Nha Trang Open 2017


Note: This competition is over, we are working to upload the results as soon as possible!
Date
Jul 23, 2017
City
Nha Trang, Vietnam
Venue

Đại Học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà

Address
Đại Học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà
Details

Hội Trường Đại Học Nha Trang

Website
Nha Trang Open 2017 website
Organizer
Toan Do Cong
WCA Delegate
Toan Do Cong
Contact

Toan Do

Entry Fee
50,000 ₫
Information

Giải đấu Nha Trang Open 2017 được tổ chức và tài trợ bởi trường Đại học Nha Trang NTU tạo ra sân chơi cho các bạn học sinh sinh viên trong khu vực Nha Trang Khánh Hòa Phú Yên và các tỉnh lân cận

Events
Time Event Cutoff
8:00 - 10:45 3x3x3 First round 1:00
10:45 - 11:45 2x2x2 Final round 0:15
11:45 - 13:30 Break
13:30 - 14:30 4x4 Final Round 1:15
14:30 - 15:30 5x5 Final Round 2:00
15:30 - 16:15 OH Final Round 1:00
16:15 - 16:45 3x3 Final Round
16:45 - 17:00 Nomination