Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Maria Koukou 9.08 2x2x2 Cube 13.58 Maria Koukou 16.1912.0619.3811.7212.49