Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 30.31 3x3x3 Cube 40.28 Maria Koukou 41.8136.6142.4350.0530.31