Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 10.06 Skewb 16.00 Maria Koukou 22.9419.3811.3313.1915.44