Swedish FMC Championship 2022


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is no competitor limit.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

OBS: Skriv den stad du vill tävla i som en kommentar under anmälningsprocessen!

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar torsdag den 15:e september, klockan 20:00 svensk tid.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 4:e november, men tänk på att individuella lokaler kan bli fullsatta innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på den lokalens väntelista. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

N.B.: Write the name of the city you wish to compete in as a comment during the registration process!

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Thursday September 15:th, at 20:00 Swedish time.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on November 4:th, but please keep in mind that individual locations may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list for that specific location. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.


Registration closed 11 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.