Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alexis Malekos 5.58 2x2x2 Cube 6.94 Alexis Malekos 11.016.307.776.765.93