Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alexis Malekos 15.40 3x3x3 Cube 17.75 Erik Sophocleous 16.5119.9818.1717.6717.42