Mental Breakdown Norway 2019


Date
Mar 24, 2019
City
Kjeller, Norway
Venue

Kjeller skole

Address
Kunnskapsveien 15, 2007 Kjeller
Details

Enter the main entrance, then go right after the stairs to Samlingssalen.

Contact
Organization team
Organizers
Peter Andersson and Vidar Norstein Klungre
WCA Delegates
Daniel Wallin and Vidar Norstein Klungre
Download all the competition's details as PDF here.
Information

English:
Welcome to Mental Breakdown Norway 2019
This competition focuses on the five most advanced events we have: FM, 3 blind, 4 blind, 5 blind and multi blind. This is the first time such a competition is held in Norway. It is open to anyone who wants to attend, but since the events are quite demanding, we do not expect many first timers. Note that we do not compete in normal 3x3 at this competition! Also note that we only allow 30 competitors.

Norwegian:
Velkommen til Mental Breakdown Norge 2019!
Dette er en WCA-konkurranse som fokuserer på de fem mest krevende eventene vi har: FM, 3-blind,4-blind, 5-blind og multiblind. Dette er den første av sitt slag i Norge. Alle som ønsker å delta er velkommen, men siden eventene er ganske krevende, så vi regner med at de fleste som kommer har deltatt på konkurranse før. Legg merke til at vi ikke konkurrerer i vanlig 3x3 i denne konkurransen! Legg også merke til at vi kun godtar opp til 30 deltakere.

Events
Competitors
17
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Since this is the first time we organize this in Norway, and since we do not have any dedicated crew, we need to plan this carefully. This means that we need correct registration information, so please only register if you know that you will attend, and contact us before the registration deadline if you change your mind and cannot attend.

Norsk
Siden det er første gang vi arrangerer en slik konkurranse i Norge, og siden vi ikke har noe dedikert crew, så må vi planlegge alle eventene nøye. Det betyr at vi trenger å vite nøyaktig hvor mange som skal delta i hver event, så ikke registrer med mindre du er sikker på at du vil delta, og kontakt oss før deadline om det viser seg at du ikke kan delta likevel.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.