Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 17.71 Clock 20.19 Maria Koukou 21.3618.2021.0225.2317.71