Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 12.30 2x2x2 Cube 42.07 Maria Koukou 20.2545.3432.0248.8455.27