Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alexis Malekos 20.40 3x3x3 Cube 25.14 Alexis Malekos 26.2920.8925.85DNF23.29