Brno Autumn 2019


Date
Sep 28 - 29, 2019
City
Brno, Czech Republic
Venue

Pavilon v Lužánkách

Address
Lidická 1880/50, 602 00 Černá Pole
Contact

cubing.czech@gmail.com

Organizers
Arsenij Kuprin, Matěj Grohmann, and Tomáš Nguyen
WCA Delegate
Linus Frész
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Více informací naleznete zde / For more informations go here: https://fyft.cz/cs/content/157-brno-registrace

Events
Main event
Competitors
87
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 350 Kč (Czech Koruna).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration fee: 450 CZK for 2 days, 350 CZK for 1 day
Payment is online. You can pay registration here: https://fyft.cz/cs/content/157-brno-registrace

Registrační poplatek: 450 kč na dva dny, 350 kč za jeden den.
Platba je přes internet. Registraci můžete zaplatit zde: https://fyft.cz/cs/content/157-brno-registrace

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Matěj Grohmann won with an average of 8.15 seconds in the 3x3x3 Cube event. Marek Majerik finished second (8.68) and Tomáš Zatroch finished third (8.90).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Matěj Grohmann 7.71 8.15 Czech Republic 8.048.388.928.047.71
4x4x4 Cube Matěj Grohmann 28.91 30.97 Czech Republic 35.3829.9831.9128.9131.01
5x5x5 Cube Matěj Grohmann 51.15 57.94 Czech Republic 57.36DNF54.181:02.2751.15
3x3x3 One-Handed Matěj Grohmann 13.36 14.67 Czech Republic 15.5314.8113.3613.6815.53
Clock Jindřich Halabala 8.81 9.96 Czech Republic 8.968.8110.2411.9610.69
Megaminx Jakub Drobný 44.67 51.18 Slovakia 44.6754.2549.5859.2349.72
Pyraminx Tomáš Nguyen 3.15 3.90 Vietnam 3.155.803.843.194.66

Steps of the registration:

(If you already have a WCA account skip 1st and 2nd step. If your WCA ID is already connected to your account you can skip the 3rd step as well.)

1) Create a WCA account
You have to use your full name. If you ever competed before at official competition, use an e-mail address that you already used for WCA registration and which you check regularly. You will get a confirmation link in e-mail and by clicking on that your Account will be validated.

2) Give your personal data
Sign in with your WCA account and click to the "Notifications". There will be a "Your profile is incomplete" link. Click here and provide your Gender, Birthdate and Country to finish your account. (If it's your first competition and don't have a WCA ID you finished your account and you can skip step 3) )

3) Connect your WCA ID to your WCA account
Sign in with your WCA account and click to the "Notifications". There will be a "Connect your WCA ID to your account" link. If you click on that you can write in your WCA ID (or you can simply search for it by typing your name in). To finish this you will need to choose a delegate, who's competition you already participated at to confirm your request. (In a lot of cases the system will offer you a delegate, but you can choose other if you want. For example: Jernej Omulec.) Please keep in mind that connecting WCA ID-s and WCA accounts can take a few days.

4) Register to the competition
After having a full WCA account you can register to the competition in the WCA website.


5) Pay registration fee
You can pay registration fee here: https://fyft.cz/cs/content/157-brno-registrace.

Please keep in mind, that accepting the registrations is not automatic so the process can take a few days. We will not accept any registration without payment.

If you would like to change your registration, please do not register again, but write an e-mail to the cubing.czech@gmail.com e-mail address.


Postup registrace:

(Pokud již máte WCA účet můžete přeskočit krok jedna a dva. Pokud je vaše WCA ID propojeno s vaším účtem, tak můžete přeskočit i krok tři)

1) Vytvořte si svůj WCA účet
Použijte své jméno a příjmení. Pokud jste již soutěžili už předtím na oficiální soutěži, použijte email, který jste pro WCA registraci a který pravidelně kontrolujete. Dále obdržíte potvrzující odkaz na email a kliknutím na tento email se vám váš účet potvrdí.

2) 2) Přidejte své osobní informace
Přihlašte se ke svému WCA účtu a klikněte na "Notifications". Bude zde odkaz na "Your profile is incomplete". Klikněte zde a poskytněte údaje o svém pohlaví, datumu narození a zemi, abyste mohli dokončit svůj účet. (Pokud se jedná o vaši první WCA soutěž a nemáte WCA ID k tomu abyste dokončili svůj účet můžete přeskočit krok tři).

3) 3) Připojení vašeho WCA ID k vašemu WCA účtu
Přihlašte se ke svému WCA účtu a klikněte na Notifications". Dále klikněte na "Connect your WCA ID to your account". Po kliknutí můžete napsat své WCA ID (nebo ho jednoduše najít, když vyhledáte své jméno). Pro dokončení tohoto procesu si musíte vybrat delegáta, na jehož soutěži jste již byli, aby vám potvrdil vaši žádost. (U hodně případů vám systém delegáta vybere, ale můžete si vybrat jiného. Například: Jernej Omulec.) Berte na vědomí, že připojení WCA ID k WCA účtu může trvat několik dní.

4) Registrace do soutěže
Poté, co máte funkční WCA účet můžete se přihlásit do souteže na WCA webu.


5) Zaplaťte registrační poplatek
Zaplatit registrační poplatek můžete zde: https://fyft.cz/cs/content/157-brno-registrace.

Berte na vědomí, že akceptace registrace není automatické a tento proces může trvat několik dní. Bez zaplacení registračního poplatku nebude registrace akceptována.

Pokud byste chtěli změnit svoji registraci, neregistrujte se znova, ale napište na email cubing.czech@gmail.com.

The most important criteria of the participation in the competition is the knowledge of the WCA Regulation.

If it's your first competition or you did not read it yet, please make sure to read it!

You can find it on the link below:
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/


Nejdůležitější kritérium pro účast na soutěži je znát pravidla WCA.

Pokud se jedná o vaši první soutěž anebo jste je ještě nečetli pravidla, prosím přečtěte si je nyní!

Můžete je najít na odkazu níže:
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.