, we do not collect fee.
  • Competitors are required to have formal or casual clothes.

  • Lệ phí: 35.000 VND, miễn phí cho cán bộ, công nhân viên và sinh viên của ĐH Buôn Mê Thuột

  • Lệ phí không được hoàn lại

  • Lệ phí được thu vào ngày thi

  • Thí sinh tham dự ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

The schedule is subject to change during the competition day, therefore, competitors are advised to stay within the competition hall for update.

Lịch thi có thể thay đổi trong ngày thi, thí sinh nên ở lại trong khu vực thi đấu để nắm tình hình.

Date: 12/08/2018

Event Round Time Cutoff / Timelimit Advance to next round Format
Welcome/Registration - 7:30 - 8:00
3x3 Cube Combined First 8:00 - 9:45 1 minute 30 seconds/ 10 minutes First 24 people Best of 2 / Average of 5
3x3 Cube Second Round 9:45 - 11:00 _ / 10 minutes First 12 people Average of 5
5x5 Cube Final 11:00 - 11:30 3 minutes /10 minutes Best of 2 / Average of 5
Lunch break 11:30 -13:30
3x3 One-handed Final Round 13:30 - 14:00 2 minutes / 10 minutes Best of 2 / Average of 5
4x4 Cube Final round 14:00 - 14:30 2 minutes 30 seconds/ 10 minutes Best of 2 / Average of 5
2x2 Cube Final round First 14:30 - 15:15 _ / 10 minutes Average of 5
3x3 Cube Final round 15:15 - 16:00 _ / 10 minutes Average of 5