Zhouheng Sun (孙舟横) wins Changzhou Spring Festival Open 2011

Zhouheng Sun (孙舟横) won the Changzhou Spring Festival Open 2011 with an average of 11.16 seconds. Zhenyu Liu finished second (12.78) and Yinghao Wang (王鹰豪) finished third (12.82).