LSP Hverdagskubing April 2023


Note: The competitor limit for this competition is 20 and it has already been reached. If you register, your registration will be placed on a waiting list. It may not be approved unless a spot frees up.
Date
Apr 24, 2023
City
Oslo, Norway
Venue

LSP

Address
Østerdalsgata 1D, 0658 Oslo, Norge
Details

Stort rosa bygg. Inngang fra Østerdalsgata. 1. etg med LSP Beachflagg utenfor.

Contact

Klas Eliasson

Organizers
Erika Aasen and Niklas Aasen Eliasson
WCA Delegate
Vidar Norstein Klungre
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Velkommen til hverdagskubing på LSP i Oslo.
Dette er et nytt arrangement i Oslo der ideen er å arrangere mindre konkurranser på hverdagskvelder gjennom hele året.
Vi holder til i et lite lokale sentralt i Oslo der LSPkuberne pleier å ha kubetreff.
Vi håper å nå både erfarne og nye speedcubere i Oslo som har lyst til å prøve seg på konkurranser lokalt.
Vi vil lage månedlige konkurranser fram til sommeren og se hvilket format som funker.
Målet er å starte Osloligaen til høsten, der vi kårer en vinner etter resultatene fra flere små konkurranser gjennom høsten og vinteren.
Konkurransen er sponset av Nordicube.

Events
Main event
Competitor limit
20
Number of times bookmarked
4
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 20 competitors.
The base registration fee for this competition is 175 kr (Norwegian Krone).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

Husk å betale påmeldingsavgiften! Påmeldingen blir ikke godkjent før påmeldingsavgiften har blitt betalt.

Remember to pay the registration fee! The registration is not complete before the registration fee has been paid.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 cumulative * Top 10 advance to next round
Final Ao5 5:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed Final Ao5 10:00.00 cumulative *
Clock First round Ao5 8:00.00 cumulative * Top 10 advance to next round
Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue LSP.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Monday (April 24, 2023)

From 04:00 PM
To 04:45 PM
Rigging av lokalet
Hovedrom
From 04:45 PM
To 05:15 PM
Registrering
Hovedrom
From 04:55 PM
To 05:15 PM
Tutorial for new competitors
Hovedrom
From 05:15 PM
To 05:45 PM
Clock First round
Hovedrom
Format
Ao5
Time limit
8:00.00 cumulative *
Proceed
Top 10 advance to next round
From 05:45 PM
To 06:30 PM
3x3x3 Cube First round
Hovedrom
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 10 advance to next round
From 06:30 PM
To 07:00 PM
3x3x3 One-Handed Final
Hovedrom
Format
Ao5
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 07:00 PM
To 07:15 PM
Break
Hovedrom
From 07:15 PM
To 07:30 PM
Clock Final
Hovedrom
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 07:30 PM
To 08:00 PM
3x3x3 Cube Final
Hovedrom
Format
Ao5
Time limit
5:00.00 cumulative *
From 08:00 PM
To 08:15 PM
Awards
Hovedrom
From 08:15 PM
To 08:30 PM
Rydding
Hovedrom
From 08:30 PM
To 10:00 PM
Sosialt treff for de som ønsker
Hovedrom

Viktig info

Alle deltakere skal ha lest WCA regulations.Vi forventer at deltakerne kjenner til WCAs reglement før man deltar i en offisiell konkurranse. Før konkurransen starter kommer vi til å ha en introduksjon av reglene for konkurransen, for nybegynnere.
Hvis du vil skaffe deg noe informajson på forhånd kan du se her: (https://www.youtube.com/watch?v=dPL3eV-A0ww) og (https://www.worldcubeassociation.org/edudoc/competitor-tutorial/tutorial_se.pdf)

**Du må være påmeldt og fått bekreftelse for å kunne delta.

Alle nye deltagere må ha med gyldig ID. For å kunne konkurrere må du kunne legitimere deg selv med pass/ førerkort/ nasjonalt IDkort for å vise at den informasjonen du har regsistrert er korrekt. (Navn, nasjonalitet og fødselsdato)Hvis du ikke har ID kan en forelder/ verge bekrefte at du er du.

**Du må være klar til å konkurrere når gruppen din starter. Møt opp minst 15 min før gruppen din skal starte. Møt minst 20 min før din første øvelse så du rekker å registrere deg.

**Fotografering med blits i lokalene er ikke lov. Blitslys er forstyrrende for deltagerne. Ta foto uten blits i stedet.

**Publikum må holde minst 1,5 meter avstand fra konkurranseområdet, ellers kan de forstyrre deltakerne.

**Du kan ikke snakke om blandingene før alle er ferdige med pågående gren, ellers kan du bli diskvalifisert.

**Følg med på e-post! Noen dager før konkurransen får du en deltagermail med viktig informasjon og evt endringer i programmet. Vi sender også annen info som haster via mail, så sjekk mailen regelmessig.

Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial before the competitions starts, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete!

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail a few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nye deltakere

Hvis dette er din første WCA-konkurranse: Velkommen! husk å lese alle punktene for nyttig informajson.
Hvis du aldri har konkurrert før, må du ta med gyldig ID, f.eks. et pass eller førerkort. Hvis du ikke har ID kan en foreldrer eller verge bekrefte at det er deg. Dette gjør vi for å sikre at din personlige informajson er riktig.

Denne videoen (https://www.youtube.com/watch?v=dPL3eV-A0ww) viser hvordan du løser en kube under en konkurranse. Les gjerne denne guiden også: (https://www.worldcubeassociation.org/edudoc/competitor-tutorial/tutorial.pdf) og denne om hvilke tillegg og avgjørelser du kan få- og hvordan unngå dem. (https://www.worldcubeassociation.org/regulations/)
Husk at du bare trenger å være tilstede når du selv skal konkurrere, men siden tidsplanen kan endre seg noe må du være på plass minst 15 min før din første øvelse.

Under hele konkurransedagen vil du kunne følge med på resultatene live på WCA live: (https://live.worldcubeassociation.org/) Der kan du se dine egne resultater også, og sjekke om du har gått videre til neste runde eller ikke.

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål.
Vi hjelper deg gjerne!

New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should to bring a valid ID, for example a passport or driver's license. This is a recommended policy to make sure your personal information is correct. If you do not have an ID, a parent or guardian can confirm the information.

This video demonstrates how solving in a competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know. It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them. You are of course more than welcome to ask us questions during the competition!

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email the organizers, we're happy to help!

Hverdagskubing
Hverdagskubing er kortere konkurranser på hverdagskveldene (2-5 timer).
Denne gangen er det 3 grener og neste gang vil det være andre grener.

Workday cubing
Workday Cubing are shorter competitions on a workday (2-5 hours).
This evening we have chosen 3 events and at the next competition we will choose other events.

Liveresultat

Under konkurransen kan dere se liveresultat på WCA Live.
Der kan du også se dine egne tider og om du har gått videre til neste runde eller ikke.

Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Det er kiosk på stedet som selger brus, snacks, nudler mm
Det er mange take-awaytilbud i området
Kort vei til Kiwi og Coop Extra og lokale kiosker.

There is a kiosk on site that sells soft drinks, snacks, noodles etc
There are many takeaways in the area
Short distance to Kiwi, Coop Extra and local kiosks.

Reise:
Buss nr 20 til Galgeberg
Buss nr 37 til Etterstadgata
T-bane til Ensjø
Det tar ca 25 min og gå fra Oslo Sentralstasjon til LSP, Østerdalsgata 1

Travel:
Bus Route 20 to Galgeberg
Bus Route 37 to Etterstadgata
Metro to Ensjø
The venue is a 25 minute walk from Oslo Central Station

Hverdagskubing i Oslo 2023 sponses av NORDICUBE
Nordicube er en norsk nettbutikk som har spesialisert seg på speedcubing og sender varer til hele Norge.
Nordicube kommer til å stille med salg av kuber under konkurransen. Vareasortement og priser kan sjekkes på nettsiden deres.

Nordicube.com

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.