Sandnes Summer Fun 2023


Date
Jul 19, 2023
City
Sandnes, Norway
Venue

Private address

Address
Registered competitors will be notified of the address
Contact
Organization team
Organizer
Sandnes Speedcubers
WCA Delegates
Lars Johan Folde and Ulrik Bredland
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Velkommen til Sandnes Summer Fun 2023. Denne konkurransen er åpen for alle.
Merk at konkurransen blir avholdt ved en privat addresse. Alle registrerte konkurrenter vil få addressen tilsendt i infomailen som sendes ut cirka en uke før konkurransestart.


Welcome to Sandnes Summer Fun 2023. This competition is open to everyone.
Note that the competition will be held at a private address. All registered competitors will recieve the address of the competition in the infomail sent out about a week before the start date of the competition.

Events
Main event
Competitor limit
30
Number of times bookmarked
4
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr (Norwegian Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Merk at konkurransen blir avholdt ved en privat addresse. Alle registrerte konkurrenter vil få addressen tilsendt i infomailen som sendes ut cirka en uke før konkurransestart.


Note that the competition will be held at a private address. All registered competitors will recieve the address of the competition in the infomail sent out about a week before the start date of the competition.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube First round Ao5 10:00.00
Final Ao5 10:00.00
6x6x6 Cube Final Mo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue Private address.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Wednesday (July 19, 2023)

From 10:30 AM
To 11:00 AM
Rigging
Terrasse
From 11:00 AM
To 11:30 AM
Tutorial for new competitors
Terrasse
From 11:30 AM
To 12:15 PM
3x3x3 Cube First round
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:15 PM
To 12:50 PM
Pyraminx First round
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:50 PM
To 01:30 PM
2x2x2 Cube First round
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 01:30 PM
To 02:15 PM
4x4x4 Cube First round
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 02:15 PM
To 02:55 PM
3x3x3 One-Handed First round
Terrasse
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 02:55 PM
To 03:30 PM
Skewb Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 03:30 PM
To 04:20 PM
Lunch
Terrasse
From 04:20 PM
To 05:20 PM
6x6x6 Cube Final
Terrasse
Format
Mo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 05:20 PM
To 05:55 PM
2x2x2 Cube Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:55 PM
To 06:35 PM
3x3x3 One-Handed Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:35 PM
To 07:20 PM
4x4x4 Cube Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 07:20 PM
To 07:50 PM
Pyraminx Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 07:50 PM
To 08:30 PM
3x3x3 Cube Final
Terrasse
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 08:30 PM
To 08:45 PM
Awards
Terrasse

Viktig informasjon

Denne konkurransen kommer til å foregå utendørs. Alle konkurrenter må være forberedt på dette.

Alle deltakere må lese WCA-reglene. Deltakere forventes å kjenne til WCA sine regler, før man deltar i en offisiell konkurranse. Hvis du vil lære om hvordan en konkurranse gjennomføres, vennligst se på denne videoen som viser dette. Å lese denne guiden er også en god ide siden den forteller det meste som en deltaker trenger å kjenne til.

Du må registrere deg for denne konkurransen online for å kunne delta! Du kan registrere deg her.

Alle nye deltakere må ta med gyldig ID. For å kunne delta som ny deltaker, må man kunne identifisere seg selv og den informasjon som ble angitt ved registreringen for denne konkurransen. Pass er gyldig ID siden det viser navn, medborgerskap og fødselsdato.

Du må være klar til å konkurrere når din gruppe starter. Du må være tilstede når grener du deltar i blir gjennomført. I tillegg må du møte opp minst 20 minutter før den første grenen du deltar i for å ha tid til å registrere deg. Det anbefales å være i lokalet 20 minutter før din neste gren, siden skjemaet kan endres i forhold til hva som ble opprinnelig annonsert.

Fotografering med blits er forbudt i hele konkurranselokalet! Blits er meget forstyrrende for konkurrentene. Foto uten blits er tillatt.

Tilskuere må ikke oppholde seg nærmere enn 1,5 meter fra løsningsstasjonene og konkurransearealet. Dette kan forstyrre deltakerne eller påvirke konkurranseflyten.

Du må ikke diskutere blandingene før den aktuelle runden er ferdig! Dette er grunn for diskvalifisering.

Sjekk eposten din Noen få dager før konkurransen vil det bli sendt ut epost der viktig informasjon om konkurransen blir formidlet. Denne eposten kommer til å inneholde de endringer som kanskje har blitt gjort etter annonseringen av konkurranen.
Hvis det er viktig informasjon som må ut til deltakerne, så blir den formidlet gjennom epost. Det er derfor viktig at du sjekker eposten din regelmessig, spesielt i uken før konkurransen.


Important info

This competition is happening outdoors. All competitiors must be aware of this.

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registered for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly, especially in the week leading up to the competition.

Nye Konkurrenter

Dersom dette er din første WCA-konkurranse ønsker vi deg hjertelig velkommen! Vi har samlet en del nyttig informasjon, og anbefaler at du leser deg opp på dette før du skal konkurrere.

Alle nye konkurrenter må vise ID før de konkurrerer. Dette er for å bekrefte navn, fødselsdato og nasjonalitet slik at du kan få opprettet en WCA-ID. Registrering pleier alltid å være enten i forkant av, eller like etter ‘Competitor Tutorial’ på timeplanen. Dersom du mangler ID bør du kontakte arrangørene i forkant, så skal vi finne en løsning.

Klokken 11:15 skal det avholdes en nybegynnerveiledning, hvor vi gjennomgår hvor hvordan man konkurrerer, dømmer, og viser frem de viktigste reglene man har å forholde seg til, i tillegg til at det åpnes for å stille spørsmål. Vi oppfordrer på det sterkeste å være til stede på denne. I tillegg vil vi anbefale å se gjennom denne videoen for å få en god oversikt over konkurranseprosedyren.

Alle konkurrenter er ansvarlige for å ha kjennskap til WCA Reglementene, les deg opp på dem. En forenklet versjon av reglene kan leses her.

Vær oppmerksom på at timeplanen kan endres på i løpet av dagen. Dersom forrige gren er ferdig startes den neste med en gang. Det er derfor viktig å være tilstede på lokalet i god tid! Vi anbefaler å være der minst 20 minutter før du skal konkurrere.

Resultater føres inn på WCA Live. Her kan du se hvilken plassering du har, og om du kommer videre eller ikke. Merk at antallet konkurrenter som går videre kan endres dersom noen konkurrenter ikke møter opp. Sjekk derfor at det ikke er mange konkurrenter som mangler resultater nederst på lista før slik at du er sikker på om du er videre eller ikke.

Dersom du har spørsmål kan du sende en mail til arrangørene, så hjelper vi deg gjerne!


New Competitors

If this is your first WCA competition, welcome! We’ve collected the most important information to be aware of in this tab. We recommend reading this before competing for the first time.

All new competitors must bring a valid ID to confirm their personal details before a WCA-ID can be claimed on the website. Registration of new competitors tends to be just after the Competitor Tutorial. If you do not have a valid ID, please contact the organizers beforehand, and we’ll sort it out.

There’s a Competitor Tutorial at 11:15, where we will go through the competition procedure as well as the most important rules to be aware of. We highly recommend being present for this. In addition we would like to watch this video for a walkthrough of the competing procedure.

All competitors must have read the WCA Regualtions. A simplified version of the most important regulations can also be found in this document.

The schedule might change throughout the day. We will start new events as soon as previous rounds have concluded. We therefore recommend all competitors to be present at least 20 minutes before they’re scheduled to compete.

We’re using WCA Live for scoretaking. Here you can find your placement, and you’re able to check whether you proceed to the next round or not. Note that the amount of competitors that proceed to subsequent are subject to change as some competitors decide not to compete. Check if there are still competitors without entered times at the bottom of the list to make sure whether you proceed or not.

If you have any further questions, do not hesitate to contact the organizers, as we are happy to help!

Konkurransen foregår ute! Vi håper på fint vær, men det er ikke dumt å være klar for at det kan blåse/regne.
Vi har telt vi kan slå opp over konkurranseområdet.
Adressa vil bli sendt på mail et par dager før konkurransen.


This competition will be happening outside. We're hoping for good weather, but it's not a bad idea to be ready for some wind and rain.
We have a tent we can put up over the competition area.
The adress will be sent on mail a few days before the competition.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.