3 FMC Rounds in Rzeszów 2023


Date
Jul 21 - 22, 2023
City
Rzeszów, Poland
Venue

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój

Address
Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów
Details

Up the stairs and on the right

Website
3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 website
Contact

Kacper Paweł Dworak

Organizer
Kacper Paweł Dworak
WCA Delegate
Karol Zakrzewski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Pierwsze ogłoszone zawody w Polsce z trzema rundami konkurencji FMC!

Zwróć uwagę, że na tych zawodach NIE będą organizowane standardowe konkurencje takie jak 3x3.

Wszystkie informacje na poszczególne tematy odnoszące się zawodów można znaleźć w odpowiednich zakładkach.

W razie jakichkolwiek pytań, szczególnie tych dotyczących dojazdu do Rzeszowa i miejsca zawodów prosimy o kontakt z organizatorami.


The first announced competition in Poland with three rounds of FMC!

Please note that standard events such as 3x3 will NOT be held at this event.

All information on individual topics related to the competition can be found in the appropriate tabs.

If you have any questions, especially those regarding access to Rzeszów and the venue of the competition, please contact the organizers.

Events
Main event
Competitor limit
24
Number of times bookmarked
5
Registration period

Online registration opened and will close .

Registration requirements
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 24 competitors.
The base registration fee for this competition is 39.99 zł (Polish Złoty).
The registration fee has to be paid through Stripe here once registered.
If your registration is cancelled before you will be refunded 90% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

Aby pojawić się na liście zawodników / rezerwowej musisz wypełnić formularz rejestracyjny i opłacić wpisowe.
Osoba pojawia się na liście zaakceptowanych zawodników dopiero po uiszczeniu oplaty wpisowej. Kolejność akceptacji zawodników na listę zależy od kolejności księgowania opłat wpisowych.


In order to appear on competitor / waiting list you need to submit registration form and pay your registration fee.
A person appears on the accepted competitors list only after paying the entry fee. The order of the registrations' acceptance depends on the order of processed payments.

Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Fewest Moves First round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Second round Mo3 1 hour Top 75% advance to next round
Final Mo3 1 hour

You are viewing the schedule for the venue Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (July 21, 2023)

From 08:20 AM
To 08:50 AM
Check-in
Main Hall
From 08:35 AM
To 08:50 AM
Tutorial for new competitors
Main Hall
From 09:00 AM
To 10:00 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:30 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 12:00 PM
To 01:00 PM
3x3x3 Fewest Moves First round (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 01:00 PM
To 02:20 PM
Lunch
Main Hall
From 02:20 PM
To 03:20 PM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 03:50 PM
To 04:50 PM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round
From 05:20 PM
To 06:20 PM
3x3x3 Fewest Moves Second round (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
Proceed
Top 75% advance to next round

Schedule for Saturday (July 22, 2023)

From 08:30 AM
To 09:30 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 09:50 AM
To 10:50 AM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 2)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 11:10 AM
To 12:10 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 3)
Main Hall
Format
Mo3
Time limit
1 hour
From 12:25 PM
To 12:35 PM
Awards
Main Hall

ENGLISH VERSION BELOW

Polski:

Dojazd do Rzeszowa

Transport Publiczny

Większość pociągów jadących do Rzeszowa zatrzymują się na stacji Rzeszów Główny.
Polecamy szukanie połączeń kolejowych na stronie portalpasazera.pl.

W przypadku podróży busem większość zatrzymuje się na Dworcu Lokalnym lub na dworcu autobusowym PKS (busy Flixbus zatrzymują się na Dworcu Lokalnym).
Jedną z lepszych stron do szukania szczególnie połączeń autobusowych, ale również kolejowych jest strona epodroznik.pl.

Jest też możliwość szukania połączeń na Google Maps jednak nie znajdują się tam mniej popularni przewoźnicy.

O dojeździe z wyżej wymienionych lokalizacji do miejsca zawodów można znaleźć informacje poniżej w sekcji "Dojazd do Budziwoja".

Samolot

Najbliższym lotniskiem do miejsca zawodów jest port lotniczy Rzeszów-Jasionka.
O dojeździe z lotniska Rzeszów-Jasionka do miejsca zawodów można znaleźć informacje poniżej w sekcji "Dojazd do Budziwoja".

Najbliższe lotniska:

Odległość od Rzeszowa Nazwa lotniska
12 km Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
170 km Port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II
190 km Port lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku
194 km Port lotniczy Lublin
273 km Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
321 km Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
333 km Lotnisko Chopina w Warszawie
367 km Port lotniczy Warszawa-Modlin
441 km Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika

Dobrym sposobem wyszukiwania lotów jest bycie elastycznym co do lotniska, do którego się przylatuje. Jedną z lepszych opcji jest użycie strony Google Flights i wybranie wielu lotnisk. Aby to zrobić należy podać pierwsze lotnisko i następnie dodawać kolejne poprzez kliknięcie przycisku "+" w prawej części okna do wyszukiwania lotnisk.

Większość z tych lotnisk ma dobre połączenia z Rzeszowem. Polecamy skorzystać ze stron wypisanych w zakładce "transport publiczny wyżej".
Będzie to dla nas przyjemnością pomóc osobom w znalezieniu najlepszych połączeń (również lotniczych) do Rzeszowa. Aby otrzymać pomoc bardzo prosimy o kontakt z organizatorami.
*Możliwe drogi kontaktu:
Messenger: Kacper Paweł Dworak
E-mail: kacperroak@gmail.com


Parking przy sali zawodów

Parking przy sali zawodów jest bardzo ograniczony. Posimy o podróżowanie transportem publicznym o ile to możliwe.


English:

Getting to Rzeszów

Public transport

Most trains going to Rzeszów stop at the Rzeszów Główny station.
We recommend looking for train connections at portalpasazera.pl.

In case of traveling by bus, most stop at the Local Station (Dworzec Lokalny) or at the PKS bus station (dworzec autobusowy PKS). Flixbus buses stop at the Local Station (Dworzec Lokalny).
One of the best websites to look for especially bus but also train connections is the epodroznik.pl. website

It is also possible to search for connections on Google Maps, but there are no less popular carriers there.

Information on how to get from the above-mentioned locations to the competition site can be found below in the "Getting to Budziwój" section.

Plane

The nearest airport to the competition site is Rzeszów-Jasionka Airport.
Information on how to get from the Rzeszów-Jasionka airport to the competition site can be found below in the "Getting to Budziwój" section.

Nearest airports:

Distance from Rzeszów Airport name
12 km Rzeszow-Jasionka Airport
170 km Kraków-Balice Airport John Paul II
190 km Warsaw-Radom Airport
194 km Lublin Airport
273 km Katowice Airport in Pyrzowice
321 km Lodz Airport Wladyslaw Reymont
333 km Chopin Airport in Warsaw
367 km Warsaw-Modlin Airport
441 km Wrocław-Strachowice Airport of Nicolaus Copernicus

A good way to search for flights is to be flexible about the airport you arrive at. One of the better options is to use the Google Google Flights and select multiple airports. To do this, enter the first airport and then add another by clicking the "+" button in the right part of the airport search window.

Most of these airports have good connections with Rzeszów. We recommend using the websites listed in the "public transport above" tab.
It will be a pleasure for us to help people find the best connections (also by air) to Rzeszów. Please contact the organizers for assistance.
*Possible ways of contact:
messenger: Kacper Paweł Dworak
Email: kacperroak@gmail.com


Parking at the competition site

Parking at the competition site is very limited. We ask you to travel by public transport if possible.

ENGLISH VERSION BELOW

Polski:

Dojazd do Budziwoja

Budziwój jest dobrze skomunikowany z centrum Rzeszowa. Do miejsca zawodów dojeżdzają autobusy linii numer 12 oraz 37. Autobusy wyjeżdzają w godzinach szczytu co około 20 minut.
Bliżej czasu startu rejestracji opublikujemy w tej zakładce dokładniejsze informacje co do połączeń z centrum Rzeszowa do Budziwoja.

Można również skorzystać z taksówek. W Rzeszowie dostępne są aplikacje takie jak Uber czy Bolt.

W poniższych sekcjach są podane jedynie przykładowe możliwości dojazdu do sali zawodów. Dla planowania podróży w Rzeszowie (Budziwoju) polecamy użycie aplikacji takich jak Google Maps lub Jakdojade.

Dojazd z lotniska Rzeszów - Jasionka

Jedną z możliwości jest dojechanie autobusem linii numer 51 lub 53 w kierunku Bardowskiego do przystanku Bardowskiego 02. Następnie należy wsiąść do autobusu linii numer 12 i wysiąść na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż.

Drugą opcją jest dojechanie autobusem linii numer 51 lub 53 w kierunku Bardowskiego do przystanku Piłsudskiego U. Wojewódzki 03. Następnie należy wsiąść do autobusu linii numer 37 i wysiąść na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. Jest to jednak dłuższa opcja, ponieważ autobus linii numer 37 jedzie dłuższą trasą do miejsca zawodów niż linia numer 12.

Dojazd z Dworca Lokalnego

Jedną z opcji jest dojście do przystanku Bardowskiego 03 pieszo (16 minut) lub dojechanie autobusami linii numer 0B, 46 lub 53. Następnie należy wsiąść do autobusu linii numer 12 i wysiąść na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż.

Drugą opcją jest dojście do przystanku Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 pieszo (8 minut) lub dojechanie autobusami linii numer 0B, 46 lub 53. Następnie należy wsiąść do autobusu linii numer 37 i wysiąść na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. Jest to jednak dłuższa opcja, ponieważ autobus linii numer 37 jedzie dłuższą trasą do miejsca zawodów niż linia numer 12.

Trzecią opcją jest dojazd autobusem linii numer 58 do przystanku Hetmańska Podzamcze 02, wejście do autobusu linii numer 12 lub 37 i wyjście na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. Najlepszą opcją jest autobus linii numer 12, ponieważ autobus linii numer 37 jedzie dłuższą trasą do miejsca zawodów niż linia numer 12.

Dojazd z Dworca Autobusowego PKS oraz Dworca głównego PKP

Polecamy dojść 5 minut pieszo do przystanku Bardowskiego 03, wejść do autobusu linii numer 12 i wysiąść na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż.

Alternatywą jest dojście 6 minut pieszo do przystanku Plac Wolności 01, wejście do autobusu linii numer 37 i wyjście na przystanku Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. Jest to jednak dłuższa opcja, ponieważ autobus linii numer 37 jedzie dłuższą trasą do miejsca zawodów niż linia numer 12.

Parking przy sali zawodów

Parking przy sali zawodów jest bardzo ograniczony. Posimy o podróżowanie transportem publicznym o ile to możliwe.


English:

Getting to Budziwoj

Budziwój is well connected with the center of Rzeszów. Buses number 12 and 37 reach the venue of the competition. Buses leave every 20 minutes during peak hours.
Closer to the start of registration, we will publish more detailed information on connections from the center of Rzeszów to Budziwoj in this tab.

You can also use taxis. In Rzeszów, applications such as Uber or Bolt are available.

The following sections only provide examples of how to get to the competition hall. For planning a trip in Rzeszów (Budziwoj), we recommend using applications such as Google Maps or Jakdojade.

Access from the Rzeszów - Jasionka airport

One of the possibilities is to take bus number 51 or 53 in the direction of Bardowskiego to the stop Bardowskiego 02. Then take bus number 12 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. stop.

The second option is to take bus number 51 or 53 in the direction of Bardowskiego to the stop Piłsudskiego U. Wojewódzki 03. Then take the bus number 37 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż stop. However, this is a longer option, because the bus number 37 takes a longer route to the competition site than the bus number 12.

Access from Dworzec Lokalny

One of the options is to get to the Bardowskiego 03 stop on foot (16 minutes) or by taking the bus number 0B, 46 or 53. Then take the bus number 12 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż.

The second option is to get to the Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 stop on foot (8 minutes) or by bus number 0B, 46 or 53. Then take the bus number 37 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż stop. however, this is a longer option as bus number 37 takes a longer route to the competition site than bus number 12.

The third option is to take the bus number 58 to the stop Hetmańska Podzamcze 02, board the bus number 12 or 37 and get off at the stop Budziwojska / Kwiatowa 16 nż. The best option is the bus number 12, because the bus number 37 goes a longer route to the competition site than line 12.

Access from the PKS bus station and the main railway station

We recommend walking 5 minutes to the Bardowskiego 03 stop, take the bus number 12 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż.

An alternative is to walk 6 minutes to the Plac Wolności 01 stop, board the bus number 37 and get off at the Budziwojska / Kwiatowa 16 nż stop. However, this is a longer option, because the bus number 37 takes a longer route to the competition venue than line number 12.

Parking at the competition site

Parking at the competition site is very limited. We ask you to travel by public transport if possible.

Polski:

Jedzenie

W pobliżu miejsca zawodów znajdują się dwa sklepy spożywcze. Odległości od miejsca zawodów:
Marketvita: 4 minuty pieszo
Biedronka: 14 minut pieszo

W Budziwoju nie ma wielu restauracji, ale wiele miejsc oferuje zamówienia na dowóz. Zalecamy korzystanie ze stron typu pyszne.pl


English:

Food

There are two grocery stores near the competition venues. Distances from the competition venue:
Marketvita: 4 minutes on foot
Biedronka: 14 minutes on foot

There are not many restaurants in Budziwoj, but many places offer delivery orders. We recommend using websites like pyszne.pl

Polski:

Nocleg

W Budziwoju nie ma wielu zakwaterowań dlatego zalecamy wzięcie noclegu bliżej centrum Rzeszowa. Polecamy użycie takich stron jak booking.com lub airbnb.com.

Najbliższy hotel do miejsca zawodów:
https://noclegialbatros.pl/ (32 minuty pieszo lub 10 minut autobusem linii numer 37)


English:

Accomodation

English:

There is not much accommodation in Budziwoj, so we recommend taking accommodation closer to the center of Rzeszów. We recommend using websites such as booking.com or airbnb.com.

The nearest hotel to the competition site:
https://noclegialbatros.pl/ (32 minutes on foot or 10 minutes by bus number 37)

Polski:

Wyniki na żywo będą widoczne na stronie WCA Live. Zawsze staramy się, aby wyniki były wpisane jak najszybciej, ale priorytetem jest dla nas, aby zawody przebiegały płynnie i zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj, że wyniki wpisane na WCA Live nie są finalne i mogą wystąpić zmiany.
Ostateczne wyniki zawodów powinny zostać umieszczone na stronie następnego dnia po zakończeniu zawodów.


English:

You will be able to find the live results on WCA Live. We always try to get the results up as fast as possible, but our priority is making sure that the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Zawodnicy którzy dokonali kompletnej rejestracji po osiągnięciu limitu zawodników będą umieszczani na liście rezerwowej. Jeżeli któryś z zawodników z głównej listy zrezygnuje przed 13 lipca 2023, 13:00 CEST pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaakceptowana na listę zawodników. Aktualna lista rezerwowa znajduje się w tabeli poniżej:

Competitors who completed their registration after competitors limit was reached will be put onto the waiting list. If any competitor from main list resigns before 13th of July 2023, 13:00 CEST first person from the waiting list will be accepted into competitors list. Current waiting list can be seen in table below:

Ostatnia aktualizacja / Last update:

No. Zawodnik / Competitor WCA ID

Wszystkie rozwiązania zawodników znajdą się w tej zakładce po zawodach

All the competitors' solutions will be in this tab after the competition

Dla osób, które zdobyły podium zapewniamy medal oraz certyfikat.
Osoba, która zrobi łącznie najwięcej poprawnych ułożeń na zawodach 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 oraz 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 wygra kostkę Gan 356i Carry. W przypadku remisu kostka zostanie rozlosowana.


For those who podiumed, we provide a medal and a certificate.
The person who makes the most correct solves in the 3 FMC Rounds in Rzeszów 2023 and 3 More FMC Rounds in Rzeszów 2023 competitions will win the Gan 356i Carry cube. In case of a tie, the cube will be drawn.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.