Dragon Side Open 2022


Date
Feb 12 - 13, 2022
City
Kraków, Poland
Venue

Instytut Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej

Address
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Details

Building C3, room 309

Contact
Organization team
Organizers
Hubert Firek and Hubert Hanusiak
WCA Delegates
Hubert Hanusiak, Jakub Hamkało, and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Please check out the COVID-19 tab!


Prosimy o sprawdzenie ważnych informacji w zakładce COVID-19!

Events
Main event
Competitors
23
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 30 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

In order to appear on competitor / waiting list you need to submit registration form and your registration fee must arrive at our account.
Registration Fee must be payed via bank transfer / BLIK:
Transfer details:
Bank account: PL 87 1160 2202 0000 0003 3357 7970
Title: "Name and Surname, Dragon Side Open 2022"
Recipient: Hubert Hanusiak
For data to other payment forms please contact organisers via email.

Each competitor is allowed to bring at most 1 guest!


Aby pojawić się na liście zawodników / rezerwowej musisz wypełnić formularz rejestracyjny i twoje wpisowe musi pojawić się na naszym koncie.
Wpisowe płatne przelewem bankowym / BLIK:
Dane do przelewu:
Numer konta: PL 87 1160 2202 0000 0003 3357 7970
Tytuł: "Imię i nazwisko, Dragon Side Open 2022"
Adresat: Hubert Hanusiak
Aby uzyskać dane do innych form płatności prosimy o kontakt mailowy.

Każdy zawodnik może przyprowadzić maksymalnie jednego gościa!

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Karol Piskorek won with an average of 5.58 seconds in the Clock event. Hubert Firek finished second (5.60) and Hubert Hanusiak finished third (5.69).

Event Name Best Average Representing Solves
4x4x4 Cube Magdalena Pabisz 24.54 33.38 Poland 34.6024.5432.5333.0240.56
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 19.65 DNF Poland DNFDNF19.65
Clock Karol Piskorek 4.84 5.58 Poland DNF5.714.845.395.63
Megaminx Jan Zych 33.48 36.81 Poland 36.9133.4837.2236.2939.60
3x3x3 Multi-Blind Krzysztof Bober 47/54 59:44 Poland 47/54 59:4445/54 59:39
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
4x4x4 Cube First round Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 1:10.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 2:00.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 12 advance to next round
Second round Bo3 10:00.00 cumulative * Top 6 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
Clock First round Bo2 / Ao5 1:00.00 2 attempts to get < 15.00 Top 75% advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 1:35.00 Top 12 advance to next round
Second round Ao5 3:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 3:00.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Instytut Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (February 12, 2022)

From 09:00 AM
To 09:30 AM
Registration / Registration for MBLD
Building C3, room 309
From 09:30 AM
To 10:00 AM
Submission MBLD
Building C3, room 309
From 10:00 AM
To 10:30 AM
Scrambling MBLD
Building C3, room 309
From 10:30 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Building C3, room 309
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 11:30 AM
To 12:30 PM
Lunch break
Building C3, room 309
From 12:10 PM
To 12:30 PM
Tutorial for new competitors
Building C3, room 309
From 12:30 PM
To 12:35 PM
Opening Ceremony
Building C3, room 309
From 12:35 PM
To 01:45 PM
Megaminx First round
Building C3, room 309
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:35.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:45 PM
To 02:55 PM
4x4x4 Cube First round
Building C3, room 309
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:10.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 02:55 PM
To 03:55 PM
Clock First round
Building C3, room 309
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
1:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 15.00
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:55 PM
To 05:05 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Building C3, room 309
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 12 advance to next round
From 05:05 PM
To 05:25 PM
4x4x4 Cube Final
Building C3, room 309
Format
Ao5
Time limit
2:00.00

Schedule for Sunday (February 13, 2022)

From 10:00 AM
To 10:20 AM
Registration for MBLD
Building C3, room 309
From 10:20 AM
To 10:40 AM
Submission MBLD
Building C3, room 309
From 10:40 AM
To 11:20 AM
Scrambling MBLD
Building C3, room 309
From 11:20 AM
To 12:20 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Building C3, room 309
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 12:20 PM
To 01:20 PM
Lunch break
Building C3, room 309
From 01:20 PM
To 02:00 PM
Megaminx Second round
Building C3, room 309
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 02:00 PM
To 02:30 PM
3x3x3 Blindfolded Second round
Building C3, room 309
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
Proceed
Top 6 advance to next round
From 02:30 PM
To 03:15 PM
Clock Second round
Building C3, room 309
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 03:15 PM
To 03:35 PM
Megaminx Final
Building C3, room 309
Format
Ao5
Time limit
3:00.00
From 03:35 PM
To 03:55 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Building C3, room 309
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 03:55 PM
To 04:15 PM
Clock Final
Building C3, room 309
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 04:15 PM
To 04:25 PM
Technical break
Building C3, room 309
From 04:25 PM
To 04:45 PM
Awards
Building C3, room 309

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poza wymogami stawianymi przez regulacje rządowe na naszych zawodach planujemy następujący wachlarz działań:
- grupy o liczebności równej liczbie stanowisk - sprawia to, że zawodnicy przez wszystkie próby danej rundy siedzą w jednym miejscu, a ponadto tylko jedna osoba dotyka sensorów timera w trakcie rundy
- na sali zawodów będzie można skorzystać z płynu dezynfekującego, a przy wejściu na salę zawodów będziemy wymagać skorzystania z tego płynu

WAŻNE:
Osoby przejawiające wyraźne objawy COVID-19 mogą nie zostać wpuszczone na salę zawodów, a co za tym idzie nie będą mogły wziąć w nich udziału. Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy zalecamy pozostanie w domu i napisanie do nas aby otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej.
Poza zawodnikami i ich goścmi widzowie nie będą wpuszczani na salę zawodów!!!


To stop spread of SARS-CoV-2 virus on our competition in addition of government restrictions we are planning following actions:
- groups will have the same number of competitors as number of stations so only one person touches timer sensors during a group and competitors do not move around each other when competing
- there will be desinfecting liquid in few spots in the venue, we will be requiring people to use it when entering the venue

IMPORTANT:
People with symptoms of COVID-19 may be refused to enter the venue thus not allowed to take part in the competition. If you see any symptoms on yourself please stay home and write us to get registration fee refunded.
Aside from competitors and their guests spectators won't be allowed at the venue!!!

Rejestracja się zakończyła, jeżeli nie widniejesz na liście zawodników to znaczy że nie bierzesz udziału w zawodach!


Registration ended, if you are not on the competitor list then it means you are not participating in the competition!

No. Competitor / Zawodnik WCA ID

Last update / Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022

W poniższym załączniku scenariusz dla wszystkich zawodników


Please find the scenario for each competitor in the file below

Dragon Side Open 2022 - groups

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.