Cube Factory League Final 2018


Date
Jun 23, 2018
City
Łódź, Poland
Venue

Łódzki Dom Kultury

Address
ul. Traugutta 18, Łódź
Website
Cube Factory League Final 2018 website
Organizers
Franciszek Fidos, Krzysztof Bober, and Szymon Jeziorski
WCA Delegate
Wojciech Szatanowski
Contact
szymon.jeziorski@interia.pl, blase.finez@gmail.com, sub10@interia.pl, w.szatanowski@gmail.com
Competitor Limit
80
Entry Fee
35 zł (Polish Złoty)
Information

Competitors limit: 80
Registration fee: 35 PLN

Events
Registration requirements

WPISOWE
35zł - standardowa opłata za udział w zawodach

30zł - opłata za udział dla osób będących ligowcami Cube Factory League 2017/2018

ENTRY FEE
35PLN - regular competition entry fee

30PLN - entry fee for those registered as Cube Factory League 2017/2018 competitors

DANE DO PRZELEWU
BANK TRANSFER DETAILS

PROSIMY O WPŁATĘ WPISOWEGO NA KONTO BANKOWE:
PLEASE TRANSFER AN ENTRY FEE INTO THE FOLLOWING BANK ACCOUNT:

NAZWA
NAME
Franciszek Fidos

TYTUŁ
TRANSFER TITLE
CFL Final 2018 - Imię Nazwisko
CFL Final 2018 - Name Surname

NR RACHUNKU
ACCOUNT NUMBER
18 1090 1304 0000 0001 3531 9812
PL18 1090 1304 0000 0001 3531 9812

Zwrot wpisowego możliwy do 17 VI 2018.
Rejestracja możliwa tylko na stronie zawodów.

Refund of the registration fee is possible until 17 VI 2018
Registration is possible only on the competition website.