Rankings


By region
Region Result Name Competition
World 0.75 Ben Whitmore WGC Open 2014

Europe 0.75 Ben Whitmore WGC Open 2014

Finland 1.52 Niko Ronkainen Euro 2014