Ha Noi Spring 2021


Date
Jun 27, 2021
City
Ha Noi, Vietnam
Venue

Hội Trường VPLACE

Address
Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi
Details

Third Floord of 25T2 Building

Contact

ngocthinhrubikshop@gmail.com

Organizer
Nguyễn Ngọc Thịnh
WCA Delegate
Trịnh Nguyên Anh
Download all the competition's details as PDF here.
Information

The competition date has been moved to June 27th.

Events
Main event
Number of times bookmarked
7
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
The base registration fee for this competition is 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 200,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Spectators can attend for free.

Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)

  • Phí cơ bản cho 2 nội dung: 150,000 VND
  • Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
  • Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (Techcombank) 19035317762010
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Thí sinh có thể liên hệ ban tổ chức để thay đổi bộ môn thi, hạn cuối là ngày 23-06-2021.

Tất cả thí sinh trong danh sách chờ sẽ bị loại bỏ và hoàn tiền (nếu đã đóng) sau ngày 23-06-2021.


Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)

  • Basic fee for 2 event*: 150,000 VND (approx. 7 USD)
  • For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
  • After compelteing payment, your registration will be approved within 24h

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (Techcombank) 19035317762010
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

You may change the events you are registered for by contacting the organisational team by 2021-06-23. After this date it is no longer possible to add events.

All competitors still on the waiting list after 2021-06-23 will be removed and provided with a full refund.

Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 2:00.00 Top 32 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 3:00.00 Top 8 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Pyraminx First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
Skewb First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00

You are viewing the schedule for the venue Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Ho_Chi_Minh.

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (June 27, 2021)

From 08:00 AM
To 08:20 AM
Tutorial for new competitors
Third Floord of 25T2 Building
From 08:25 AM
To 08:55 AM
2x2x2 Cube First round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 09:00 AM
To 10:55 AM
3x3x3 Cube First round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:00.00
Proceed
Top 32 advance to next round
From 11:00 AM
To 11:25 AM
4x4x4 Cube First round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00
Proceed
Top 8 advance to next round
From 11:30 AM
To 12:00 PM
Skewb First round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:00 PM
To 01:00 PM
Lunch
Third Floord of 25T2 Building
From 01:00 PM
To 01:25 PM
Pyraminx First round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:30 PM
To 02:00 PM
3x3x3 Cube Second round
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 02:05 PM
To 02:30 PM
4x4x4 Cube Final
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 02:35 PM
To 02:55 PM
Skewb Final
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:00 PM
To 03:20 PM
Pyraminx Final
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:25 PM
To 03:45 PM
2x2x2 Cube Final
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:50 PM
To 04:20 PM
3x3x3 Cube Final
Third Floord of 25T2 Building
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 04:30 PM
To 05:00 PM
Awards
Third Floord of 25T2 Building

Đối với những thí sinh lần đầu tham gia, vui lòng mang theo chứng minh thư, bằng lái xe hoặc hộ chiếu để đăng ký vào đầu giờ thi.

Chúng tôi sẽ có một giới thiệu trước khi cuộc thi bắt đầu.

Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi thi đấu bằng cách đọc WCA Competition Tutorial
hoặc xem WCA Competitor Tutorial

For first-timer, Please bring any document that can identify your identity (e.g. ID card, driver license or Passport) for register in the first day

We will have an introduction before the competition start.

However, it is good for you to prepare yourself before competition by read WCA Competition Tutorial
or watch WCA Competitor Tutorial

ĐÃ ĐỦ 50 THÍ SINH, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ THI

Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)
* Phí cơ bản cho 2 nội dung: 100,000 VND
* Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
* Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (Techcombank) 19035317762010
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)
* Basic fee for 2 event*: 100,000 VND (approx. 5 USD)
* For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
* After compelteing payment, your registration will be approved within 24h

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (Techcombank) 19035317762010
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.