Lužice 3x3 Day 2023


Date
Aug 26, 2023
City
Lužice, Czech Republic
Venue

Sokolovna Lužice

Address
Česká 450/2, 696 18, Lužice
Details

Ground floor

Contact

E-mail

Organizers
Jan Fonš, Jan Křížka, and Robert Kaňa
WCA Delegates
Emma Beranová and Jan Fonš
Download all the competition's details as PDF here.
Information
Events
Main event
Competitor limit
130
Number of times bookmarked
21
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 130 competitors.
The base registration fee for this competition is 250 Kč (Czech Koruna).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 100 Kč (Czech Koruna).

Registration fee has to be paid on-site during check-in.

Registrační poplatek musí být zaplacen při prezenci na místě.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 2:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Final Bo3 12:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 40.00 Top 12 advance to next round
Final Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 40.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Sokolovna.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (August 26, 2023)

From 07:20 AM
To 08:00 AM
Registration
First floor
From 08:00 AM
To 08:20 AM
Tutorial for new competitors
First floor
From 08:20 AM
To 09:40 AM
3x3x3 Cube First round
First floor
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 09:40 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Blindfolded First round
First floor
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:10 PM
3x3x3 One-Handed First round
First floor
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:10 PM
To 01:10 PM
Lunch
First floor
From 12:50 PM
To 01:10 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
First floor
From 01:10 PM
To 01:30 PM
Cube scrambling for 3x3x3 Multi-Blind
First floor
From 01:30 PM
To 02:40 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
First floor
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:40 PM
To 03:35 PM
3x3x3 Cube Second round
First floor
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 03:35 PM
To 03:45 PM
Cube submission for 3x3x3 Multi-Blind
First floor
From 03:45 PM
To 04:05 PM
Cube scrambling for 3x3x3 Multi-Blind
First floor
From 04:05 PM
To 05:15 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
First floor
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 05:15 PM
To 05:35 PM
3x3x3 One-Handed Final
First floor
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 05:35 PM
To 06:05 PM
3x3x3 Blindfolded Final
First floor
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
From 06:05 PM
To 06:25 PM
3x3x3 Cube Final
First floor
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:25 PM
To 06:35 PM
Break
First floor
From 06:35 PM
To 06:55 PM
Awards
First floor

EN Important for newcomers
Read all the WCA regulations, you will need to stick to them and please try to arrive as soon as possible to attend a newcomer tutorial. Thank you.

CZ Důležité pro nováčky
Přečtěte si všechny WCA pravidla, které budete muset dodržovat po celou dobu soutěže a prosíme přijeďte co nejdříve, aby jste byli schopni projít tutoriálem pro začínající soutěžící. Děkujeme.

EN
There is a possibility to donate any amount money to make the competition better, when you are paying your registration fee you will have possibility to fill out the donations remittance, PLEASE DON´T REWRITE THE PENDING AMOUNT we won´t be refunding any of the donations, thank you for understanding.

CZ
Je tu možnost poslat jakkoliv velkou finanční podporu, která bude určena tomu, aby soutěž probíhala lépe, když platíte váš registrační poplatek, je tam zároveň i "donations" kolonka, která je určena ke sbírání finanční podpory od soutěžících, PROSÍME NEPŘEPISUJTE ČÁSTKU K ZAPLACENÍ DO TÉ KOLONKY, nebudeme vracet peníze vybrané jako finanční podporu, děkujeme za pochopení.

EN

We can happily announce our main sponsor of this competition GANCUBE, that will provide prizes for first 3 competitors in each event!

CZ

Jsme moc rádi, že můžeme ohlásit společnost GANCUBE, jako hlavního sponzora soutěže. Poskytnou totiž ceny pro první 3 umístěné soutěžící v každé disciplíně!

EN
There currently aren't any covid-19 regulations in Czech Republic that could affect this competition, if there will be any change in this, we will let all the registered competitors know via e-mail and with this tab, so please check your e-mail before going to competition.

CZ
Momentálně v České republice nejsou žádné covid-19 omezení, která by souvisela s naší soutěží. Pokud se tohle tvrzení změní, dáme všem registrovaným soutěžícím vědět přes e-mail a přes tuhle záložku, takže před odjezdem na soutěž prosím zkontrolujte váš e-mail.

EN
If you are competing in MBLD you have to bring your own judge. There will be only 1 group for MBLD so your judge can´t compete in MBLD. There is a competitor limit of 15 for this event.

CZ
Pokud soutěžíte v MBLD budete si muset zajistit vašeho judge. Bude pouze 1 skupina MBLD, což znamená, že váš judge nesmí soutěžit ve MBLD. Pro tento event je limit 15 soutěžících.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.