Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alexis Malekos 20.40 3x3x3 Cube 25.14 Alexis Malekos 26.2920.8925.85DNF23.29
Alexis Malekos 6.93 2x2x2 Cube 9.21 Alexis Malekos 6.9313.089.269.019.37
Maria Koukou 17.71 Clock 20.19 Maria Koukou 21.3618.2021.0225.2317.71
Maria Koukou 11.58 Pyraminx 13.67 Maria Koukou 14.0613.0613.9014.9611.58
Maria Koukou 13.36 Skewb 16.34 Maria Koukou 21.8613.3616.8315.8116.38