Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Alexis Malekos 6.93 2x2x2 Cube 9.21 Alexis Malekos 6.9313.089.269.019.37