Rankings


By region
# Name Result Citizen of Competition
1 Berta García Parra 24.85 Spain Cerbuna Open 2016
2 Berta García Parra 30.40 Spain Euro 2016
3 Sesi Cadmus 31.10 United States Virginia Open Spring 2016
4 Berta García Parra 33.30 Spain Cerbuna Open 2016
5 Sesi Cadmus 33.67 United States US Nationals 2016
6 Berta García Parra 33.99 Spain Arnold Open 2016
7 Berta García Parra 34.69 Spain Arnold Open 2016
8 Berta García Parra 34.70 Spain Villanueva Open 2016
9 Berta García Parra 34.99 Spain Dual Games Alicante 2016
10 Jael Riggenbach 35.07 Peru Bolivia Nationals 2016
11 Berta García Parra 35.36 Spain Spanish Championship 2016
12 Berta García Parra 35.62 Spain Spanish Championship 2016
13 Berta García Parra 35.90 Spain Andorra 2016
13 Berta García Parra 35.90 Spain Euro 2016
15 Berta García Parra 35.99 Spain Euro 2016
16 Jael Riggenbach 36.62 Peru Lima Rubik 2016
17 Sesi Cadmus 36.81 United States Virginia Open Spring 2016
18 Berta García Parra 36.82 Spain Villanueva Open 2016
19 Sesi Cadmus 36.91 United States Virginia Open Spring 2016
20 Berta García Parra 38.55 Spain Villanueva Open 2016
21 Jael Riggenbach 39.04 Peru Nacional Perubik 2016
22 Berta García Parra 39.37 Spain Euro 2016
23 Jael Riggenbach 39.64 Peru Lima Rubik 2016
24 Jael Riggenbach 39.77 Peru Dixon Winter 2016
25 Jael Riggenbach 39.97 Peru Lima Rubik 2016
26 Berta García Parra 40.52 Spain Zaragoza Open 2016
27 Berta García Parra 40.79 Spain Dual Games Alicante 2016
28 Berta García Parra 41.17 Spain Andorra 2016
29 Berta García Parra 41.71 Spain Villanueva Open 2016
30 Berta García Parra 42.82 Spain El Escorial Open 2016
31 Jael Riggenbach 42.84 Peru Lima Rubik 2016
32 Berta García Parra 44.32 Spain Spanish Championship 2016
33 Jael Riggenbach 45.35 Peru Nacional Perubik 2016
34 Jael Riggenbach 45.44 Peru Game Pro Tour 2016
35 Jael Riggenbach 45.71 Peru Lima Rubik 2016
36 Sesi Cadmus 45.96 United States US Nationals 2016
37 Berta García Parra 45.97 Spain Dual Games Alicante 2016
38 Yiwei Liu (刘伊玮) 46.16 China Hefei Open 2016
39 Jael Riggenbach 46.46 Peru Dixon Winter 2016
40 Jael Riggenbach 46.64 Peru UCSM Supérate Open 2016
41 Yiwei Liu (刘伊玮) 46.65 China Asian Championship 2016
42 Berta García Parra 46.70 Spain Zaragoza Open 2016
43 Berta García Parra 49.04 Spain Cubéate Weekend 2016
44 Berta García Parra 49.07 Spain El Escorial Open 2016
45 Jael Riggenbach 49.17 Peru Game Pro Tour 2016
46 Jael Riggenbach 49.25 Peru Lima Rubik 2016
47 Jael Riggenbach 49.80 Peru UNSA Speedcubing 2016
48 Jael Riggenbach 49.91 Peru Nacional Perubik 2016
49 Berta García Parra 50.14 Spain Zaragoza Open 2016
50 Berta García Parra 50.55 Spain Cubéate Weekend 2016
51 Jael Riggenbach 52.39 Peru Real Plaza 2016
52 Jael Riggenbach 54.16 Peru Bolivia Nationals 2016
53 Yiwei Liu (刘伊玮) 54.65 China Xi'an Summer 2016
54 Yiwei Liu (刘伊玮) 55.03 China Xi'an Summer 2016
55 Jael Riggenbach 55.17 Peru TCG Welcome 2016
56 Sydney Weaver 55.39 United States Athens Summer Omega 2016
57 Jael Riggenbach 55.46 Peru UCSM Supérate Open 2016
58 Jael Riggenbach 56.88 Peru Real Plaza 2016
59 Yiwei Liu (刘伊玮) 57.53 China Shanghai Spring 2016
60 Berta García Parra 57.76 Spain Euro 2016
61 Yiwei Liu (刘伊玮) 57.96 China Asian Championship 2016
62 Yiwei Liu (刘伊玮) 58.01 China Xi'an Cherry Blossom 2016
63 Yiwei Liu (刘伊玮) 58.86 China Xi'an Summer 2016
64 Jael Riggenbach 59.06 Peru Real Plaza 2016
65 Yiwei Liu (刘伊玮) 59.09 China Xi'an Cherry Blossom 2016
66 Berta García Parra 59.51 Spain Cubéate Weekend 2016
66 Yiwei Liu (刘伊玮) 59.51 China XJTU Open 2016
68 Yiwei Liu (刘伊玮) 59.87 China Asian Championship 2016
69 Berta García Parra 1:00.86 Spain Zaragoza Open 2016
70 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:01.13 China Xi'an Summer 2016
71 Weina Bao (鲍伟娜) 1:02.66 China Asian Championship 2016
72 Sydney Weaver 1:04.85 United States Athens Summer Omega 2016
73 Jael Riggenbach 1:04.93 Peru Nacional Perubik 2016
74 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:05.52 China Hefei Open 2016
75 Yu Da-Hyun (유다현) 1:05.67 Republic of Korea Jeonju Spring 2016
76 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:06.27 China Hefei Open 2016
77 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:06.43 China Hefei Open 2016
78 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:06.59 China Quiet AnHui University 2016
79 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:06.82 China One Night in Beijing 2016
80 Sesi Cadmus 1:07.48 United States Virginia Open Spring 2016
81 Weina Bao (鲍伟娜) 1:09.52 China Asian Championship 2016
82 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:10.56 China One Night in Beijing 2016
83 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:10.75 China Asian Championship 2016
84 Jael Riggenbach 1:12.37 Peru Bolivia Nationals 2016
85 Weina Bao (鲍伟娜) 1:12.53 China Asian Championship 2016
86 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:15.65 China XJTU Open 2016
87 Yu Da-Hyun (유다현) 1:16.60 Republic of Korea Korean Championship 2016
88 Yu Da-Hyun (유다현) 1:19.34 Republic of Korea Jeonju Spring 2016
89 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:21.36 China Shanghai Spring 2016
90 Yiwei Liu (刘伊玮) 1:23.34 China XJTU Open 2016
91 Siying Wu (吴思颖) 1:24.93 China Shenyang Winter 2016
92 Siying Wu (吴思颖) 1:31.34 China Shenyang Winter 2016
93 Yu Da-Hyun (유다현) 1:38.86 Republic of Korea Korean Championship 2016
94 Jael Riggenbach 1:39.51 Peru TCG Welcome 2016
95 Siying Wu (吴思颖) 1:41.92 China Shenyang Winter 2016
96 Shelley Chang 1:43.20 United States Berkeley Winter 2016
97 Jael Riggenbach 1:46.98 Peru UNSA Speedcubing 2016
98 Soundhariya Hariharan 1:51.84 India SCMU 2016
99 Siying Wu (吴思颖) 1:52.04 China Shenyang Winter 2016
100 Soundhariya Hariharan 1:52.20 India SCMU 2016