Blind in the Water Tower 2019


Date
Nov 17, 2019
City
Norrköping, Sweden
Venue

Norrköping´s Old Water Tower

Address
Lennings Gata 2, 602 37 Norrköping
Details

The water tower common room. Enter through the main door and walk around the elevator.

Contact

Daniel Wallin

Organizer
Daniel Wallin
WCA Delegates
Anders Berggren and Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Welcome to this blind focused competition in the old water tower of Norrköping! Please read through all the tabs on this page so that you don´t miss out on any important information.


Varmt välkomna till denna blind-fokuserade tävling i Norrköpings gamla vattentorn! Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så att du inte missar någon viktig information.

Events
Main event
Competitors
14
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 50 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 13th of November. A registration is considered complete when the entry fee of 50 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate will not be refunded.

If you have any other questions or problems with payment, feel free to reach out to the organiser.


Alla är välkomna att tävla eller vara åskådare men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 13:e november. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 50 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna kommer inte bli återbetalade.

Om du har några andra frågor eller problem med betalningen, kontakta då gärna arrangören.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with a single solve of 32.50 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Konstantin Jaehne finished second (48.30) and Vilius Ribinskas finished third (1:29.38).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 32.50 DNF Sweden DNFDNF32.50
3x3x3 Fewest Moves Elvin Thorsen 26 30.67 Sweden 313526
4x4x4 Blindfolded Konstantin Jaehne 5:29.81 DNF Germany 5:45.485:29.81DNF
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 8:33.25 DNF Sweden 10:12.008:33.25DNF
3x3x3 Multi-Blind Konstantin Jaehne 10/11 53:44 Germany 10/11 53:44
3x3x3 With Feet Daniel Wallin 36.72 45.05 Sweden 36.7244.2544.2253.1746.69

Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 15 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.


Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 15 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.

Registration

You can register for this competition here. We will not accept any registrations on the spot.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here

The registration is not considered complete until you have paid the registration fee of 50 SEK. Payment is done through the WCA website, this will show up automatically right after you register.
If your name doesn't appear on the competitor list 48 hours after paying, contact the organisers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else, and you will also get a refund of 100% of the registration fee as long as it's done before November 13th.

Registration will close on November 13th, or when the competitor limit of 25 competitors is reached.


Anmälan

Du kan anmäla dig till tävlingen här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats.

Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du göra ett här

Anmälan räknas inte som klar förrän du har betalat anmälningsavgiften på 50 SEK. Betalning sker på WCA-sidan, detta kommer fram automatiskt efter att du har anmält dig.
Om du inte finns med på deltagarlistan 48 timmar efter du har betalat, kontakta arrangören. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sen inte längre kan komma på tävlingen, maila oss arrangörer och informera om detta. Det lämnar din plats för någon annan, och du får också tillbaka 100% av anmälningsavgiften, så länge du gör det innan 13e november.

Anmälan stänger 13e november, eller när deltagargränsen på 25 personer är nådd.

New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! There should not be much to worry about, but this tab will give you some useful information for you to prepare for the competition.

Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you need to bring a valid ID, for example a passport or driver's licence.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.
Throughout the competition, you will be able to see live results from Cubecomps or WCA-Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!


Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det finns inte mycket att oroa sig för, men denna flik ger er lite användbar information så ni kan förbereda er inför tävlingen.

Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.
Om du aldrig tävlat förut måste du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort.

Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.
Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.
Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från Cubecomps eller WCA-Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!

Accomodation

As this is a one day competition, there will be no organised competitor accomodation for this competition. If you realise that this is a major problem for you, please contact the organiser using the contact information found under the "general info" tab to see if a solution can be reached. Remember that we have done what we can to ensure that you can take a train to Norrköping on the competition morning, and return home after the competition in the evening.


Boende

Eftersom detta är endagstävling kommer det inte ordnas med något deltagarboende för denna tävling. Om du inser att detta är ett stort problem för dig, vänligen kontakta arrangören med hjälp av kontaktinformationen under "general info" fliken för att se om en lösning kan nås. Kom ihåg att vi har gjort vad vi kan för att säkerställa att du kan ta ett tåg till Norrköping på tävlingsmorgonen och återvända hem efter tävlingen på söndagkvällen.

Travel

By Car

The address of the venue is Lennings Gata 2, Norrköping, which is close to the E4 highway. Parking is quite limited in the area, but you should be able to find a spot close to the football arena, or by the tram stop.

By Train

The water tower is located a 2 kilometer walk from Norrköping central station. The competition schedule (apart from 3x3x3 with Feet) has been adjusted to fit the train schedule from both Stockholm and Malmö / Copenhagen. Arrive on any train before 10:30 on Sunday morning, and leave using any train starting at 20:30 in the evening. train tickets can be booked at www.sj.se

In Norrköping

The water tower is located approximately a 15 minute walk from the city center / old industrial landscape as well as 25 minutes from the train station. If you would like to take a tram from the train station to the water tower, then hop on tram 3 heading for "Klockaretorpet" and get of at "Strömbacken". Download the "Östgötatrafiken" app to make planning and buying a ticket for the tram easier.

Regardless of whether you arrive by tram or on foot, save yourself a couple of minutes walk and enter the park surrounding the water tower using the gate by "John & Matilda Sjukhem". That gate is located right by the roundabout that is closest to the tram stop "Strömbacken". Finding the venue shouldn´t be that hard anyway. Whenever lost, just look up and see if you can see the water tower :)

By Flight

The easiest way to reach Norrköping from abroad is by flying to Stockholm Skavsta Airport, served by both Ryanair and Wizzair. From there, you can take the "Flygbussarna" airport coaches to Norrköping central station. Then, use the travel advice listed above.


Resa

Med Bil

Adressen till vattentornet är Lennings Gata 2, Norrköping, som ligger nära motorvägen E4. Parkeringsmöjligheterna är ganska begränsade i området, men du borde kunna hitta en plats nära fotbollsarenan eller vid spårvagnshållplatsen.

Med Tåg

Vattentornet ligger en 2 km promenad från Norrköpings centralstation. Tävlingsschemat (förutom 3x3x3 med fötterna) har anpassats för att passa tågtidtabellen från både Stockholm och Malmö / Köpenhamn. Ankom Norrköping på något av alla tåg före klockan 10:30 på söndagsmorgonen, och lämna sedan på något av tågen som avgår efter klockan 20:30 på söndagskvällen. Tågbiljetter kan bokas på www.sj.se

I Norrköping

Vattentornet ligger ungefär 15 minuters promenad från centrum / gamla industrilandskapet samt 25 minuter från järnvägsstationen. Om du vill ta en spårvagn från tågstationen till vattentornet, hoppa då på spårvagn 3 riktning "Klockaretorpet" och kliv av vid "Strömbacken". Ladda ner appen "Östgötatrafiken" för att underlätta planering och köp av en biljett till spårvagnen.

Oavsett om du anländer med spårvagn eller till fots kan du spara dig ett par minuters promenad genom att gå in i parken som omger vattentornet genom grinden vid "John & Matilda Sjukhem". Porten ligger precis vid rondellen som är närmast spårvagnshållplatsen "Strömbacken". Att hitta lokalen borde trots allt inte vara så svårt. Om du skulle gå vilse, titta då bara upp och se om du kan se vattentornet :)

Med Flyg

Det enklaste sättet att nå Norrköping från utlandet är att flyga till Stockholm Skavsta Airport dit både Ryanair och Wizzair flyger. Därifrån kan du ta "Flygbussarna" till Norrköpings centralstation. Väl där använder du lokaltipsen ovan.

Food

There are a few restaurants and supermarkets rather close to the venue, about 500-1000 meters away. The lunch break is however very short, so we highly recommend that you bring some food to eat to the venue instead! There is an owen, refrigerator and cutlery available in the competition room if needed.


Mat

Det finns några restauranger och mataffärer ganska nära lokalen, cirka 500-1000 meter bort. Lunchpausen är dock mycket kort, så vi rekommenderar starkt att du tar med egen mat till lokalen istället! Det finns ugn, kylskåp och bestick tillgängligt i tävlingsrummet vid behov.

Live Results

We will use the new WCA-Live program for live results! A link to the competition specific page can be found here: WCA-Live. The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, and see whether you proceeded to the next round or not.


Live Resultat

Vi kommer använda WCA-Live för live-resultat! En länk till den tävlingsspecifika sidan finns här: WCA-Live. Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se de live-resultaten under tävlingens gång, samt också se om du gick vidare till nästa runda eller ej.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).
A cumulative time limit may be enforced across rounds (see Guideline A1a2++).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.