Aarhus Spring 2023


Date
Mar 25 - 26, 2023
City
Aarhus, Denmark
Venue

Katrinebjergskolen

Address
Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus
Details

Sportshallen

Contact
Organization team
Organizer
Speedcubing Aarhus
WCA Delegates
Callum James Goodyear, Daniel Anker Hermansen, and Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Main event
Competitors
74
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is 75 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr. (Danish Krone).

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Twan Dullemond won with an average of 7.01 seconds in the 3x3x3 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (7.55) and Birk Joench-Clausen finished third (7.89).

Event Name Best Average Representing Solves
3x3x3 Cube Twan Dullemond 6.01 7.01 Netherlands 7.776.296.017.387.35
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 1.23 1.64 Denmark 2.371.231.292.271.37
4x4x4 Cube Twan Dullemond 23.45 27.28 Netherlands 23.4523.8838.1529.8728.09
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 44.48 NR 52.65 Denmark 56.9652.6658.8244.4848.34
3x3x3 Blindfolded Martin Vædele Egdal 21.92 DNF Denmark 21.9222.36DNF
3x3x3 One-Handed Twan Dullemond 11.74 12.31 Netherlands 12.7616.4611.7412.2611.91
Clock Daniel Vædele Egdal 5.36 7.51 Denmark 7.615.368.296.648.61
Megaminx Martin Vædele Egdal 40.25 41.64 Denmark 40.2541.1640.4843.2852.09
Pyraminx Daniel Vædele Egdal 2.00 3.02 Denmark 4.912.632.862.003.58
Skewb Daniel Vædele Egdal 1.98 2.75 Denmark 2.311.984.522.943.00
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 5.93 6.67 Denmark 5.977.018.035.937.02
3x3x3 Multi-Blind Daniel Anker Hermansen 20/26 1:00:00 Denmark 20/26 1:00:00

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet. Der vil blive lavet en gennemgang før første event lørdag og søndag.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er først gennemført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe legitimation for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Du må ikke bruge terninger med elektronik i!. Det betyder at terninger der har bluetooth i, ikke kan bruges i konkurrencer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke selv kan se kameraets skærm, eller at skærmen er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltagerborde.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede de dage hvor der er discipliner du deltager i! Dog ser vi meget gerne at du er til rådighed til at hjælpe med at dømme og runne også selvom du ikke deltager i disciplinen. Vi foreslår at du er der en halv til en hel time før dine runder, da skemaet godt kan ændre sig i løbet af dagen.

Du vil modtage en e-mail et par dage før konkurrencen. I den vil der bla. stå hvis der er sket ændringer til konkurrencen. Den vil også være fuldt ud opdateret med alt det information du måtte have brug for.


All competitors must have read the WCA Regulations. There will be an introduction before the first event Saturday and Sunday.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid proof of identity, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are not allowed to use cubes with electronics!. This means that the bluetooth cubes cannot be used in competition.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is not visible to you.

All spectators must remain at least 1.5 meters away from all solving stations.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is over! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present on the days when you have to compete in the events you are registered for! We do urge people to stay also for the other events, and help out with running and judging. We recommend that you are present half an hour to an hour before your rounds, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain information about last minute changes and will also contain more up to date information which you might need.

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

DSF LogoSpeedcubing Aarhus Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.

Speedcubing Aarhus afholder konkurrencer og andre arrangementer i Aarhus. Du kan finde vores Facebook side her


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Speedcubing Aarhus arranges competitions and other events in Aarhus. You can find our Facebook page here

Det er muligt at overnatte i lokalet fra lørdag til søndag.


It is possible to sleep at the venue from Saturday to Sunday.

Aarhus Spring 2023 er sponsoreret af MasterCubeStore

MasterCubeStore vil sponsorere 7 gavekort, som vil blive uddelt ved lodtrækning lørdag og søndag.

Indgang ved den røde prik.
Entrance at the red dot.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.