Ho Chi Minh City Open 2017


Date
Aug 19 - 20, 2017
City
Ho Chi Minh City, Vietnam
Venue

Vocational School for Engineer Hung Vuong

Address
Vocational School for Engineer Hung Vuong
Details

Trường Trung Cấp Nghề Hùng Vương

Contact

Send email to Toàn

WCA Delegate
Toan Do Cong
Information

This is the biggest event for Ho Chi Minh City !

This event is sponsored by QiYi Moffange and The Gioi Rubik for prizes and other materials.

Welcome to everyone to join, but ... please only register if you can join.


Đây là cuộc thi lớn nhất của HCM!

Cuộc thi này được tài trợ bởi QiYi Moffange và Thế Giới Rubik cho giải thưởng và các hạng mục khác.

Mọi người đều có thể tham dự... tuy nhiên, hãy đăng ký khi bạn thực sự có thể tham gia.

Events
Main event
Competitors
140
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 200 competitors.
The base registration fee for this competition is 80,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Nguyễn Hoàng Quân won with an average of 9.40 seconds in the 3x3x3 Cube event. Nguyễn Ngọc Thịnh finished second (9.54) and Nguyễn Nhật Trường finished third (10.69).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Nguyễn Hoàng Quân 8.49 9.40 Vietnam 10.128.729.3710.888.49
2x2x2 Cube Dương Hữu Khang 2.26 2.79 Vietnam 3.452.803.162.262.40
4x4x4 Cube Nguyễn Ngọc Thịnh 31.43 35.45 NR Vietnam 32.7932.352:18.8141.2231.43
5x5x5 Cube Nguyễn Ngọc Thịnh 1:04.40 1:11.76 NR Vietnam 1:11.521:04.401:12.961:10.791:15.11
6x6x6 Cube Clément Cherblanc 2:10.56 2:15.87 France 2:19.802:17.242:10.56
7x7x7 Cube Clément Cherblanc 3:22.36 3:35.76 France 3:46.073:38.853:22.36
3x3x3 Blindfolded Đoàn Văn Danh 1:37.68 DNF Vietnam 1:57.791:37.68DNF
3x3x3 One-Handed Nguyễn Ngọc Thịnh 16.07 17.45 Vietnam 16.5916.9516.0718.8119.03
Megaminx Clément Cherblanc 57.87 1:06.43 France 1:00.231:16.2257.871:14.291:04.78
Pyraminx Nguyễn Bảo Ngân 2.61 4.84 Vietnam 4.455.835.184.902.61
Skewb Clément Cherblanc 2.46 4.42 France 3.955.697.053.632.46
Square-1 Clément Cherblanc 10.04 12.76 France 13.4110.0412.7518.1212.12
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 45.00
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 10.00
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:30.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:30.00
6x6x6 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 5:00.00
7x7x7 Cube Final Bo1 / Mo3 10:00.00 1 attempt to get < 7:00.00
3x3x3 Blindfolded Final Bo3 10:00.00
3x3x3 One-Handed First round Ao5 10:00.00
Final Ao5 10:00.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 3:30.00
Pyraminx Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 15.00
Skewb Final Ao5 10:00.00
Square-1 Final Ao5 10:00.00

The following schedule is confirmed for the event.
Lịch thi đấu bên dưới là lịch thi đấu chính thức.

19/08/2017

Time Event Cut Off
07:30 – 08:00 Check in
09:00 – 09:45 5x5 Final Round 02:30
09:45 – 10:15 6x6 Final Round 05:30
10:15 – 10:45 7x7 Final Round 7:30
10:45 – 12:15 OH First Round
12:15 - 13:15 Break Time
13:15 – 13:45 Megaminx Final 03:30
13:45 – 14:15 Skewb 00:30
14:15 - 15:15 2x2 First Round 00:10
15:15 - 15:45 Pyraminx Final 00:20
15:45 – 16:15 3x3 Blindfolded Final
16:15 – 16:45 Square 1 Final 01:00

20/08/2017

Time Event Cut Off
08:00 – 10:30 3x3 First Round 00:45
10:30 – 12:00 4x4 Final Round 01:30
12:00 – 13:00 Break time
13:00 – 13:30 OH Final
13:30 - 14:00 2x2 Final
14:00 - 15:00 3x3 Final
15:00 – 15:30 Nomination

Lịch trình có thể thay đổi mà không báo trước. BTC khuyên các bạn thí sinh nên có mặt ở khu vực thi đấu trong suốt 2 ngày thi.

The schedule is subject to change without further notice. We encourage competitors to stay within the event hall for the whole 2 days if you compete in all events.

Vì cuộc thi này có rất nhiều bộ môn và nhiều thí sinh, BTC xin hướng dẫn các bạn cách checkin như sau:

Các bạn có thể checkin 2 ngày 19-20 tháng 8 năm 2017. Xin lưu ý nếu tới bộ môn thi mà các bạn chưa check in, các bạn sẽ không được phép tham gia.
Trình tự checkin như sau:

Ngày 19/08/2017 : Từ 7:00 -> 8:00 : BTC sẽ ưu tiên checkin cho các bạn nào có đăng ký thi 5x5 6x6 7x7 vì các bạn sẽ thi trước, các bạn khác sẽ checkin sau thời gian này
Ngày 19/08/2017: Từ 8:00 tới 15:00: Checkin các bộ môn còn lại.

Ngày 20/08/2017 : Từ 7:30 -> 9:00 : BTC sẽ check in cho các bạn nào chỉ thi 3x3 và 4x4

Các bạn lưu ý lịch checkin ở trên.

Về Scoresheet bảng ghi nhận kết quả
- BTC sẽ phát cho các bạn số lượng Scoresheet đúng với số lượng bộ môn đăng ký.
- Nếu các bạn làm mất scoresheet hoặc muốn đăng ký thêm bộ môn, lệ phí sẽ là 10.000đ/ tờ/ môn
- Các bạn vui lòng tham khảo Danh sách thi đấu và ID để điền đúng số ID của các bạn vào scoresheet. Nếu các bạn không điền số ID, kết quả của các bạn sẽ bị loại mà không cần báo trước

() Trường hợp các bạn Đăng ký tại chỗ thi hoặc đăng ký thêm bộ môn, các bạn vui lòng điền *Đăng ký mới/ Đăng ký thêm** vào bên cạnh tên của mình để BTC dễ nhập kết quả.

Cám ơn sự hợp tác của các bạn.


Due to an increase number of competitors and many evetns, we advise to check the belowing carefully for Check-in process:

You can checkin on 2 days, 19, 20 August, from 7:30 to 10:30. Please note if you haven't checked in when the event occur, you are disqualified to the event.

The following is the schedule for checkin:

  • 19/08/2017: From 7:00 -> 8:00, We give priority to those who will compete in 5x5 6x6 7x7 because those events will be the first to compete. Others will checkin after that time.
  • 19/08/2017: From 8:00 - 15:00: Checkin time for others.
  • 20/08/2017: From 7:30 -> 9:00, We will checkin for those who only compete in 3x3 and 4x4

Please notify the checkin time above.

Regarding Scoresheet
- You will be given the exact number of scoresheets based on you event registration.
- If you lose your scoresheet or if you want to compete more event, please pay 10.000d/ event/ scoresheet
- Please refer to the ID list for your ID to input in the Scoresheet. If you do not input your ID, your result is subjected to be disqualified without further notice.

() For those who Register on the spot or extra event, please input *New registration/ Extra event** on the right side of your name.

Thank you for your cooperation.

Please kindly make sure your Scoresheet is prepared as below prior to every competition
Các bạn vui lòng đảm bảo rẳng Scoresheet của các bạn được chuẩn bị trước khi bắt đầu thi đấu

Image description

Trước khi vào thi, các bạn phải điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên bộ môn, Tên của bạn, ID. Sau khi thi xong, các bạn kiểm tra xem trọng tài đã ghi đúng kết quả chưa. Sau khi ghi đúng, các bạn ký tên vào ô "comp". Chú ý: Một khi đã ký tên, BTC sẽ không giải quyết bất kỳ sai sót liên quan kết quả của các bạn

Before starting your solve, please make sure you have filled in Category, Nam, ID. After you finished your solve, please kindly check carefully the if the judge has written your result correctly. Once you have signed, we do not accept to change in any circumstances.

Các bạn có thể xem số ID của mình tại đây:

goo.gl/iZpmjB

Please check your Competition ID here:

goo.gl/iZpmjB

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.