Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 19.37 Clock 21.50 Maria Koukou 23.6819.3720.2420.5825.48