Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 9.13 Pyraminx 11.96 Maria Koukou 12.1813.5910.7112.2711.43