24 Hours in Flen 2023


Note: The competitor limit for this competition is 24 and it may be filled. If you register, your registration will be placed on a waiting list. It may not be approved unless a spot frees up.
Date
Jul 22 - 23, 2023
City
Flen, Sweden
Venue

Gula Längan

Address
Hammarvallen 3, 642 37 Flen
Details

Common room

Contact

Email organizers

Organizers
Daniel Wallin, SveKub, and Viktor Zenk
WCA Delegates
Daniel Wallin, Helmer Ewert, Leo Lindqvist, Peter Hugosson-Miller, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkomna till denna 24-timmarstävling i Flen! Precis som vanligt så är alla som önskar varmt välkomna att delta, men vi vill ändå utfärda en kraftig varning kring att tävlingen pågår nonstop i just 24 timmar, och har ett väldigt speciellt koncept. Därför passar tävlingen sannolikt inte varken nya eller yngre deltagare särskilt bra. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information, särskilt fliken koncept. Notera också att en sängplats (vandrarhemsstandard) över natten samt frukost ingår i anmälningsavgiften, i samma hus som tävlingen genomförs i.

--

A warm welcome to this 24-hour competition in Flen! Just as usual, everyone who wishes is warmly welcome to participate, but we still want to issue a strong warning that the competition runs non-stop for exactly 24 hours, and has a very special concept. Therefore, the competition probably does not suit neither new or younger participants very well. Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information, especially the concept tab. Also note that a hostel style bed and breakfast is included in the registration fee, in the same house as the competition will take place in.

Events
Main event
Competitor limit
24
Number of times bookmarked
17
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 24 competitors.
The base registration fee for this competition is 400 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 300 kr (Swedish Krona).

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 300 kr för SveKub-medlemmar, 400 kr för icke-medlemmar. Sängplats (vandrarhemsstandard) över natten ingår i priset. Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 20:e juli, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 300 SEK for members of SveKub, and 400 SEK for non-members. A hostel style bed is included in the prize. Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on July 20th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 2:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:15.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 2:00.00
5x5x5 Cube First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 8:00.00 1 attempt to get < 4:15.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 6:15.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 45.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Clock First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 2:15.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 3:00.00
Pyraminx First round Ao5 2:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 2:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Square-1 First round Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 45.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 20:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 45:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Gula Längan.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (July 22, 2023)

From 01:45 PM
To 02:15 PM
Check-in, memo your cube
Main room
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:10 PM
2x2x2 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
4x4x4 Cube First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:15.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
5x5x5 Cube First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
5x5x5 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
6x6x6 Cube Final
Main room
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
8:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 4:15.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
7x7x7 Cube Final
Main room
Format
Bo1 / Mo3
Time limit
10:00.00
Cutoff
1 attempt to get < 6:15.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Main room
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main room
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 One-Handed First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Clock First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Megaminx First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:15.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Pyraminx First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Skewb First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Square-1 First round
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:15 PM
To 02:15 PM
Square-1 Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 02:15 PM
To 02:15 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 cumulative *
From 02:15 PM
To 02:15 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
45:00.00 cumulative *
From 02:15 PM
To 02:15 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main room
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 07:00 PM
To 08:00 PM
Dinner
Main room
From 11:55 PM
To 12:00 AM
Midnight (here to display the schedule correctly)
Main room

Schedule for Sunday (July 23, 2023)

From 12:00 AM
To 12:05 AM
Midnight (here to display the schedule correctly)
Main room
From 02:00 AM
To 02:50 AM
Nightly snack
Main room
From 08:00 AM
To 08:50 AM
Breakfast
Main room
From 02:15 PM
To 02:45 PM
24 hour 3BLD solve
Main room

Svenska

Koncept

Denna tävling kommer pågå från lördag 13:45 till söndag 14:45, med omgångar under hela natten.
Omgångarna och deras tidsåtgång är förutbestämda, men ordningen kommer avgöras av slumpen under tävlingen. Efter varje omgång snurras ett hjul som avgör vad nästa omgång blir. Detta pågår under hela tävlingen tills omgångarna är slut och 24 timmar har uppnåtts. Självklart kommer eventuella finalrundor dock inte kunna hållas innan den första rundan i samma gren är genomförd.

Obs: Vänligen notera att detta är en mycket speciell tävling med helt andra förutsättningar är vanligt. Det kommer innebära en stor påfrestning, och vi rekommenderar att tänka efter om du kommer ha möjlighet att genomföra tävlingen. Tävlingen rekommenderas varken för yngre barn eller för helt nya deltagare.

En sängplats i vandrarhemsstandard samt frukost ingår för alla godkända deltagare, och finns i samma hus som själva tävlingen, mer information finns under fliken boende.

Tre stycken matpauser finns inlagda i schemat, här passar det bra att äta medhavd mat eller ta lite frisk luft. Ett fullt utrustat kök finns i samma rum som tävlingen genomförs (kyl, frys, ugn, spis, micro osv).

24 timmar 3BLD (+ eventuella andra inofficiella sidogrenar)

Utöver de vanliga omgångarna kommer en specialgren ordnas, en 3BLD-lösning som sträcker sig över 24 timmar. Alla som vill delta får vid incheckningen memorera en 3x3, sedan döljs kuben tills slutet av tävlingen, då man löser den med ögonbindel. Tiden mäts för både memoreringen på lördagen och exekveringen på söndagen.

Det kan hända att det blir andra inofficiella sidogrenar också, lite beroende på hur vi ligger till i schemat samt hur många officiella rundor vi har kvar när dygnet börjar nå sitt slut. Eventuella sådana inofficiella grenar annonseras på plats i lokalen.


English

Concept

This competition will run from Saturday 1:45pm to Sunday 2:45pm, with rounds throughout the night.
The rounds and their time consumption are predetermined, but the order will be determined by chance during the competition. After each round, a wheel is spun which determines what the next round will be. This goes on throughout the competition until the rounds are over and 24 hours have passed. Of course, any final rounds will not be held before the first round in the same event has been completed.

Note: Please note that this is a very special competition with completely different conditions than usual. It will be very tiring, and we recommend thinking about whether you will actually be able to complete the competition. The competition is not recommended for younger children or for completely new participants.

A bed in hostel standard and breakfast is included for all approved registrants, and is in the same building as the competition itself, more information is available in the tab accommodation .

Three meal breaks are included in the schedule, which serves as good oppurtunities to eat any food you brought or get some fresh air. A fully equipped kitchen is found in the same room as the competition (fridge, freezer, oven, stove, microwave, etc.).

24 hours 3BLD (+ potential other unofficial side events)

In addition to the regular rounds, a special event will be organized, a 3BLD solve that spans 24 hours. Everyone who wishes to take part memorizes a 3x3 at check-in, then the cube is hidden until the end of the competition, when it is solved blindfolded. The time is measured for both the memorization on Saturday and the execution on Sunday.

It may happen that there will be other unofficial side events as well, depending on how well we adhere to the schedule and how many official rounds we have left when the competition starts to come to an end. Any such unofficial events will be announced on site.

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt.
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.

--

SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed.
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Vi kommer ha en deltagarintroduktion på lördag morgon för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

We will have a competitor tutorial for new participants on Saturday morning, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där. Notera dock också att denna tävling har ett synnerligen koncept, som antagligen inte passar varken nya eller yngre deltagare särskilt bra. Det arrangeras dock många andra vanliga tävlingar runt om i Sverige varje månad, och antagligen kan någon av dessa passa bättre.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there. However, also note that this competition has a special concept, which probably does not suit neither new or younger participants very well. However, many other regular competitions are held around Sweden every month, and probably one of these might be a better fit.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende - Gula Längan (vandrarhemsstandard)

Tävlingen genomförs i det allrum som tillhör lägergården Gula Längan. En sängplats för natten inklusive frukost ingår i anmälningsavgiften för alla anmälda deltagare. Den deltagare som har en godkänd anmälan behöver alltså inte fylla i nedanstående formulär, eller betala extra. Glöm ej att ta med lakan, påslakan och örngott.

Notera att tävlingen kommer pågå hela natten, så om man vill sova kommer man missa några av tävlingsomgångarna. Eftersom ordningen slumpas fram löpande går det inte heller att veta vilka omgångar man i så fall kommer missa.

Eventuella gäster och föräldrar kan boka extra sängplats genom att fylla i detta formulär. Kom ihåg att betalningen på 300kr per person och natt måste betalas innan bokningen är slutförd. Enklast är att betala genom Swish till SveKub: 123 688 29 97. Om betalning via Swish inte är möjligt går det även att betala för bokningen genom en "donation" under den ordinarie registreringsprocessen till själva tävlingen. Om inte heller detta går så kan tävlingsarrangören kontaktas för att finna en alternativ lösning.


Accommodation - Gula Längan (hostel standard)

The competition is held in the common room belonging to the Gula Längan camp. A bed for the night including breakfast is included in the registration fee for all registered competitors. Any competitor who has an approved registration therefore does not need to fill in the form below, or pay extra. Don't forget to bring sheets, duvet covers and pillowcases.

Note that the competition will be running trough the night, so if you want to sleep, you will miss some of the rounds. Since the order is randomized, it is not possible to know which rounds you will miss.

Guests or parents can book an extra bed by filling out this form. Remember that you must pay the fee of 300 SEK per person and night before your booking is confirmed. The easiest way to pay is through Swish to SveKub: 123 688 29 97. If a payment through Swish is not possible (e.g. foreigners), it is also possible to pay through the "donation" field during the normal registration process to the competition. If also this is not possible, please contact the organizer to find another solution.

Resa

Med bil:

Adressen till tävlingslokalen är Hammarvallen 3, Flen. Gott om gratis parkering finns framför lokalen. Vi vill dock utfärda en påminnelse om att tävlingen pågår nonstop i 24 timmar, och att ingen människa som tävlat hela natten är en särskilt lämplig bilförare efter det. Fundera gärna på om det går att åka kollektivt istället.

Med tåg:

Ta tåget till Flens station. Tävlingslokalen är 900 meters gångväg från stationen. Biljetter kan bokas via sj.se, men om din resa endast inkluderar Mälartåg så är det billigare att boka sin biljett på malartag.se, eller via deras app.


Travel

By car

The address to the venue is Hammarvallen 3, Flen. There is lots of parking available right in front of the venue. However, we would like to issue a reminder that the competition runs non-stop for 24 hours, and no one who has competed all night is a particularly fit driver after that. Feel free to consider whether it is possible to travel by public transport instead.

By train

The competition schedule has been adjusted to fit the train timetable, mainly from Stockholm but also from Gothenburg, Malmö / Copenhagen and other destinations. Take the train to Flen's train station. The venue is located 700 meters away from the station on foot. Train tickets can be booked through sj.se, but if your journey only involves "Mälartåg", then it is cheaper to book through malartag.se, or through their app.

Mat

Många mataffärer ligger nära tävlingslokalen, i Flens centrum. En pizzeria och några restauranger ligger också i centrum, cirka 900 meter från lokalen. Frukost ingår i anmälningsavgiften och kommer serveras i allrummet.

Tre stycken matpauser finns inlagda i schemat, här passar det bra att äta medhavd mat eller ta lite frisk luft. Ett fullt utrustat kök finns i samma rum som tävlingen genomförs (kyl, frys, ugn, spis, micro osv).


Food

Many supermarkets are located close to the venue, in the city center. A pizzeria and a few restaurants are also located at the city center, about 900 meters away from the venue. Breakfast is included in the registration fee and will be served in the common room.

Three meal breaks are included in the schedule, which serves as good oppurtunities to eat any food you brought or get some fresh air. A fully equipped kitchen is found in the same room as the competition (fridge, freezer, oven, stove, microwave, etc.).

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor - Cuboss

24 Hours in Flen 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort till medaljörerna i de olika grenarna enligt nedan:

Medaljörer i 3x3x3 tilldelas presentkort från Cuboss enligt följande:
1:a plats: 100 kr

Dessutom kommer 1 presentkort på Cuboss värt 100 kr att lottas ut till deltagare på prisceremonin, där alla som närvarar har chans att vinna ett!


Sponsor - Cuboss

24 Hours in Flen 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards for the medalists in the various event as outlined below:

Medalists in 3x3x3 are awarded gift cards from Cuboss as below:
1st place: SEK 100

In addition, 1 gift card worth SEK 100 will be randomly drawn to competitors at the award ceremony, where everyone who attends has a chance to win one!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.