Bergen Open 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 70 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Everyone who wants to attend the competition must pre-register here at the WCA web page. After this the competitor has to be manually accepted by the organization team, and when this is done, a confirmation email is sent to the competitor. This may take up to a few days. You can not register after the registration time is closed!
If this is your first WCA competition please bring some form of identification for the on-site registration.

Norsk:
Alle som ønsker å delta må forhånds-registrere seg her på WCA sine nettsider. Etter at hver deltaker har registrert seg, så må han eller hun godkjennes manuelt av arrangørene, og deretter vil deltakeren motta en e-post med bekreftelse. Dette kan ta opp til noen dager. Du kan ikke registrere deg etter fristen!
Dersom det er første gang du deltar på en WCA-konkurranse så må du ta med identifikasjon ved registrering i lokalet.


Registration closed over 3 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.