Sofia Autumn 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 120 competitors.
The base registration fee for this competition is 10 лв. (Bulgarian Lev).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration fee to be paid in the venue on the day of the competition. You can choose on which day of the competition you will participate or both.
Please, bring only 1 guest with you! We had some issues with the places to sit (chairs and benches) the last time on this venue!

To complete your registration you have to do two things:
1) Confirm your spot by answering in 48 hours at the confirmation mail that we will send two weeks before the competition.
2) Pay the 10 leva (or 20 leva for the 2 days) registration fee at the venue until 12:30. On Day 2 the registration will be available until 10:00!
*If the limit will be reached and you didn't reply to the confirmation mail you will be deleted from the registration list.


Таксата за участие се заплаща в деня на състезанието, на специално обособена за целта маса. Можете да избирате в кой от дните ще се състезавате или и в двата.
Моля, спазвайте правилото за 1 гост на човек, тъй като предния път имахме известни проблеми с местата за сядане!

За да завършите своята регистрация, трябва да направите тези 2 неща:
1) Отговорете (в рамките на 48 часа) на потвърдителния e-mail, който ще получите. Този e-mail ще бъде изпратен на всеки регистриран в списъка състезател, 2 седмици преди състезанието.
2) Заплатете таксата за участие на стойност 10 лева (или 20 лв за 2-та дни) на място, в деня на състезанието. Такса се събира до 12:30 часа в първия ден на състезанието. Във втория ден на състезанието, регистрацията ще бъде възможна до 10:00 часа!

*Ако е достигнат лимитът участници, а вие не сте отговорили на изпратения e-mail, вашата регистрация ще бъде изтрита от списъка.


Registration closed over 3 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.