Kjeller Mental Breakdown 2019


Date
Nov 30 - Dec 1, 2019
City
Kjeller, Norway
Venue

Kjeller skole

Address
Kunnskapsveien 15, 2007 Kjeller
Details

Enter the main entrance, then go right after the stairs to Samlingssalen.

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Wallin and Peter Andersson
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

English:
Welcome to Kjeller Mental Breakdown 2019
Note that we do not compete in normal 3x3 at this competition! Also note that we only allow 50 competitors. Please read through all the tabs on this page to make sure that you don´t miss out on any important information about this competition.

Norwegian:
Velkommen til Kjeller Mental Breakdown 2019
NB, det vil ikke konkurreres i vanlig 3x3x3 i denne konkurransen! NB, det er satt opp en maksgrense for antall deltager, 50st. Vennligst les alle flikene på denne siden for å sikre at du får med deg all viktig informasjon om denne konkurransen.

Events
Competitors
20
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Since we don´t often organize this type of mental breakdown competition in Norway, and since we do not have any dedicated crew, we need to plan this carefully. This means that we need correct registration information, so please only register if you know that you will attend, and contact us before the registration deadline if you change your mind and cannot attend.

Norsk
Siden vi ikke organiserer konkurranser av typen Mental Breakdown så ofte i Norge, og siden vi ikke har noe dedikert crew, så må vi planlegge alle eventene nøye. Det betyr at vi trenger å vite nøyaktig hvor mange som skal delta i hver event, så ikke registrer med mindre du er sikker på at du vil delta, og kontakt oss før deadline om det viser seg at du ikke kan delta likevel.

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 26.48 DNF Sweden 29.57DNF26.48
3x3x3 Fewest Moves Theodor Nordstrand 23 NR 27.00 NR Sweden 232830
Clock Daniel Wallin 5.18 6.88 Sweden 9.245.185.376.03DNF
Megaminx Daniel Wallin 55.47 1:03.44 Sweden 1:03.181:01.111:06.851:06.0355.47
Square-1 Daniel Wallin 8.73 14.76 Sweden 8.7316.8213.4314.0224.93
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 3:42.08 4:21.38 NR Sweden 4:41.243:42.084:40.81
5x5x5 Blindfolded Daniel Wallin 7:27.42 NR DNF Sweden DNF7:27.42DNF
3x3x3 Multi-Blind Dieter Amberger 15/16 58:40 Austria 14/16 58:2415/16 58:40
3x3x3 With Feet Jacob Oliver Bruun 31.40 34.01 NR Norway 38.3831.4032.8635.1833.98
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 20:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Bo3 15:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Mo3 1 hour
Clock Final Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 20.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:30.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 45.00
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 40:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:00:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00
3x3x3 With Feet First round Bo2 / Ao5 5:00.00 2 attempts to get < 2:30.00 Top 75% advance to next round
Final Ao5 5:00.00

You are viewing the schedule for the venue Kjeller Skole.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Oslo.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (November 30, 2019)

From 09:00 AM
To 09:30 AM
Check-In
Samlingssalen.
From 09:30 AM
To 10:30 AM
Megaminx Final
Samlingssalen.
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
From 10:30 AM
To 11:45 AM
5x5x5 Blindfolded Final
Samlingssalen.
Format
Bo3
Time limit
1:00:00.00 cumulative *
From 11:45 AM
To 12:30 PM
3x3x3 With Feet First round
Samlingssalen.
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
5:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:30.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:25 PM
To 12:30 PM
Hand in Cubes for 3x3x3 Multi-Blind
Samlingssalen.
From 12:30 PM
To 01:15 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Samlingssalen.
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 01:15 PM
To 02:00 PM
Lunch
Samlingssalen.
From 02:00 PM
To 03:15 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Samlingssalen.
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 03:15 PM
To 04:25 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Samlingssalen.
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:25 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Samlingssalen.
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 05:00 PM
To 05:15 PM
3x3x3 With Feet Final
Samlingssalen.
Format
Ao5
Time limit
5:00.00

Schedule for Sunday (December 01, 2019)

From 08:45 AM
To 09:00 AM
Check-In
Samlingssalen.
From 09:00 AM
To 09:45 AM
Square-1 Final
Samlingssalen.
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
From 09:45 AM
To 10:45 AM
4x4x4 Blindfolded Final
Samlingssalen.
Format
Bo3
Time limit
40:00.00 cumulative *
From 10:45 AM
To 11:55 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Samlingssalen.
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:50 AM
To 11:55 AM
Hand in Cubes for 3x3x3 Multi-Blind
Samlingssalen.
From 11:55 AM
To 12:40 PM
Clock Final
Samlingssalen.
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
From 12:40 PM
To 01:25 PM
Lunch
Samlingssalen.
From 01:25 PM
To 02:40 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Samlingssalen.
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:40 PM
To 03:50 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Samlingssalen.
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:20 PM
To 04:30 PM
Awards
Samlingssalen.

Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly, especially in the week leading up to the competition.

Viktig informasjon

Alle deltakere må lese WCA regler. Deltakere forventes å kjenne til WCA sine regler, før deltakelse i en offisiell konkurranse. Hvis du vil lære om hvordan en konkurranse gjennomføres, vennligst se på denne video som viser dette. Å lese denne guiden er også en god ide siden den forteller det meste som en deltaker trenger å kjenne til.

Du må registrere deg for denne konkurransen online for å kunne delta! Du kan registrere deg her.

Alle nye deltakere må ta med gyldig ID. For å kunne delta som ny deltaker, må man kunne identifisere seg selv og den informasjon som ble angitt ved registreringen for denne konkurransen. Pass er gyldig ID siden det viser navn, medborgerskap og fødselsdato.

Du må være klar for å konkurrere da din gruppe starter. Du må være tilstede da de grener du deltar i blir gjennomført. Men, du må være til stede minst 20 minutter før den første grenen du deltar i for å ha tid til registreringen. Det rekommenderes å være i lokalet 20 minutter før din neste gren, siden skjemaet kan endres i forhold til hva som ble opprinnelig annonsert.

Fotografering med blits er forbudt i hele konkurranselokalet! Blits er meget forstyrrende for de som konkurrerer. Foto uten blits er tillatt.

Tilskuere må ikke oppholde seg nærmere enn 1.5m fra løsningsstasjonene og konkurransearealet. Dette kan forstyrre deltakerne eller påvirke konkurranseflyten.

Du må ikke diskutere blandingene før den aktuelle runden er ferdig Dette er grunn for diskvalifisering.

Sjekk eposten din Noen få dager før konkurransen vil det bli sendt ut epost der viktig informasjon om konkurransen blir formidlet. Denne eposten kommer å inneholde de endringer som kanskje har blitt gjort etter annonseringen av konkurranen.
Hvis det er viktig informasjon som må ut til deltakerne, så blir den formidlet gjennom epost. Det er derfor viktig at du sjekker epsten din regelmessig, spesielt i uken før konkurransen.

Registration

You can register for this competition here. We will not accept any registrations on the spot.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here

The registration is not considered complete until your name shows up on this competitor list. If this has not been finished 48 hours after registred, feel free to contact the organisers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else, and you will also get a refund of 100% of the registration fee as long as it's done before November 23rd.

Registration will close on November 23rd, or when the competitor limit of 50 has been reached.

Påmelding

Du kan registrere deg for denne konkurransen her. Det er ikke mulig å melde seg på konkurransen i lokalet.

Hvis du ikke alle rede har en WCA-profil, så må du lage en her.

Påmeldingen er ikke å betrakte som klar før navnet ditt kan ses i deltakerlista.
Hvis dette ikke har skjedd innen 48 timer fra påmelding, vennligst kontakt organisatørene (kontaktinformasjon er under "General info" fliken.)

Hvis du har meldt deg på konkurransen, men det viser seg at du ikke kan delta, vennligst send en epost til organisatørene så at din plass kan frigjøres for en som eventuelt står på ventelista.

Påmeldingen stenges 23. november, eller da deltagergrensen (50st) er oppnådd.

New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Even though this is a competition focusing on blind- and side events, new competitors are very welcome to attend and compete it you they wish. There should not be much to worry about, but this tab will give you some useful information for you to prepare for the competition.

Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you need to bring a valid ID, for example a passport or driver's licence.

We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA-Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Nye konkurrerende

Hvis dette er din første WCA-konkurranse, velkommen! Denne konkurransen har fokus på blinde-grener og side-grener som vanligvis ikke er de grener nybegynnere starter med, men alle er velkomne til å delta hvis de vil.
Det er ikke noe å bekymre seg over, men denne fliken gir deg en del brukbar informasjon i forberedelsene for konkurransen.

Les alle flikene ovenfor. Det er mye og viktig informasjon der.
Hvis dette er din første konkurranse så må du ha med gyldig ID, for eksempel pass eller førerkort

Vi rekommanderer å se denne video for å lære om hvordan man løser i en konkurranse. Å lese denne guide er også en god ide siden den tar opp det meste en konkurrerende bør kjenne til.

Det er også viktig å lese WCA Reglene så du er klar over forskjellige straff og hvordan man unngår dem.

Husk at du bare må være i lokalet da en gren du deltar i gjennomføres, men siden skjemaet kan endres noe under konkurransedagen, så rekommanderer vi at du er til stede minst 20 minutter før din neste gren starter,

Gjennom hele konkurransen kan man se live-resultat på WCA-Live. Du kan se både dine resultater og hvis du kom deg videre til neste omgang eller ikke.

Hvis du har noen spørsmål så kan du sende epost til organisatørene som gjerne vil hjelpe deg.

Transportation
From Oslo to Lillestrøm:
Get on any train going east (preferably with first stop Lillestrøm); R10 Lillehammer, L12 Eidsvoll, L13 Dal, L14 Kongsvinger. Se more info at NSB.no or #Ruter / ruter.no
From Oslo Airport / Gardermoen to Lillestrøm:
All trains going towards Oslo stops in Lillestrøm (R10, L12, L13, etc). The local trains uses a few minutes more than the Airport-train, but is a lot cheaper.

Lillestrøm to Kjeller school:
Bus “100 Kjeller” or “340 Skedsmokorset” from Lillestrøm terminal to the stop called "Kjeller" (se stoppested i kart).

Walking from Lillestrøm to Kjeller takes about half an hour.

Accomodation
It is not possible to sleep over on the venue, but there are several hotels in Lillestrøm. The train from Oslo is just 10 minutes, so staying in the center of Oslo is not a problem either!
A couple of avaiable hotels close to the venue:
*Hotell Arena
*Thon Lillestrøm
*Olavsgaard Hotell

Transport
Fra Oslo til Lillestrøm:
Ta et av togene R10 Lillehammer, L12 Eidsvoll, L13 Dal eller L14 Kongsvinger, til Lillestrøm. Se nsb.no eller ruter.no for mer informasjon.
Fra Oslo lufthavn / Gardermoen til Lillestrøm:
Alle tog som går mot Oslo stopper i Lillestrøm (R10, L12, L13, etc). Lokaltogene tar noen få minutter mer, men er billigere enn flytoget.

Lillestrøm til Kjeller skole:
Ta buss “100 Kjeller” eller “340 Skedsmokorset” fra Lillestrøm terminal til bussholdplassen "Kjeller" (se stoppested i kart).

Det tar ca 30 minutter å gå fra Lillestrøm til Kjeller skole.

Overnattning
Det er ikke mulig å overnatte i lokalet, men det er flere steder å overnatte i Lillestrøm eller Oslo. Her er noen forslag til hotell med enkleste kollektivtransport til Kjeller skole
*Hotell Arena
*Thon Lillestrøm
*Olavsgaard hotell

IMPORTANT: There are students at Kjeller school with a serious allargy against nuts. It is therefore forbidden to bring any nuts to the school.

There will not be any food for sale at the venue, but there is a Kiwi grocery store, McDonalds and a Circle K gas station about a 10 minute walk from the school.

VIKTIG: Det er noen elever på Kjeller skole som har sterk nøtteallergi. Det er derfor strengt forbudt å ta med møtter til skolen.

Det kommer ikke å finnes not mat å kjøpe i lokalet, men det er en Kiwibutikk, McDonalds og en Circle K-stasjon en ca minutters gåtur fra skolen.

Live Results

We will use the new WCA-Live program for live results! A link to the competition specific page can be found here: (Soon). The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, and see whether you proceeded to the next round or not.

Live Results

Vi kommer å bruke WCA sin side for live-resultater. Her er en link til siden (kommer snart). Siden blir oppdatert dagene før konkurransen, og alle live-resultater kommer å finnes her. Informasjon om hvilke som går videre til neste omgang i de foskjellige grenene finnes også her.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.