Project Mielec 2018


Date
Jun 10, 2018
City
Mielec, Poland
Venue

Zespół Szkół Technicznych

Address
K. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec
Details

School gym

Website
Project Mielec 2018 website
Organizers
Konrad Leśniak, Krzysztof Kasprzak, and Piotr Tokarski
WCA Delegate
Radosław Drozdowicz
Contact

p.tokarski@strefa-kostek.pl

Competitor Limit
75
Entry Fee
45 zł (Polish Złoty)
Information

Competitors limit: 75
Registration fee: 45 PLN for competitors. Free of charge for spectators

Events
Registration requirements

Rejestracja uznawana jest za dokonaną po wypenieniu formularza rejestracyjnego i opaceniu uczestnictwa w zawodach.

Dane do przelewu:
Numer konta: 10 1140 2004 0000 3102 7763 4116
Nazwa: Strefa Kostek s.c.
Tytuł: Opłata Startowa nr 180610 Mielec 2018 - Imię i nazwisko
Początek rejestracji:
11 V 2018
Koniec rejestracji:
3 VI 2018

Registration is considered completed after filling out the registration form and paying the registration fee.

Data for payment:
Account number: 10 1140 2004 0000 3102 7763 4116
Name: Strefa Kostek s.c.
Title: fee nr 180610 Mielec 2018 - Name and surname
Start registration:
11 V 2018
End registration:
3 VI 2018