Rankings


By region
Region Result Name Competition Solves
World 11.28 Yu Nakajima (中島悠) Kashiwa Open 2008 11.3610.1610.6513.1311.83

Asia 11.28 Yu Nakajima (中島悠) Kashiwa Open 2008 11.3610.1610.6513.1311.83

Indonesia 1:23.02 Marcel Prasetya UC Berkeley 2006 1:15.091:20.181:35.471:27.031:21.84