Please Be Loud in Tashkent 2023


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 50,000 so'm (Uzbekistan Som).
If your registration is cancelled before you will be refunded 80% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Uzbek
Ushbu musobaqada 100 tadan oshiq ishtirokchi qatnasha olmaydi. Ro'yxatdan o'tish to'lovi ro'yxatdan o'tgan sanangizga bog'liq.

15-maygacha (15-may ham) ro'yxatdan o'tgan va to'lovni amalga oshirgan ishtirokchilar uchun to'lov summasi 3 ta asosiy yo'nalishlar 3x3x3, 2x2x2 va Piramida uchun 50 000 so'm bo'ladi. Boshqa qo'shimcha yo'nalishni tanlashda har bir yo'nalishdan 5 000 so'mdan qo'shilib boriladi. Masalan, 10 ta yo'nalish uchun (50 000 so'm 3 ta asosiy yo'nalish uchun va 35 000 so'm 7 ta qo'shimcha yo'nalish uchun) 85 000 so'm bo'ladi.

15-maydan keyin o'yxatdan o'tganlar uchun to'lov summasi 3 ta asosiy yo'nalishlar 3x3x3, 2x2x2 va Piramida uchun 75 000 so'm. Boshqa qo'shimcha yo'nalishni tanlashda har bir yo'nalishdan 5 000 so'mdan qo'shilib boriladi. Masalan, 10 ta yo'nalish uchun to'lov summasi (3 ta asosiy va 7 ta qo'shimcha) 110 000 so'mni tashkil etadi (75 000 so'm 3 ta asosiy yo'nalish uchun va 35 000 so'm 7 ta qo'shimcha yo'nalish uchun).

To'lovni ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng, ushbu karta raqamiga o'tkaziladi: №8600 3329 3465 0312 (Bekzodjon Yusupov). To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng, bu haqida bekzodyusupov231@gmail.com pochtasiga, yoki Telegram orqali +998 97 003-81-46 telefon raqamiga to'lovning chekini skrinshot qilib rasmini yuboring. Shundan so'ng siz ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz va qabul qilinasiz.

Chet ellik ishtirokchilar to'lovni musobaqa joyida amalga oshirishlari mumkin. Ular uchun to'lov summasi ularning ro'yxatdan o'tgan sanasiga qarab belgilanadi. Bu yuqorida keltirib o'tilgan

English

Please note that there is a limit of 100 people who can take part in the competition. Registration fee depends on the date of your registration.

If you register and pay before 15th of May (inclusive), registration fee will be 50,000 soum for 3x3x3 Cube, 2x2x2 Cube and Pyraminx. For any additional events the fee increases by 5,000 soum per event. For example, registration fee for 10 events (3 basic and 7 additional) will be 85,000 soum (50,000 for 3 basic events and 35,000 for 7 additional events).

If you register and pay after 15th of May, the registration fee will be 75,000 soum for 3x3x3 Cube, 2x2x2 Cube and Pyraminx. For any additional events the fee increases by 5,000 soum per event. For example, registration fee for 10 events (3 basic and 7 additional) will be 110,000 soum (75,000 for 3 basic events and 35,000 for 7 additional events).

Payment must be done after your registration by transfer to plastic card #8600 3329 3465 0312 (Bekzodjon Yusupov). After payment please inform about it by sending a message to bekzodyusupov231@gmail.com or Telegram account +998 97 003-81-46, attach the screenshot of your payment check. After that your registration will be accepted.

Foreign competitors can pay the fees on the spot. The amount of fees will depend on the registration date as described above.

Русский

Обратите внимание, что в соревнованиях может принять участие не более 100 человек. Регистрационный взнос зависит от даты вашей регистрации.

При регистрации и оплате до 15 мая (включительно) регистрационный взнос составит 50 000 сум для дисциплин 3х3х3, 2х2х2 и Пираминкс. Для любых дополнительных дисциплин взнос увеличивается на 5 000 сум за каждую дисциплину. Например, регистрационный взнос за 10 дисциплин (3 основных и 7 дополнительных) составит 85 000 сум (50 000 за 3 основных и 35 000 за 7 дополнительных дисциплины).

При регистрации и оплате после 15 мая регистрационный взнос составит 75 000 сум для дисциплин 3х3х3, 2х2х2 и Пираминкс. Для любых дополнительных дисциплин взнос увеличивается на 5 000 сум за каждую дисциплину. Например, регистрационный взнос за 10 дисциплин (3 основных и 7 дополнительных) составит 110 000 сум (75 000 за 3 основных и 35 000 за 7 дополнительных дисциплины).

Оплата производится после регистрации переводом на пластиковую карту №8600 3329 3465 0312 (Бекзоджон Юсупов). После оплаты сообщите об этом, отправив сообщение на адрес bekzodyusupov231@gmail.com или на телеграм аккаунт +998 97 003-81-46, приложив скриншот чека об оплате. После этого ваша регистрация будет принята.

Иностранные участники могут оплатить взносы на месте. Сумма взносов будет зависеть от даты регистрации в порядке, описанном выше.


Registration closed 4 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.