[Cancelled] Swedish Open Main Events A 2020


Note: This competition has been cancelled. Please checkout the information section for more details.

Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr (Swedish Krona).
The registration fee has to be paid through Stripe below once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend for free.

Alla är välkomna att tävla eller vara åskådare men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 2:a november. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 150 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan.

Anmälan stänger den 2:a november, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i vilket fall din registrering hamnar på väntelistan. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan, är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta innan givna deadline kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna eller meddelar detta för sent kommer inte bli återbetalade.

Observera att anmälningarna godkänns manuellt. Om din anmälan inte godkänns inom 48 timmar från det att avgiften betalades så är du välkommen att kontakta arrangörsteamet. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "General info".

Du kan uppdatera vilka grenar du är anmäld till fram till dess att anmälan stänger, den 1:a november, 2020, 23:59 GMT+1. Om du har några andra frågor eller problem med betalningen, kontakta då gärna arrangörsteamet.


Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 2nd of November. A registration is considered complete when the entry fee of 150 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list.

Online registration will close on November 2nd, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The same date above is also the last date for where a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate before the given deadline will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate or notifies us too late will not be refunded.

Please note that registrations have to be approved manually. If your registration is not approved within 48 hours of paying the fee, feel free to contact the organization team. Contact information can be found in the "General info" tab.

You can update your registered events until registration closes, on November 1st, 2020, 11:59 PM GMT+1. If you have any other questions or problems with payment, feel free to reach out to the organization team.


Registration closed 28 days ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.