3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023


Date
Jul 22 - 23, 2023
City
Rzeszów, Poland
Venue

Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście

Address
Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
Details

Main hall on the ground floor

Website
3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 website
Contact

Kacper Paweł Dworak

Organizer
Kacper Paweł Dworak
WCA Delegate
Karol Zakrzewski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Drugie ogłoszone zawody w Polsce z trzema rundami konkurencji FMC!

Zwróć uwagę, że na tych zawodach NIE będą organizowane standardowe konkurencje takie jak 3x3.

Wszystkie informacje na poszczególne tematy odnoszące się zawodów można znaleźć w odpowiednich zakładkach.

W razie jakichkolwiek pytań, szczególnie tych dotyczących dojazdu do Rzeszowa i miejsca zawodów prosimy o kontakt z organizatorami.


Second announced competition in Poland with three rounds of FMC!

Please note that standard events such as 3x3 will NOT be held at this event.

All information on individual topics related to the competition can be found in the appropriate tabs.

If you have any questions, especially those regarding access to Rzeszów and the venue of the competition, please contact the organizers.

Events
Main event
Competitor limit
35
Number of times bookmarked
6
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 35 competitors.
The base registration fee for this competition is 39.99 zł (Polish Złoty).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 90% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

Aby pojawić się na liście zawodników / rezerwowej musisz wypełnić formularz rejestracyjny i opłacić wpisowe.
Osoba pojawia się na liście zaakceptowanych zawodników dopiero po uiszczeniu oplaty wpisowej. Kolejność akceptacji zawodników na listę zależy od kolejności księgowania opłat wpisowych.


In order to appear on competitor / waiting list you need to submit registration form and pay your registration fee.
A person appears on the accepted competitors list only after paying the entry fee. The order of the registrations' acceptance depends on the order of processed payments.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Fewest Moves First round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Second round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Final Mo3 1 hour

You are viewing the schedule for the venue Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (July 22, 2023)

From 02:40 PM
To 03:20 PM
Check-in
Main Hall
From 03:05 PM
To 03:20 PM
Tutorial for new competitors
Main Hall
From 03:30 PM
To 04:30 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 05:00 PM
To 06:00 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 06:30 PM
To 07:30 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round

Schedule for Sunday (July 23, 2023)

From 08:30 AM
To 09:30 AM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:00 AM
To 11:00 AM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 11:30 AM
To 12:30 PM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:30 PM
To 01:40 PM
Lunch
Main Hall
From 01:40 PM
To 02:40 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 03:00 PM
To 04:00 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 04:20 PM
To 05:20 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 05:35 PM
To 05:45 PM
Awards
Main Hall

ENGLISH VERSION BELOW

Polish:

Dojazd do Rzeszowa

Transport Publiczny

Większość pociągów jadących do Rzeszowa zatrzymują się na stacji Rzeszów Główny.
Polecamy szukanie połączeń kolejowych na stronie portalpasazera.pl.

W przypadku podróży busem większość zatrzymuje się na Dworcu Lokalnym lub na dworcu autobusowym PKS (busy Flixbus zatrzymują się na Dworcu Lokalnym).
Jedną z lepszych stron do szukania szczególnie połączeń autobusowych, ale również kolejowych jest strona epodroznik.pl.

Jest też możliwość szukania połączeń na Google Maps jednak nie znajdują się tam mniej popularni przewoźnicy.

O dojeździe z wyżej wymienionych lokalizacji do miejsca zawodów można znaleźć informacje poniżej w sekcji "Dojazd do Budziwoja".

Samolot

Najbliższym lotniskiem do miejsca zawodów jest port lotniczy Rzeszów-Jasionka.
O dojeździe z lotniska Rzeszów-Jasionka do miejsca zawodów można znaleźć informacje poniżej w sekcji "Dojazd do Budziwoja".

Najbliższe lotniska:

Odległość od Rzeszowa Nazwa lotniska
12 km Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
170 km Port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II
190 km Port lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku
194 km Port lotniczy Lublin
273 km Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
321 km Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
333 km Lotnisko Chopina w Warszawie
367 km Port lotniczy Warszawa-Modlin
441 km Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika

Dobrym sposobem wyszukiwania lotów jest bycie elastycznym co do lotniska, do którego się przylatuje. Jedną z lepszych opcji jest użycie strony Google Flights i wybranie wielu lotnisk. Aby to zrobić należy podać pierwsze lotnisko i następnie dodawać kolejne poprzez kliknięcie przycisku "+" w prawej części okna do wyszukiwania lotnisk.

Większość z tych lotnisk ma dobre połączenia z Rzeszowem. Polecamy skorzystać ze stron wypisanych w zakładce "transport publiczny wyżej".
Będzie to dla nas przyjemnością pomóc osobom w znalezieniu najlepszych połączeń (również lotniczych) do Rzeszowa. Aby otrzymać pomoc bardzo prosimy o kontakt z organizatorami.
*Możliwe drogi kontaktu:
Messenger: Kacper Paweł Dworak
E-mail: kacperroak@gmail.com


Parking przy sali zawodów

Parking przy sali zawodów jest ograniczony. Posimy o podróżowanie transportem publicznym o ile to możliwe.


English:

Getting to Rzeszów

Public transport

Most trains going to Rzeszów stop at the Rzeszów Główny station.
We recommend looking for train connections at portalpasazera.pl.

In case of traveling by bus, most stop at the Local Station (Dworzec Lokalny) or at the PKS bus station (dworzec autobusowy PKS). Flixbus buses stop at the Local Station (Dworzec Lokalny).
One of the best websites to look for especially bus but also train connections is the epodroznik.pl. website

It is also possible to search for connections on Google Maps, but there are no less popular carriers there.

Information on how to get from the above-mentioned locations to the competition site can be found below in the "Getting to Budziwój" section.

Plane

The nearest airport to the competition site is Rzeszów-Jasionka Airport.
Information on how to get from the Rzeszów-Jasionka airport to the competition site can be found below in the "Getting to Budziwój" section.

Nearest airports:

Distance from Rzeszów Airport name
12 km Rzeszow-Jasionka Airport
170 km Kraków-Balice Airport John Paul II
190 km Warsaw-Radom Airport
194 km Lublin Airport
273 km Katowice Airport in Pyrzowice
321 km Lodz Airport Wladyslaw Reymont
333 km Chopin Airport in Warsaw
367 km Warsaw-Modlin Airport
441 km Wrocław-Strachowice Airport of Nicolaus Copernicus

A good way to search for flights is to be flexible about the airport you arrive at. One of the better options is to use the Google Google Flights and select multiple airports. To do this, enter the first airport and then add another by clicking the "+" button in the right part of the airport search window.

Most of these airports have good connections with Rzeszów. We recommend using the websites listed in the "public transport above" tab.
It will be a pleasure for us to help people find the best connections (also by air) to Rzeszów. Please contact the organizers for assistance.
*Possible ways of contact:
messenger: Kacper Paweł Dworak
Email: kacperroak@gmail.com


Parking at the competition site

Parking at the competition site is limited. We ask you to travel by public transport if possible.

ENGLISH VERSION BELOW

Polish:

Dojazd do Staromieścia

Staromieście jest dobrze skomunikowane z centrum Rzeszowa. Autobusy wyjeżdzają w godzinach szczytu co około 10 minut.
Bliżej czasu startu rejestracji opublikujemy w tej zakładce dokładniejsze informacje co do połączeń do Staromieścia.

Można również skorzystać z taksówek. W Rzeszowie dostępne są aplikacje takie jak Uber czy Bolt.

W poniższych sekcjach są podane jedynie przykładowe możliwości dojazdu do sali zawodów. Dla planowania podróży w Rzeszowie polecamy użycie aplikacji takich jak Google Maps lub Jakdojade.

Dojazd z zawodów 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023

Aby bezpośrednio dojechać z miejsca zawodów 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 do miejsca zawodów 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 wystarczy dojść do przystanku Budziwojska / Kwiatowa 13 nż lub Budziwojska / Podleśna 11 nż, wejść do autobusu linii numer 12 lub 37 i wysiąść na końcowym przystanku (Trembeckiego ZTM pętla 01). Miejsce zawodów od tego przystanku jest oddalone o 12 minut pieszo.
Pomimo, że obie linie jadą do tego samego końcowego przystanku to linia 37 jedzie dłuższą trasą niż 12 (linia numer 12 jedzie około 33 minuty, a linia numer 37 - 45 minut).

Należy pamiętać jednak, że zawodnicy będą wpuszczani na salę zawodów od godziny rozpoczęcia check-in czyli od 14:40.

Z wyżej wymienionego powodu polecamy dojechanie autobusem linii numer 12 lub 37 do centrum Rzeszowa na "lunch".
Następnie najlepszą opcją jest dojście do przystanku Cieplińskiego 01 lub Lisa-Kuli 02, wejście do autobusu linii numer 8 i dojechanie do przystanku Staromiejska Dom Kultury 04 nż. Miejsce zawodów jest tuż obok przystanku!

Dojazd z lotniska Rzeszów - Jasionka

Jedną z możliwości jest wejście do autobusu linii numer 51 lub 53 w kierunku Bardowskiego i wyjście na przystanku Lubelska / Borowa 07 nż. Miejsce zawodów jest oddalone o 10 minut pieszo od przystanku.

Drugą opcją jest wejście do autobusu linii numer 56 w kierunku Bardowskiego i wyjście na przystanku Warszawska / Staromiejska 05 nż. Miejsce zawodów jest oddalone o 8 minut pieszo od przystanku.

Dojazd z Dworca Lokalnego

Dojście do miejsca zawodów pieszo zajmie 30 minut.

Najlepszą opcją jest dojście do przystanku Cieplińskiego 01 pieszo (9 minut) i wejście do autobusu linii numer 8. Następnie należy wyjść na przystanku Staromiejska Dom Kultury 04 nż. Miejsce zawodów jest tuż obok przystanku!

Drugą opcją jest dojście do przystanku Piłsudzkiego U. Wojewódzki 06 pieszo (8 minut) i wejście do autobusu linii numer 4,20,52 lub 54. Następnie należy wyjść na przystanku *Warszawska / Staromiejska 06 nż. Dojście do miejsca zawodów od przystanku pieszo zajmie 7 minut.

Dojazd z Dworca Autobusowego PKS oraz Dworca głównego PKP

Dojście do miejsca zawodów pieszo zajmie 25 minut.

Jedną z opcji jest dojście do przystanku Bardowskiego pieszo (4 minuty) i wejście do autobusu linii numer 20,52 lub 54. Następnie należy wyjść na przystanku Warszawska / Staromiejska 06 nż. Dojście do miejsca zawodów od przystanku pieszo zajmie 7 minut.

Drugą opcją jest dojście do przystanku Marszałkowska 02 pieszo (10 minut) i wejście do autobusu linii numer 8. Następnie należy wyjść na przystanku Staromiejska Dom Kultury 04 nż. Miejsce zawodów jest tuż obok przystanku

Parking przy sali zawodów

Parking przy sali zawodów jest ograniczony. Posimy o podróżowanie transportem publicznym o ile to możliwe.


English:

Access to Staromieście

Staromieście is well connected with the center of Rzeszów. Buses leave about every 10 minutes during peak hours.
Closer to the start of registration, we will publish more detailed information on connections to Staromieście in this tab.

You can also use taxis. In Rzeszów, applications such as Uber or Bolt are available.

The following sections only provide examples of how to get to the competition hall. For planning a trip in Rzeszów, we recommend using applications such as Google Maps or Jakdojade.

Access from 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 competition

To get directly from the venue of 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 competition to the venue of 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 competition, just walk to the stop Budziwojska / Kwiatowa 13 nż or Budziwojska / Podleśna 11 nż, take the bus number 12 or 37 and get off at the final stop (Trembecki ZTM loop 01). The competition site is a 12-minute walk from this stop.
Although both lines go to the same final stop, line 37 takes a longer route than line 12 (line 12 takes about 33 minutes and line 37 takes 45 minutes).

It should be remembered, however, that competitors will be able to enter the competition hall after the check-in time, i.e. from 14:40.

For the above-mentioned reason, we recommend taking a bus number 12 or 37 to the center of Rzeszów for "lunch".
Then, the best option is to walk to the Ciepliński 01 or Lisa-Kuli 02 stop, board the bus number 8 and get to the Staromiejska Dom Kultury 04 nż stop. The competition site is right next to the bus stop!

Access from the Rzeszów - Jasionka airport

One of the possibilities is to take the bus number 51 or 53 in the direction of Bardowskiego and exit at the Lubelska / Borowa 07 nż stop. The competition site is a 10-minute walk from the stop.

The second option is to take the bus number 56 in the direction of Bardowskiego and get off at the stop Warszawska / Staromiejska 05 nż. The competition site is 8 minutes' walk from the stop.

Access from Dworzec Lokalny

It will take 30 minutes to reach the competition site on foot.

The best option is to get to the Ciepliński 01 stop on foot (9 minutes) and take the bus number 8. Then go out at the Staromiejska Dom Kultury 04 nż stop. The competition venue is right next to the stop!

The second option is to walk to the Piłsudzkiego U. Wojewódzki 06 stop (8 minutes) and board the bus number 4, 20, 52 or 54. Then, get off at the *Warszawska / Staromiejska 06 nż stop. It takes 7 minutes to reach the competition site on foot.

Access from the PKS bus station and the main railway station

It takes 25 minutes to walk to the competition site.

One of the options is to walk to the Bardowskiego stop (4 minutes) and board the bus number 20, 52 or 54. Then, exit at the Warszawska / Staromiejska 06 nż stop. It takes 7 minutes to reach the competition site on foot.

The second option is to walk to the Marszałkowska 02 stop (10 minutes) and board the bus number 8. Then go to the Staromiejska Dom Kultury 04 nż stop. The competition venue is right next to the bus stop

Parking at the competition site

Parking at the competition site is limited. We ask you to travel by public transport if possible.

Polish:

Jedzenie

Z uwagi na relatywnie dobrą lokalizację zawodów bardzo dużo restauracji oferuje zakówienia na dowóz. Zalecamy korzystanie ze stron typu pyszne.pl, Uber Eats lub Glovo.
Najbliższą restauracją do miejsca zawodów jest Pizza & Burger Boston Rzeszów, oddalona o 15 minut pieszo.

Najbliższym sklepem do miejsca zawodów jest PSS Społem "Tęcza", ale ten sklep jest otwarty do godziny 16:00 w sobotę i zamknięty w niedzielę - oddalony o 3 minuty pieszo.
Kolejnym najbliższym sklepem jest PSS Społem "Janka", który jest otwarty w sobotę do godziny 18:00 i zamknięty w niedzielę - oddalony o 8 minut pieszo.
Sklep Delikatesy Centrum jest otwarty w sobotę do godziny 22:00 i zamknięty w niedzielę - oddalony o 11 minut pieszo
Tańszymi opcjami są sklepy Biedronka (otwarte w sobotę do 23:30, zamknięte w niedzielę) oraz Lidl (otwarte w sobotę do 22:00, zamknięte w niedzielę), oddalone o 16 minut pieszo.
Sklepy otwarte w niedzielę:
Żabka na ul. Lubelskiej (9:00-21:00) - 16 minut pieszo.
Żabka na ul. Osmeckiego (6:00-23:00) - 17 minut pieszo.
Stacja Paliw Orlen na ul. Warszawskiej (24h) - 10 minut pieszo.
Stacja Paliw BP na ul. Warszawskiej (24h) - 10 minut pieszo.


English:

Food

Due to the relatively good location of the competition, many restaurants offer delivery orders. We recommend using websites like pyszne.pl, Uber Eats or Glovo.
The closest restaurant to the competition site is Pizza & Burger Boston Rzeszów, 15 minutes away on foot.

The nearest shop to the competition venue is PSS Społem "Tęcza", but this shop is open until 4pm on Saturday and closed on Sunday - 3 minutes walk away.
The next nearest store is PSS Społem "Janka", which is open on Saturday until 6 pm and closed on Sunday - 8 minutes away on foot.
The Delikatesy Centrum store is open on Saturday until 22:00 and closed on Sunday - 11 minutes' walk away
Cheaper options are Biedronka (open on Saturday until 11:30 p.m., closed on Sunday) and Lidl (open on Saturday until 10:00 p.m., closed on Sunday), a 16-minute walk away.
Shops open on Sunday:
Żabka on ul. Lubelska (9:00-21:00) - 16 minutes on foot.
Żabka on ul. Osmeckiego (6:00-23:00) - 17 minutes on foot.
Orlen petrol station on ul. Warszawska (24h) - 10 minutes on foot.
BP petrol station on ul. Warszawska (24h) - 10 minutes on foot.

Polish:

Nocleg

W Staromieściu nie ma wielu zakwaterowań dlatego zalecamy wzięcie noclegu bliżej centrum Rzeszowa. Polecamy użycie takich stron jak booking.com lub airbnb.com.

Najbliższy hotel do miejsca zawodów:
https://www.mieszko-hotel.pl/ (12 minut pieszo od miejsca zawodów)


English:

Accomodation

There is not much accommodation in Staromieście, so we recommend taking accommodation closer to the center of Rzeszów. We recommend using sites like booking.com or airbnb.com.

The nearest hotel to the competition site:
https://www.mieszko-hotel.pl/ (12 minutes on foot from the competition venue)

Polish:

Wyniki na żywo będą widoczne na stronie WCA Live. Zawsze staramy się, aby wyniki były wpisane jak najszybciej, ale priorytetem jest dla nas, aby zawody przebiegały płynnie i zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj, że wyniki wpisane na WCA Live nie są finalne i mogą wystąpić zmiany.
Ostateczne wyniki zawodów powinny zostać umieszczone na stronie następnego dnia po zakończeniu zawodów.


English:

You will be able to find the live results on WCA Live. We always try to get the results up as fast as possible, but our priority is making sure that the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Zawodnicy którzy dokonali kompletnej rejestracji po osiągnięciu limitu zawodników będą umieszczani na liście rezerwowej. Jeżeli któryś z zawodników z głównej listy zrezygnuje przed 13 lipca 2023, 13:00 CEST pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaakceptowana na listę zawodników. Aktualna lista rezerwowa znajduje się w tabeli poniżej:

Competitors who completed their registration after competitors limit was reached will be put onto the waiting list. If any competitor from main list resigns before 13th of July 2023, 13:00 CEST first person from the waiting list will be accepted into competitors list. Current waiting list can be seen in table below:

Ostatnia aktualizacja / Last update:

No. Zawodnik / Competitor WCA ID

Wszystkie rozwiązania zawodników znajdą się w tej zakładce po zawodach

All the competitors' solutions will be in this tab after the competition

Dla osób, które zdobyły podium zapewniamy medal oraz certyfikat.
Osoba, która zrobi łącznie najwięcej poprawnych ułożeń na zawodach 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 oraz 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 wygra kostkę Gan 356i Carry. W przypadku remisu kostka zostanie rozlosowana.


For those who podiumed, we provide a medal and a certificate.
The person who makes the most correct solves in the 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 and 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 competitions will win the Gan 356i Carry cube. In case of a tie, the cube will be drawn.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.