Zijian Cai (蔡子健) wins Jieyang Open 2019, in Jieyang, Guangdong, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Zijian Cai (蔡子健) won Jieyang Open 2019 with an average of 8.46 seconds. Zixuan Liu (刘子瑄) finished second (9.53) and Reagan Li finished third (9.60).