Fyris Side 'n Blind 2022


Date
Aug 21, 2022
City
Uppsala, Sweden
Venue

OK Linnés Klubbgård

Address
Tallbacksvägen 68, 75645 Uppsala
Contact

Kontakta oss/Contact Us

Organizers
Sebastian Alanen and SveKub
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Fyris Side 'n Blind 2022. Som namnet antyder är detta en tävling som fokuserar på side events och blindlösning. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon värdefull information.
OBS! Varje deltagare får ta med sig max 1 gäst på grund av lokalens storlek.


Welcome to Fyris Side 'n Blind. As suggested by the name, this is a competition which focuses on side events and blindsolving. Please make sure to read all tabs on this page to make sure that you don't miss any important information.
NOTE! Each competitor may bring maximum 1 guest, because of the size of the venue.

Events
Main event
Competitors
28
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 160 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar måndag den 27:e juni, klockan 20:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 120 kr för SveKub-medlemmar, 160 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 14:e augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Monday June 27th, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 120 SEK for members of SveKub, and 160 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 14th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Muhammad Saleh Imtiaz won with an average of 39.36 seconds in the Megaminx event. Joel Lundström finished second (45.70) and Alexander Botz finished third (1:01.37).

European records: Daniel Wallin‎ 4x4x4 Blindfolded 1:23.27 (single) and 4x4x4 Blindfolded 1:30.79 (average).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.